Tot 30 keer hogere spaaropbrengst voor wie hypotheek heeft

Wat gebeurt er als je je spaargeld gebruikt om je hypothecaire lening gedeeltelijk sneller af te betalen? Simpel: je houdt een pak meer over dan wanneer je het gewoon op je spaarrekening deponeert. En het risico is onbestaande.

Bankshopper nam de proef op de som en analyseerde de laatste 500 hypotheekaanvragen die zij ontving. Onze conclusie: wie spaart en een hypotheek heeft, kan een tot 30 keer hogere spaaropbrengst realiseren!

Vervroegd aflossen woonkrediet

Banken maken er geen reclame mee en het gebeurt dus ook amper dat particulieren hun woningkredieten gedeeltelijk vervroegd afbetalen om meer rendement te oogsten. Nochtans is het een veel slimmere beslissing dan spaargeld op een gereglementeerde spaarrekening te laten staan, waarop je vandaag verlies lijdt.

Gegarandeerde meeropbrengst

  1. Door een gedeelte van je woonkrediet af te lossen, moet je de rest van de looptijd maandelijks minder afbetalen. Het bedrag dat je daardoor overhoudt, kan je systematisch sparen of beleggen. Hoe groot het voordeel is, hangt af van de periode dat je nog moet afbetalen en van het verschil tussen de verschuldigde rente op je woningkrediet en de spaarrente. Die laatste is vandaag steevast gelijk aan het wettelijk minimum van 0,11%.
  2. Maar zelfs als je het maandelijks extraatje gedurende de looptijd van je woonkrediet opzij zet,  zelfs door het op een gereglementeerd spaarboekje te plaatsen, doe je flink profijt. Immers, de hypotheekrente bedraagt een veelvoud van de spaarrente. Gebruik je het daarentegen om systematisch mee te beleggen, dan maak je kans op een nog hogere spaaropbrengst. Door de gespreide aankopen ben je bovendien minder gevoelig aan plotse gebeurtenissen die de beurs parten spelen.

Effect van inflatie

De eventuele winst door met het maandelijks extraatje te sparen of te beleggen buiten beschouwing gelaten: de factor die veel zwaarder (gunstiger) weegt door een aflossing van de woonlening met spaargeld is de inflatie. Immers, inflatie is gunstig voor wie leent, en ongunstig voor wie spaart. Door spaargeld af te lossen op het woonkrediet blijft het negatieve effect van deze inflatie je ook bespaard.

Actuele hypotheekrente 

Herfinanciering

Liefst 73 procent van de 500 hypotheekaanvragen die Bankshopper analyseerde, betrof een aanvraag tot herfinanciering.Het huidige gemiddeld rentetarief van de aanvragers voor herfinanciering kwam uit op 3,27 procent.

En dan zijn we er al. Met een spaarrente van 0,11 procent – notabene inflatie niet meegerekend- en een woonlening met een rente van 3,27 procent is het realiteit dat aflossen met spaargeld een 30 keer hogere spaaropbrengst kun realiseren.

Aankoop

Slechts een kwart van de 500 hypotheekaanvragen voor een hypothecaire lening die Bankshopper analyseerde, betrof de financiering voor de aankoop van een woning. Door het coronavirus en de lockdowns vinden er immers minder transacties plaats. Voor de kopers van woningen gaat Bankshopper uit van een hypotheekrente van 1,50 procent op 25 jaar. Ook in deze opzet is het aflossen nog steeds zeer interessant om indirect een hogere spaaropbrengst te realiseren.

Twee kanttekeningen

Banken kunnen niet weigeren dat je een deel van je woonkrediet één keer per jaar vervroegd terugbetaalt. Voor terugbetalingen van minstens 10% van het uitstaande kapitaal kan het zelfs vaker. Ze lopen met deze mogelijkheid echter niet te koop omdat ze minder aan je kunnen verdienen en bovendien ook kosten moeten maken om het geld te herbeleggen. Om dat te compenseren rekenen de banken, op Triodos en VDK Bank na, een boete (wederbeleggingsvergoeding) van maximaal drie maanden interest op het bedrag dat je terugbetaalt.

Dat werkt als volgt: wie bijvoorbeeld 25.000 euro wil aflossen tegen een hypotheekrente van 3,27 procent betaalt een maximale boete van 204,66 euro. Immers, een rente van 3,27 procent op 25.0000 euro is 818,75 euro jaarlijks of 68,22 maandelijks. De boete van maximaal drie maanden resulteert dus in de eerdergenoemde 204,66 euro. Daarentegen levert de ingebrachte 25.000 euro per jaar 818,75 euro op, en dat voor ieder jaar dat nog resteert tot het einde van de rentevaste periode.

Ten slotte: er zijn twee redenen om van deze mogelijkheid geen gebruik te maken.

  • Het geld dat je gebruikt om een deel van je woningkrediet vervroegd terug te betalen, heb je niet meer ter beschikking als buffer voor onvoorziene omstandigheden.
  • Als je niet oplet kan door de vervroegde afbetaling je fiscaal voordeel in het kader van de woonbonus verdampen. Informeer daarom vooraf of je fiscale korf ook na de vervroegde afbetaling gevuld blijft.

Bovenstaand kan een overweging zijn om niet te kiezen voor de hogere spaaropbrengst door af te lossen.

Rentevoorstel ontvangen

Gerelateerde artikelen