Langetermijnsparen

20 product(en) gevonden

Bank
Naam van de rekening
Rendement 2018
Gewaarborgde rente

Vergelijk langetermijnsparen

Naast de pensioenspaarverzekering en het pensioenspaarfonds is er nog een derde manier om op een fiscaal vriendelijke manier een pensioenspaarpotje aan te leggen: het langetermijnsparen. Het langetermijnsparen wordt gedaan via een tak21-verzekering. Een tak21-verzekering bestaat uit een gewaarborgde interest en een eventuele winstdeelname. De gewaarborgde interest wordt gegarandeerd voor de volledige looptijd van het contract, of voor een bepaalde periode (zoals een jaar). De beloofde interest is overigens enkel geldig voor gedane stortingen. Elke wijziging van de interestvoet geldt voor alle toekomstige stortingen.

De eventuele winstdeelname is dan weer afhankelijk van de winsten die de verzekeraar boekt. Hoe beter de verzekeraar het doet, hoe hoger de opbrengsten van het langetermijnsparen.

Is langetermijnsparen fiscaal aftrekbaar?

In sommige gevallen genieten de verzekeringnemers van een belastingvermindering. Zo is langetermijnsparen voornamelijk interessant voor mensen die net een woning hebben afbetaald. Zij kunnen namelijk geen beroep meer doen op de woonbonus. De woonbonus valt in dezelfde fiscale korf als het langetermijnsparen. En zonder de woonbonus is er voldoende ruimte vrij om de fiscale korf te vullen met een ander belastingvoordeel.

Het bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, is afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige. De spaarders kunnen maximaal 2310 euro opzijzetten om van een fiscaal voordeel te genieten. Dat voordeel komt overeen met een maximaal netto belastbaar beroepsinkomen van 34.000 euro.

Wie aan langetermijnsparen doet, krijgt van de fiscus een belastingvermindering van 30 procent.  Voor het maximale spaarbedrag is dat een effectief voordeel van 693 euro. En daarin schuilt ook het grootste verschil tussen het pensioensparen en langetermijnsparen. De fiscale behandeling van het pensioensparen is totaal anders dan die van het langetermijnsparen. Je leest hier meer over het pensioensparen.

Langetermijnsparen voorwaarden

Wie van de bovenstaande belastingvermindering wil genieten, moet weliswaar aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet er nog ruimte zijn in de desbetreffende fiscale korf. In het merendeel van de gevallen is die korf al volledig gevuld met de woonbonus.  Daarnaast moet er contract worden afgesloten voor minimaal 10 jaar. Langetermijnsparen is zoals de naam doet vermoeden een verbintenis voor een lange termijn. De verzekeringnemer mag overigens niet ouder zijn dan 65 jaar op het moment dat hij het contract langetermijnsparen afsluit. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van het langetermijnsparen.

Een contract langetermijnsparen loopt doorgaans tot de 60e  verjaardag (of later) van de verzekeringnemer. Het is mogelijk om de gestorte premies vroeger op te vragen. Al zal de fiscus in dat geval het fiscale voordeel terugvragen. Daarnaast is de kans bijzonder groot dat de verzekeraar extra kosten zal aanrekenen. Het is hoe dan ook mogelijk om aan langetermijnsparen te doen zonder te genieten van een belastingvoordeel.

Langetermijnsparen vergelijken

De fiscus int een premietaks van 2 procent per storting. Voorts is er een eindbelasting van 10 procent. Die belasting wordt geïnd op de 60e verjaardag van de verzekeringnemer. In sommige gevallen, wanneer het contract bijvoorbeeld pas op de 55e verjaardag van de verzekeringnemer werd afgesloten, int de fiscus de eindbelasting op de 10e verjaardag van het contract. De fiscus houdt de eindbelasting af van de gespaarde bedragen en de rente. Wie jaarlijks meer opzijzet dan het maximale bedrag, moet op hetgeen hij extra heeft gespaard ook belastingen betalen. De fiscus int geen belastingen als je geen aanspraak maakt op het belastingvoordeel. De verzekeraars rekenen op hun beurt instap-beheers-en uitstapkosten aan.

Door verzekeraars te vergelijken kan je stevig het mes zetten in de kosten. Op onze site vind je een overzicht van alle verzekeraars die een contract langetermijnsparen aanbieden. Wij houden onder meer rekening met de historische prestaties van de tak21-verzekeringen, de voorwaarden en de huidige opbrengsten. Zo weet je welke verzekeraar met mooie rendementen over de brug komt.  Voorts kan je de algemene voorwaarden op de site van je verzekeraar of bank raadplegen als je meer info wilt over de specificaties van het contract langetermijnsparen.

Verlaagde instapkosten via Bankshopper

Hou er rekening mee dat sommige verzekeraars bereid zijn te snoeien in de kosten als je onderhandelt. Ook wij hebben bij bepaalde verzekeraars betere voorwaarden voor je afgedwongen. Wie zich via Bankshopper.be inschrijft voor een contract langetermijnsparen aangeboden door Dekervel & Co NV (FSMA 067188A) geniet van een korting op de kosten.

Ben je meer geïnteresseerd in leningen? Wij schijnen eveneens ons licht over de persoonlijke leningen en de hypothecaire leningen. Ook wie interesse heeft in het samenvoegen van leningen kan op onze site de tarieven vergelijken. Wij hebben eveneens de gratis zichtrekeningen in een overzichtelijk lijstje gegoten.

Dit overzicht heeft slechts een indicatieve en informatieve waarde met als doel de verschillende beleggingsvormen te beschrijven, het vormt in geen geval een beleggingsadvies. Deze gegevens lopen in geen geval vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen enkel opzicht een aanbod om bovenvermelde producten te kopen of te verkopen of om een commerciële transactie af te sluiten. Alle bijkomende informatie zoals financiële infofiches, algemene voorwaarden en prospectussen zijn te vinden op de website van de verzekeringsmaatschappijen.