Verwachting spaarrente 2021

De rente staat historisch laag, zoveel is duidelijk. Wat gaat de spaarrente doen in 2021, na de daling in 2020? Is een negatieve spaarrente in België mogelijk? In dit artikel geeft Bankshopper antwoord op deze vragen. Lees verder voor de verwachting van de spaarrente 2021 en de impact van corona. 

In dit artikel:

 • Banken lenen spotgoedkoop bij de ECB: geen reden de spaarrente in 2021 te verhogen;
 • Banken evolueren naar negatieve spaarrentes; vooralsnog geldt het wettelijk minimum voor Belgische spaarboekjes;
 • Inflatie, rente, corona: beleid ECB bepalend;
 • Korte rente: daling tot halverwege 2021 niet uitgesloten;
 • Lange rente: lichte stijging in 2021;
 • Vele onzekerheden: toets je huidige spaarvorm;
 • Potentieel voordeel bij woningaankoop of herfinanciering

Vertrouwen tussen banken

 • Weliswaar neemt het vertrouwen tussen de banken toe, maar de omvang van “bad loans” per bank is nog onduidelijk en brengt risico’s met zich mee. Denk hierbij aan obligaties in Spanje, Italië of Griekenland.
 • Wat gaat de euro in 2021 doen? Er is weliswaar een Bankenunie, maar niet alle landen en banken verkeren in een solide positie.
 • De tekorten kunnen zelfs verder oplopen, maar wat als corona ook in 2021 toeslaat?

Banken evolueren langzaam naar negatieve spaarrentes

Helaas zijn in België momenteel de eerste banken aan het experimenteren met negatieve spaarrentes voor hun klanten. Zo moeten bedrijven al even negatieve spaarrentes betalen en worden particulieren meer en meer geviseerd. Vooralsnog mogen de banken in België geen negatieve spaarrente aanrekenen.  De vraag is echter hoe lang dit kan blijven duren. Zo zijn de Belgische banken al langer voorstander om deze regeling af te schaffen omdat dit hun enorm veel geld kost. Indien een bank een teveel aan spaargeld beheert zonder dit te kunnen uitlenen, dient de bank hiervoor immers 0,50 procent strafrente te betalen aan de ECB. Zo rekent een aantal Nederlandse banken vermogendere klanten reeds negatieve spaarrentes aan.

Is een negatieve spaarrente in 2021 mogelijk?

Wees gerust. In België kunnen Belgen voorlopig  nog genieten van spaarrentes die boven het nulpunt blijven op voorwaarde dat men spaart op een gereglementeerde spaarrekening. Is je spaarboekje echter niet gereglementeerd, dan hoeft de bank je dit niet aan te bieden. Laat je dus niet vangen en zorg dat je altijd spaart op een gereglementeerd spaarboekje!

Vergelijk spaartarieven

Verwachting spaarrente 2021: veel onzekerheden

 • De impact van corona op de wereldhandel en de staatskassen van de landen is nog onduidelijk; de handelsoorlog tussen de VS en China, het zijn factoren die leiden tot onzekerheid.
 • Zodra die onzekerheid afneemt, kan de rente stijgen en normaliseren.
 • Voor de maanden die ons in 2020 rest, is dat niet aannemelijk, maar in 2021 is dat niet uitgesloten. In dat geval kan de mate van stijging tussen de korte rente en de lange rente verschillen.
 • Een stijgende rente door een stijgende inflatie zal ook de hypotheekrente doen stijgen.
 • In september 2020 werd er nog uitgegaan van een gelijkblijvende lange rente in 2021 maar de tijd zal leren of deze inschatting niet te voorzichtig blijkt te zijn geweest.

Sparen in 2021: welke spaarrekening en spaarrente?

Dat een woning of wagen onderhoud behoeft, wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Onze financiële huishouding behoeft ook periodiek “onderhoud”: welke spaarrekening past je momenteel het best?

Rente, inflatie, ECB

Economen verwachten in 2021 een gematigde inflatie. Tenzij het coronavirus niet onder controle is, biedt 2021 ruimte voor economische groei, wat leidt tot een grotere geldvraag bij banken. Het beleid van de ECB zal hierin bepalend zijn; zodra de ECB het opkopen van obligaties stopt of enigszins afbouwt, verkrapt de geldmarkt – met een hogere rente tot gevolg.

Renteverwachting: wat doet de spaarrente in 2021?

De coronacrisis dwingt de banken tot het nemen van stevige voorzieningen, bijvoorbeeld voor oninbare leningen door faillissementen. Zij moeten hun vermogen aansterken maar lenen nog goedkoop bij de ECB. In 2021 lijkt een hogere spaarrente op direct opneembare spaarrekeningen onwaarschijnlijk.

Korte rente 2021

Direct opneembaar spaartegoed kent een korte, variabele rente. Deze rente beweegt omhoog en omlaag. De tweede helft van 2021 ligt een schommelend beeld meer voor de hand dan een stijging in een rechte lijn. Sterker: tot halverwege 2021 is een lagere rente zelfs zeer goed mogelijk.

Lange rente, hypotheekrente 2021

Ook is er een positieve kant aan het verhaal. De huidige lage rente maakt lenen goedkoper dan ooit. Zo is de hypotheekrente historisch laag. De lange rente, geldend voor hypotheken en spaardeposito’s, is veel stabieler en beweegt zich op basis van de verwachtingen op de kapitaalmarkt. De lage lange rente doet de Belgische woningprijzen in 2020 vooralsnog stijgen. De impact van de afschaffing van de Vlaamse woonbonus en Covid19 lijken vooralsnog beperkt. Echter, als de inflatie stijgt en de geldmarkt verkrapt, zal de lange rente in 2021 kunnen licht oplopen.

  Overzicht hypotheekrentes

Veilig sparen in 2021

Veilig sparen begint bij een bank die onder het depositogarantiestelsel valt. En welke bank biedt de hoogste rente?

 • Wie een rentestijging in 2021 waarschijnlijk acht, kiest voor een spaarrekening met een variabele rente en niet voor een spaardeposito.
 • Overweeg je de aankoop of herfinanciering van een woning en verwacht je dat de hypotheekrente zal stijgen, dan is het verstandig je nu te oriënteren op (her-)financiering van je woning.

Bankshopper prognose en verwachting spaarrente 2021

Door de coronacrisis is één ding zeker: de ECB zal er alles aan doen om de economie verder te stimuleren en de rentes voor overheden zo laag mogelijk te houden. Immers, een hogere rente maakt het duurder voor overheden om hun schulden terug betalen. Alleen bij een sterk stijgende inflatie zou de ECB eventueel kunnen ingrijpen met een verhoging van de rente. Anders gezegd: de spaarrentes zullen ook in 2021 nog laag blijven.

 • Ook in 2021 zal Covid19 een belangrijke rol spelen voor de prijzen op de financiële markten, en dus op de beurs en rente;
 • Korte termijn: gelijkblijvende spaarrente. Banken hebben ons geld niet nodig om hun vermogen aan te sterken. 
 • Op lange termijn lijkt een stijging van de spaarrente pas waarschijnlijk. De ECB zal immers ophouden met het opkopen van obligaties en zal bij een stijgende inflatie de rente verhogen;
 • Veilig sparen: spreid je spaargeld over meerdere banken;
 • Spaar zowel op een direct opneembare spaarrekening als op een spaardeposito. Bij een dalende rente zal de opbrengst van je spaarrekening dalen, bij een stijging van de rente profiteer je van spreiding

Onze conclusie leidt tot de verwachting dat:

 • de korte rente – de variabele spaarrente- ook in 2021 laag zal blijven, tenminste tot halverwege 2021; 
 • de lange rente – zoals de hypotheekrente- in 2021 waarschijnlijk licht zal stijgen
Vergelijk spaarrentes

 

Over Stefan Willems, (1993) Stefan begon zijn carrière in de marktenzaal van KBC waar hij de aandelenmarkten opvolgde voor online broker Bolero. Hier schreef hij de beurskranten “Beurs bij het Ontbijt” en “Beurs bij de Lunch” met toenmalig marktenspecialist Tom Simonts. Vandaag werkt Willems als onafhankelijk beursanalist voor de Vlaamse Federatie van Beleggers. Zijn bijdragen duiken regelmatig op in o.a. De Standaard en MoneyTalk.

Gerelateerde artikelen