Met deze strategie beleg je met minder risico

Een record aantal Belgen heeft in 2021 en 2022 de eerste stappen op de beurs gezet. Velen zagen de scherpe koersdalingen als een uitgelezen kans om koerswinsten te boeken. Nu de beurzen gestegen zijn, is het de kunst het risico dat beleggen met zich meebrengt, te minimaliseren. 

Beleggers die rond de bodem zijn ingestapt hebben prachtige winsten kunnen behalen door tegen een lage prijs te kopen en tegen een hoge prijs te verkopen. Toch worden de volgende aankopen een stuk lastiger, simpelweg omdat veel aandelen duurder zijn geworden. Was het geluk of wijsheid?

De beginnend belegger

Beleggers die onlangs zijn gestart, blijken in een zeer beperkt aantal aandelen te beleggen, zo blijkt uit de gegevens van Bankshopper. Het opwaarts potentiëel van deze aandelen maakte het onnodig om andere aandelen te onderzoeken. Spreiding is dus vaak ver te zoeken, zeker als je net besloten hebt om te beginnen met beleggen.

Wat is spreiding?

Bij spreiding, ook wel diversificatie genoemd, verkleint men de beleggingsrisico’s in de portefeuille door het aanhouden van verschillende typen beleggingen. Ofwel: het gaat hier om het inperken van de risico’s. Voor langetermijnbeleggers is spreiding noodzakelijk om de risico’s, die zich vroeg of laat zullen voordoen, te verkleinen.

Hoe werkt spreiding?

  • Bij spreiding voeg je meerdere en verschillende beleggingen toe aan je portefeuille. Vanwege deze verschillen bewegen ze zich ook verschillend ten opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat er synergie.
  • Ter verduidelijking een voorbeeld. We gaan uit van een portefeuille van drie beleggingen: de eerste belegging stijgt 10% in waarde, de tweede belegging stijgt met 5% terwijl de derde belegging juist 2% in waarde daalt. De beleggingen bewegen dus niet in dezelfde richting, omdat er sprake is van een zogenaamde zwakke of negatieve correlatie tussen deze beleggingen.

Door beleggingen in de portefeuille op te nemen die niet sterk met elkaar gecorreleerd zijn, bewegen de beleggingen dus niet met gelijke kracht één kant op. Hierdoor bevat de portefeuille zowel beleggingen met sterkere koersbewegingen evenals beleggingen die minder grillig zijn. De portefeuille wordt daarmee eerder de som van de delen waardoor de kans op verlies en volatiliteit afneemt.

 Vergelijk brokers 

Sterker door spreiding

Zoals ecosystemen robuuster worden door een diversiteit aan soorten, zo worden portefeuilles dat ook. Portefeuilles kunnen hierdoor in verschillende conjunctuuromgevingen goed presteren. Bij beleggen gaan risico en rendement namelijk hand in hand.

Op het rendement kunnen beleggers niet veel invloed uitoefenen. Echter, spreiding  kan de negatieve impact van de genoemde beleggingsrisico’s van dit rendement aanzienlijk beperken.

6 tips: hoe te spreiden

Het spreiden kan op verschillende manieren, waaronder:

1. Beleg in meerdere aandelen

Beleggers doen er goed aan om in meerdere aandelen te beleggen. Dat is ook de grondgedachte van indexbeleggen: belegd zijn in de hele markt voor een gemiddeld marktrendement en -risico. Dit zorgt voor een verlaging van het zogeheten concentratierisico.

2. Leg accent binnen een markt

In plaats van alleen te beleggen in één marktindex, kunnen beleggers ervoor kiezen om binnen die markt extra accenten te leggen op aandelen die zich kenmerken met een hoger verwacht langetermijn rendement.

Denk hierbij aan aandelen van kleinere bedrijven of juist van bedrijven met een hoge winstgevendheid. Hierdoor wordt het marktrisico verlaagd.

3. Beleg ook buiten landsgrenzen

De meeste startende beleggers kiezen voor Belgische aandelen. Best wordt er ook belegd buiten de landsgrenzen. Zo wordt er een geografische spreiding aangebracht en neemt het zogenaamde thuismarktrisico af.

4. Beleg in verschillende sectoren

Beleg niet in één sector, zoals technologie, maar ook in andere sectoren zoals de gezondheidssector. Immers, sectoren kunnen namelijk meer of minder conjunctuurgevoelig zijn. En door te spreiden over sectoren, zijn de beleggingen minder afhankelijk van de cyclus waarin de economie zich bevindt.

5. Beleg in meerdere categoriëen

Beleg niet alleen in aandelen, maar ook in andere beleggingscategorieën. Denk hierbij aan vastgoed, grondstoffen, goud en alternatieve beleggingen. Door te spreiden tussen beleggingscategorieën je portefeuille niet meer afhankelijk van één categorie, maar van meerdere categorieën.

6. Spreid je aankopen over tijd

In plaats van direct alle aankopen ineens te verrichten, kan men ook periodiek of maandelijks 100 euro opzij te zetten om mee te beleggen. Zo worden de beleggingen iedere keer tegen wisselende koersen aangekocht en dus wordt er gespreid over tijd.

Op zoek naar de beste private bank?

Strategie

Spreiding neemt niet het risico van beleggen weg. Echter, het verlaagt wel de impact van die risico’s, waardoor ze in belangrijke mate beheersbaar worden. Een goede strategie kan zijn om wereldwijd te beleggen in aandelen en obligaties, verdeeld over  bepaalde sectoren.

Gerelateerde artikelen