Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons topprioriteit. Wij zorgen ervoor dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. In deze privacyverklaring lichten we graag toe op hoe we dat doen. De websites Bankshopper.be en Comparebanque.be zijn merknamen van Consufin Belgium B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Meer weten over ons? Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Vergelijkingsprofiel (voorkeuren e.d.);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Wij houden uw gegevens niet langer dan nodig is voor het optimaal kunnen uitoefenen van onze dienstverlening.We verwijderen uw informatie automatisch, uiterlijk 2 jaar na afhandeling van een aanvraag waarbij u expliciet uw gegevens heeft verstrekt, danwel 3 maanden na uw uitschrijving, tenzij u zelf, danwel de wet anders van ons verlangt. Wij bieden via onze wesbsite de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om een dienst uit te voeren.
 • Om diensten die u via onze websites afneemt te kunnen leveren. Denk daarbij aan het opvragen van meerdere offertes bij financiële instellingen of het boeken van afspraken voor een woonlening.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten.
 • Om de nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld te verzenden.
 • Om een account voor u aan te maken waarvoor u uzelf heeft geregistreerd.

Delen van persoonsgegevens (1) met leveranciers

Wij delen uw persoonsgegevens met leveranciers als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Wij zorgen er voor dat de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht eenzelfde niveau van beveiliging hanteren. Consufin Belgium B.V. blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens (2) met partijen uit een vergelijking

We delen uw persoonsgegevens alléén op basis van uw expliciete toestemming met partijen van uw keuze. Van de geselecteerde partij(en) ontvangt Consufin Belgium B.V.  in sommige, doch niet alle gevallen een leadvergoeding. Hierdoor kunnen wij u onze vergelijkingen/diensten diensten kosteloos aanbieden. In GEEN geval delen wij uw gegevens met andere partijen.

Google Analytics

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Cookies

Wij vinden het belangrijk om u te herkennen wanneer u weer onze website bezoekt.Dan kunnen we de inrichting van onze website afstemmen op uw wensen. We kunnen u dan gericht informatie verschaffen en aanbiedingen laten zien die eerder aansluiten op uw wensen. Dit gebeurt door het opslaan van cookies op uw computer. Een cookie is een klein bestand waarin gegevens staan die u bij ons op de website invult. Als u dit niet wilt, kunt u in de browser van uw computer alle cookies uitzetten. Ook kunt u dit aangeven wanneer u onze websites bezoekt, waarbij wij duidelijk zichtbaar de mogelijkheid geven uw instellingen te wijzigen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus. Er zijn maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beveiligen:
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Uw gegevens worden alleen via beveiligde internetverbindingen verstuurd (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Alle medewerkers van Consufin Belgium B.V. die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • SPF is een internetprotocol die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerkt kunt u om inzage vragen. Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn kunt u vragen om ze te laten wijzigen of aan te vullen. Bij het afmelden als gebruiker kunt u ons vragen uw persoonsgegevens direct te verwijderen, anders gebeurt dit automatisch na 3 maanden na uitschrijving. Al deze verzoeken kunt u via e-mail richten aan info(at)bankshopper.be.U krijgt als regel direct, maar uiterlijk binnen vier weken antwoord.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Laatste update: 17 augustus  2020 om 23:30 uur.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
contact(at)apd-gba.be

Onze contactgegevens:
Consufin Belgium B.V.
Pelikaanstraat 3
2020 Antwerpen
info(at)bankshopper.be