Corona: bankgarantie spaargeld tot 100.000 euro?

Nu Corona ons dagelijks leven beheerst, rijst de vraag: in hoeverre is je spaargeld beschermd? Het depositogarantiestelsel voorziet in een waarborg van spaargeld tot 100.000 euro. Al is die bescherming soms beperkter dan verwacht. 

Wie geld parkeert op een spaarboekje of investeert in een tak21-verzekering, kan zijn geld tot 100.000 euro recupereren indien zijn bank of verzekeraar de boeken neerlegt. Ook pensioenspaarverzekeringen, termijnrekeningen en kasbons genieten deze bescherming.

Uitbreiding depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel wordt in sommige gevallen zelfs uitgebreid tot 500.000 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je juist je woning hebt verkocht. Die extra bescherming geldt voor een periode van zes maanden.

Wanneer geldt die uitbreiding?

Ook deposito’s die voortvloeien uit de betaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen aan slachtoffers van een misdrijf of gerechtelijke fouten, vallen onder de regeling. De uitbreiding geldt eveneens voor de uitkering in kapitaal van een pensioen, een overlijden (geen erfenissen), ontslag of invaliditeit.

Beleggers die investeren in aandelen, genieten eveneens van een bescherming. Hun kapitaal wordt beschermd tot maximaal 20.000 euro. Die bescherming is tegen het frauduleuze verlies van de effecten. Wie geld verliest door een slechte beleggingskeuze, kan vanzelfsprekend geen beroep doen op het depositogarantiestelsel.

VERGELIJK SPAARREKENINGEN

Extra aandacht: beperkte bescherming

Al bestaat de kans dat je kapitaal niet beschermd is, terwijl je denkt dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn wanneer iemand meerdere spaarrekeningen bij dezelfde bank heeft. Maar let op: dit geldt eveneens voor rekeningen bij eventuele dochterondernemingen van de betreffende bank. En dat moet je maar net weten.

Wie in totaal meer dan 100.000 euro heeft uitstaan bij bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis en (dochteronderneming) Fintro,  geniet dus niet van een dubbele bescherming.

Hoe je kapitaal alsnog beschermen?

Wie in zo’n geval meer dan 100.000 euro heeft staan op zijn spaarrekeningen, riskeert een deel van zijn kapitaal te verliezen bij een faillissement. Al kan je je spaargeld alsnog beschermen door je spaargeld te spreiden en een rekening te openen bij een andere Belgische bank. Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn om een rekening te openen bij Santander (0,50%) of MeDirect (0,55%). De spaardeposito’s vallen bij beider banken onder het Belgische depositogarantiestelsel. En aldus ben je beschermd tot een bedrag van 100.000 euro, per persoon en per bank.

Garantiefonds en beschermingsfonds

Het Garantiefonds en beschermingsfonds dragen, samen met het Resolutiefonds, bij aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België.Via het Garantiefonds voor financiële diensten en beschermingsfonds zijn je tegoeden dus beschermd.  tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen.
Het Fonds betaalt je tegoeden of financiële instrumenten in dat geval (tot een bepaalde som) terug. Meer informatie vind je hier.

VERGELIJK SPAARREKENINGEN

Gerelateerde artikelen