7 tips bij overdracht van een effectenrekening

De overdracht van een effectenrekening roept heel wat vragen op, zo merken we bij Bankshopper. Wij geven je 7 tips om dit slim aan te pakken.

1. Overdracht effectenrekening: enkel wanneer het nodig is.

Overweeg een overdracht van effecten alleen maar als het niet anders kan.

2. Heb geduld

Als je effecten bij je huidige bank binnenkort sowieso vervallen, wacht je beter nog even om van bank te veranderen.

3. Wees transparant bij het overdragen van effecten

Bij de overdracht van een effectenrekening vraag je steeds je huidige bank om contact op te nemen met je nieuwe bank. Bezorg beide banken, zowel je huidige als de overnemende bank een lijst met daarop je naam en voornaam, contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), de naam van de effecten die je zal transfereren (indien gekend : het symbool en ISIN code) en de hoeveelheid. Maak ook duidelijk of het over een allesomvattende of gedeeltelijke overdracht gaat.

4. Wees geïnformeerd

Vraag aan de overnemende bank of ze wel degelijk alle effecten zal aanvaarden. Bepaalde financiële instellingen aanvaarden bepaalde effecten immers niet of er dient een minimumwaarde per effect te worden gerespecteerd. Ook de munteenheid van de effecten kan voor sommige banken van belang zijn.

5. Kom niet voor verrassingen te staan

Geen enkele bank rekent kosten aan om effecten te ontvangen bij de overdracht van een effectenrekening. Tegelijk hanteert elke bank wel haar eigen kostenstructuur om een overdracht van effecten te realiseren. Bovendien kunnen deze kosten variëren volgens de markt waarop de effecten genoteerd staan. Je kunt dus beter vooraf nagaan bij je bank welke kosten zij zal aanrekenen voor de overdracht van je effecten. Doe dit voordat je de opdracht geeft, zodat je niet voor verrassingen komt te staan

6. Hou de vinger aan de pols

Check regelmatig bij je oude en nieuwe bank hoe ver ze staan met de aanvraag.

7. Onderhandel over de overdracht van je effectenrekening

Onderhandel met je nieuwe bank over een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de overdrachtskosten. Bepaalde banken zoals Keytrade en Binckbank betalen de overdrachtskosten onder bepaalde voorwaarden terug. Speel dit uit in de gesprekken met je nieuwe bank. Schenk effecten met een geringe waarde (binnen  je bank) aan een goed doel. Zo kan je de overdrachtskosten van die ‘ waardeloze’ effecten vermijden.

Welke kosten zal de bank aanrekenen voor een overdracht van effecten? – Bekijk hier de kosten

Betaal geen eurocent meer teveel voor je online beleggingen – vergelijk hier de tarieven

Belangrijk!

Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van Bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Vergelijk hier op onze website alle brokers en effectenrekeningen.

 

Gerelateerde artikelen