Belgische taks op beursverrichtingen: wat betekent dit voor u?

In 2017 en 2018 zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die van belang zijn voor alle Belgische beleggers, waaronder de Belgische taks. Wat zijn de gevolgen voor uw vermogen?

Powered by Velthuyse · Mulder

Ingewikkelde en uitgebreide administratie van belastingafdracht op beursverrichtingen

Op 1 januari 2017 is de taks op beursverrichtingen (TOB) van kracht gegaan. Met de ingang van de nieuwe wet is het toepassingsgebied van de beurstaks uitgebreid. Dit betekent voor u een ingewikkelde administratie van belastingafdracht op beursverrichtingen.

  • Sinds 1 januari 2017 moet iedereen die in België woont beurstaks (TOB) betalen. Ook beleggers die via buitenlandse brokers of banken in aandelen en obligaties beleggen zijn sinds dit jaar onderworpen aan de taks op beursverrichtingen. De beurstaks is verschuldigd op alle aan- en verkoopverrichtingen van effecten, dus ook in het buitenland, door iedereen die in België rijksinwoner is.
  • De aan beurstaks onderworpen verrichtingen moeten op maandelijkse basis worden aangegeven. Het indienen van deze ‘opgave’ en de betaling van de taks moeten gebeuren binnen de maand die volgt op de maand van de verrichting.

Beleggingsportefeuilles bij banken in het buitenland worden duurder

Het aanhouden van een beleggingsportefeuille bij een buitenlandse bank wordt duurder aangezien de beurstaks ook van toepassing is op verrichtingen op uw buitenlandse (effecten)rekening. Bovendien wordt u mogelijk ook geconfronteerd met maandelijkse aangifteverplichtingen, tenzij uw bank deze voor u doet, maar er zijn maar weinig buitenlandse banken die deze dienstverlening verstrekken. Dit betekent dat u deze beurstaks zelf moet berekenen en moet afdragen aan de Belgische fiscus.

Distributievergoeding in België vanaf 2018 verboden

De TOB is niet de enige verandering op het gebied van beleggen. Vanaf 1 januari 2018 mogen banken in België geen vergoedingen meer accepteren voor de distributie van beleggingsfondsen. Banken wordt naast distributievergoedingen ook verboden dat zij of hun adviseurs bonussen krijgen als zij bepaalde fondsen aanbieden. Tot nu toe mocht dat wel. In Nederland is dit verbod al langer van kracht en komen er steeds meer regels vanuit de toezichthouders.

‘Waarom deze strengere regels?’ zult u zich afvragen. Het Belgische kabinet wil de regels strenger maken voor banken en vermogensbeheerders die zeggen onafhankelijk advies te verstrekken of aan discretionair vermogensbeheer doen. Van onafhankelijk advies kan geen sprake zijn als een bank of vermogensbeheerder een band heeft met een partij waarvan zij de fondsen aanbiedt.

Als er geen sprake is van onafhankelijk advies, wat bij Belgische banken en vermogensbeheerders nog veel voorkomt, moeten zij de klant dat expliciet laten weten. Wie zich nog onafhankelijk wil noemen, krijgt extra regels opgelegd.

Onafhankelijk vermogensbeheer met een Belgische rekening

Het berekenen van de juiste bedragen en het maandelijks indienen van de aangifte is omslachtig en betekent veel werk voor u. Momenteel wordt dit nog niet of nauwelijks door banken gefaciliteerd. Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer doet dit als één van de weinigen wel, in samenwerking met BinckBank België.

Velthuyse · Mulder Vermogensbeheer wil als onafhankelijke vermogensbeheerder in principe niet investeren in beleggingsfondsen en ook hebben we geen eigen producten. Dit maakt ons flexibel en stelt ons in staat maatwerk te kunnen leveren in de vorm van individuele aandelen en obligaties. Iedere financiële situatie is anders en uw beleggingsportefeuille daarom evenzo uniek. U kunt vanaf vandaag ook in België profiteren van de voordelen van onafhankelijk vermogensbeheer bij Velthuyse · Mulder.

8 Verbeterpunten voor uw beleggingsportefeuille

Wilt u weten welke voordelen dit voor u kan betekenen en waar u op moet letten bij het beoordelen van uw vermogensbeheerder of beleggingsportefeuille? Download dan ons whitepaper ‘8 verbeterpunten voor uw beleggingsportefeuille’. We nemen u in vogelvlucht mee langs de belangrijkste elementen voor de beoordeling van uw huidige portefeuille. Zo kunt u een weloverwogen beslissing maken of u goed zit of in het belang van uw vermogen toch liever overstapt.