Wordt 2021 gunstiger voor je portemonnee?

Het jaar 2020 is niet per definitie slecht geweest voor de portemonnee van de Belgische huishoudens. Mede door de lage rente stegen de huizenprijzen bijna 6 procent. De aandelenkoersen lieten een ongekend krachtig herstel zien. 

Wat brengt 2021?

Toch kan het jaar 2021 minder gunstig uitpakken, juist voor de huizenprijzen, woonlasten en aandelenkoersen. Welke potentiële risico’s brengt dit jaar voor je persoonlijke financiële situatie? In dit artikel waagt Bankshopper zich aan een blik vooruit. 

Voor 2021 wordt een krachtig economisch herstel verwacht. Tenminste, als de coronabeperkingen kunnen worden afgebouwd door de geplande vaccinatieprogramma’s. Tegelijkertijd zouden de risico’s voor je persoonlijke financiën wel eens kunnen toenemen.

Opvallend: analisten verdeeld

Zo heerst er grote verdeeldheid tussen analisten en financiële instellingen over de richting die de woningmarkt en beurzen dit jaar zullen kiezen.

Zal de lage rente de aandelen en huizenprijzen verder opdrijven of wacht ons een beurscrash, simpelweg omdat de huidige beurskoersen het verwachte economisch herstel reeds hebben verdisconteerd?

Woningmarkt en rente 2021

Vooral starters hebben het zwaar op de Belgische woningmarkt. Zo werd een gemiddelde woning in 2020 circa 15.000 euro tot 20.000 euro duurder. De huizenmarkt heeft te maken met structurele krapte van het woningaanbod.

Het klimaat van de ongekend lage rente maakt het financieren van een nieuwe woning relatief goedkoop, wat resulteerde in stijgende woningprijzen.

Oplopende werkloosheid 2021

Toch een kanttekening: in tijden van crisis stijgt de werkloosheid evenals de inkomensonzekerheid. Dit kan huizenkopers afschrikken, met als gevolg minder vraag en mogelijk zelfs druk op de woningprijzen.

Door de grootschalige overheidssteun is het aantal faillissementen en de werkloosheid vooralsnog relatief laag gebleven. In hoeverre dit zo blijft, is zeer de vraag.

Belgische economen houden sterk rekening met oplopende werkloosheid als gevolg van een komende golf aan faillissementen. Blijkt dat de hypotheekrente voorlopig inderdaad een bodemniveau heeft bereikt, dan vallen twee zeer belangrijke factoren in 2021 weg.

Het zijn juist deze factoren die in 2020 stevige steun hebben geboden. Overigens is er in België strikt genomen sprake van een negatieve hypotheekrente. 

Hypotheekrente 2021 : bodem nadert

De hypotheekrente die de banken hanteren, wordt door een aantal factoren beïnvloed. De uitdaging voor de banken is het vinden van de juiste balans tussen de hypotheekrente die men aanbiedt en de kosten voor het aantrekken van financiering, waarbij het vergrootglas ligt op de risico’s van wanbetaling.

Rekening houdend met dit gegeven, lijkt een verdere daling van de rente in 2021 niet aannemelijk. Als bijvoorbeeld de werkloosheid iets stijgt en de inkomensonzekerheid toe zou nemen, zullen meer huiseigenaren in betalingsproblemen komen. Banken zullen dat risico doorberekenen in de marges van de hypotheekrente.

 Gemiddelde hypotheekrentes

Lichte stijging rente Belgische staatsleningen

Wat betreft het aantrekken van geld om hypotheekleningen te verstrekken, is de rente op staatsleningen een belangrijk anker voor de rentekosten die hypotheekpartijen maken.

De marktrente voor 10-jarige Belgische staatsleningen is momenteel negatief. Economen rekenen erop dat de 10-jaarsrente gedurende dit jaar licht stijgt.

Voor de hypotheekmarkt zou dit betekenen dat de leencondities voor banken en andere partijen geen speelruimte geven om hypotheekrentes verder te verlagen, en eerder in de richting van een lichte stijging wijzen.

Bankshopper verwachting rente 2021

Onze verwachting is dat de dalende rente de bodem nagenoeg heeft bereikt. Een verrassende rentestijging valt evenmin te verwachten, zo tekenden wij al eerder op in onze verwachting van de spaarrente in 2021.

Spaarrentes zijn gedurende heel 2020 extreem laag gebleven. Veel banken hanteren een rente voor vrij opneembare tegoeden die op 0,11 procent ligt. Rijkere spaarders hebben zelfs te maken met negatieve rentes.
Er zijn uitzonderingen: in België bedraagt de hoogste spaarrente 0,70 procent.

Het beleid van de ECB wordt sterk bepaald door de inflatieontwikkeling in de eurozone als geheel. Momenteel nog tegen de nul procent, maar de verwachting van de ECB is dat deze eind 2021 circa 1 procent zal zijn.

In dat geval ontstaat er ruimte voor de centrale bank om iets te doen aan het extreme rentebeleid, bijvoorbeeld door de rente in 2021 niet meer negatief te maken. Een bank als ING zou in eerste instantie negatieve rentes voor rijkere spaarders kunnen terugdraaien.

 Vergelijk spaarrekeningen

Vlakke energieprijzen

Worden stroom en gas duurder dit jaar, of juist niet? En hoe zal de benzine- en dieselprijs zich ontwikkelen?

De prijs van ruwe olie is nog altijd van grote invloed op veel andere energieprijzen. De olieprijs is enerzijds afhankelijk van de vraag naar energie op wereldniveau en aan de andere kant van het aanbod, dat deels wordt bepaald door het quotabeleid van de Opec.

De verwachting is dat de transportsector dit jaar kan herstellen, mits de grootschalige vaccinprogramma’s een einde kunnen maken aan de lockdowns. Het tempo waarin kan worden gevaccineerd, zal bepalend zijn.

De olieprijs is begin 2021 terug op het niveau van circa 50 dollar per vat voor Noordzeeolie. Dit terwijl olieprijzen een half jaar geleden nog op 20 dollar per vat afklokte.

Ook hier is een deel van het economisch herstel al ingeprijsd en dus zou de ontwikkeling van brandstofprijzen best eens vlak kunnen blijven.

Jubelstemming of beurscrash in 2021?

Terwijl er wereldwijd sprake is van een diepe recessie door de coronapandemie, is de beurs al sterk vooruitgelopen op economisch herstel dat nog moet plaatsvinden.

De opmars van de beurzen maakt dat experts sterk verdeeld zijn geraakt over het huidige hoge niveau van de aandelenkoersen.

Dat aandelen naar historische maatstaven duur zijn geworden, is geen nieuws; beleggers betalen momenteel hoge prijzen in verhouding tot de verwachte winst van deze bedrijven.

Sommige beursexperts menen dat er een grote zeepbel is ontstaan en verwachten dit jaar een stevige correctie of zelfs een beurscrash.  Andere marktkenners wijzen weer op het gebrek aan alternatieven. De extreem lage rente maakt sparen en obligaties niet interessant, waardoor een hogere waardering van aandelen zou zijn gerechtvaardigd.

 Vergelijk beleggersrekeningen

Gerelateerde artikelen