Negatieve hypotheekrente in België? Is de bodem bereikt?

België kent inmiddels een negatieve spaarrente, maar een negatieve hypotheekrente? Op basis van de inflatie is er zelfs sprake van negatieve hypotheekrente. Maar hoe zie je dat in je portemonnee? Bankshopper laat zien hoe het besteedbaar inkomen stijgt terwijl de reële hypotheekschuld daalt! Verder: is de bodem bereikt?

Historisch lage rente

De historisch lage rente is zichtbaar in alle lagen van de Belgische economie. Inmiddels zijn we gewoon met een spaarrente van  0,11 procent; het wettelijk minimum. Als eerste grootbank voert ING per 1 januari 2021 de negatieve rente in; weliswaar voor bedragen vanaf 1 miljoen euro, kenmerkend is het wel.

De trend van de dalende rente is ook duidelijk zichtbaar in de hypotheekrente. Het tarief voor een rentevaste periode van 25 jaar klokt af op 1,41 procent. (80 procent quotiteit, november 2020)

10 jaars hypotheekrente: onder inflatie

  • Het inflatiecijfer over de maand november  kwam uit op 0,51 procent. De inflatieprognose voor heel 2020 blijft ongewijzigd op 0,80 procent.
  • De gemiddelde rente op 10 jaar bedraagt 0,94 procent (bij 80 procent quotiteit), zo blijkt uit gegevens van Bankshopper (478 hypothecaire leningen) over de maand november 2020.
  • Het is nog maar de vraag of andere rentevaste periodes binnenkort eveneens onder de inflatie duiken.

Op basis van de inflatieprognose van 0,80 procent dit jaar is deze hypotheekrente dus in reële termen negatief.
Twee factoren zijn hierin bepalend: de ontwikkeling van de hypotheekrente in 2021 ten opzichte van de inflatie.

Is de bodem bereikt?

  • De hypotheekrente heeft mogelijk de bodem bereikt en kan dus licht gaan stijgen;
  • In dat geval biedt de huidige lage rente een uitgelezen kans voor (her)financiering van je woonkrediet voor langere termijn.

Verwachting inflatie

Wat de inflatie in België betreft, zijn de vooruitzichten stabiel. Voor 2021 is de inflatie-prognose 1,4 procent. Uiteraard kunnen de prijsontwikkelingen sneller stijgen, bijvoorbeeld door een sterkere dan verwachte vraag naar goederen en diensten.

Daling van de reële hypotheekschuld

Een negatieve reële hypotheekrente, wat betekent dat eigenlijk? In theorie is dat een financiële meevaller voor de huiseigenaar. Het positieve inflatie-effect weegt in dat geval zwaarder dan het negatieve effect van de verschuldigde rentebetalingen.

Praktijkvoorbeeld

We nemen als voorbeeld:

  • Een huiseigenaar met een hypothecaire lening van 300.000 euro;
  • De rente is afgesloten voor een periode van tien jaar tegen het actuele tarief van 0,94 procent;
  • Zo betaalt onze huiseigenaar jaarlijks 2.820 euro aan rente (dus exclusief aflossingen).

Het positieve inflatie-effect

Als we voor volgend jaar een inflatie van 1,4 procent aannemen, kunnen we eenvoudig berekenen met hoeveel de reële waarde van de hypotheekschuld in één jaar afneemt. In ons voorbeeld, een schuld van 300.000 euro, gaat het dus om 4.200 euro.

Als we de twee effecten tegen elkaar afzetten, krijgt de huiseigenaar in ons voorbeeld te maken met een financieel voordeel van 1380 euro: het saldo van de rentelasten (2820 euro negatief) afgezet tegen de afname van de reële waarde van de schuld (4.200 euro positief). Dit is het directe gevolg van de hypotheekrente, die lager ligt dan de inflatie.

Koopkracht effect

Als de gemiddelde jaarlijkse inflatie de komende tien jaar op 1,4 procent per jaar zou uitkomen, telt het positieve inflatie-effect op tot liefst 13.800 euro, waarbij aflossingen en prijsontwikkeling van de huizenprijs niet is meegerekend.

In zekere zin gaat het hier om een koopkrachteffect: de schuld van de hypotheek drukt steeds minder zwaar, omdat lonen en prijzen ieder jaar stijgen, terwijl het schuldbedrag constant blijft.

Waarom is de rente laag?

Middels de lage rente beoogt de Europese Centrale Bank de bestedingen in de Eurozone (en daarmee de inflatie) aan te jagen. Sparen wordt daardoor minder aantrekkelijk terwijl investeren en geld uitgeven juist aantrekkelijker worden. Dit is ook de reden dat geld lenen goedkoop is.

Lees ook: verwachting spaarrente 2021

Gerelateerde artikelen