Herfinanciering hypothecaire lening

Formule

34 product(en) gevonden

Bank
Naam van de rekening
Kwotiteit
Maandelijkse aflossing per €25000
Rente

Herfinanciering hypothecaire lening

Wie elders een goedkopere woonlening ziet, kan zijn hypothecaire lening herfinancieren. Na een herfinanciering moet een kredietnemer zoals bij zijn vorige lening interesten betalen op de nieuwe lening. De bank hanteert uiteenlopende criteria om te bepalen hoe hoog die rentevoet is. Allereerst kijken de banken naar je financiële situatie. Heb je een vaste job? Heb je een voltijds contract? Dat zijn maar enkele vragen waar de kredietgevers een antwoord op willen. Daarnaast speelt ook de quotiteit een belangrijke rol bij het herfinancieren van een hypothecaire lening. De quotiteit is de verhouding tussen het geleend bedrag en de waarde van de woning. Hoe meer iemand leent voor de aankoop van een woning, hoe groter de kans dat de kredietgevers een hoger tarief als vergoeding vragen.

Vaste of variabele rentevoet

Alvorens je een contract afsluit, krijg je de keuze uit verschillende leenformules. Zo kan je onder meer kiezen voor een vaste rentevoet. Die rentevoet wordt vastgeklikt voor de volledige looptijd van het contract. De variabele rentevoet daarentegen kan op vaste tijdstippen veranderen. De kredietgever bepaalt op voorhand wanneer zo’n renteverandering gebeurt. Dat kan bijvoorbeeld elk jaar zijn. In andere gevallen werkt de kredietgever met een interval van bijvoorbeeld drie jaar. Het is hoe dan ook moeilijk te voorspellen wanneer de variabele rente mogelijk stijgt of daalt. Die evolutie van de hypotheekrente is volledig afhankelijk van wat er zich afspeelt op de financiële markten. Stijgt de marktrente, dan stijgt de variabele rente en omgekeerd.

Kosten herfinanciering lening

Wie kiest voor een vaste rente, kan alsnog beslissen om op een later tijdstip zijn huidige lening te laten herzien. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een lagere rente. In dat geval kan de kredietnemer aankloppen bij zijn huidige bank, of een mooie deal proberen te sluiten bij een nieuwe bank. Het is namelijk niet verplicht om bij een herfinanciering van een hypothecair krediet bij dezelfde bank te blijven. Al gaat een herfinanciering van de lening gepaard met een prijskaartje.

Het merendeel van de kredietgevers rekenen een wederbeleggingsvergoeding aan wanneer iemand een nieuwe lening aangaat (lees herfinanciering lening). Die wederbeleggingsvergoeding mag nooit meer bedragen dan drie maanden interest op het openstaande kapitaal betalen.  Ook bij een vervroegde terugbetaling, moet een wederbeleggingsvergoeding betaald worden. In zo’n geval wordt de wederbeleggingsvergoeding (eveneens 3 maanden interest) berekend op het bedrag dat wordt terugbetaald.

Mensen die een hypothecaire lening met een variabele rente hebben afgesloten, ontsnappen aan de wederbeleggingsvergoeding als de rente naar beneden (of naar boven) wordt bijgesteld. Een rentewijziging is namelijk contractueel vastgelegd.

Extra kosten herfinanciering hypothecaire lening

Wie een hypothecaire lening wil laten herzien, moet ook rekening houden met extra kosten. Zo moet de kredietnemer opnieuw dossierkosten betalen. Die dossierkosten mogen maximaal €250 bedragen als de kredietnemer maar één herfinanciering per jaar doet. Wie verhuist van bank moet ook een handlichting van de hypotheek vragen. De nieuwe bank zal vervolgens een nieuwe hypotheek moeten inschrijven.  Zowel de handlichting als de nieuwe hypothecaire inschrijving moeten voor een notaris gebeuren. De kredietnemer moet opdraaien voor de notariskosten die daaraan gekoppeld zijn.

Hou bij een verhuizing naar de andere bank ook rekening met de schuldsaldoverzekering. Het kan soms gebeuren dat de andere banken vragen om een nieuwe verzekering bij hen af te sluiten. In andere gevallen wordt de oude polis simpelweg verdergezet met de nieuwe bank als begunstigde. 

Herfinanciering lening vergelijken

Het is hoe dan ook aangeraden om de tarieven bij de banken te vergelijken vooraleer je overweegt om een woonlening te laten herzien. Op onze site vind je alle geafficheerde tarieven van de kredietgevers. Op die manier weet je ongeveer hoeveel een nieuwe woonlening zou kunnen kosten bij de bank.

De tarieven die wij op onze site publiceren zijn de geafficheerde rentevoeten. Een rentevoet is zeer persoonlijk en onder meer afhankelijk van het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Daarom kan het voorgestelde tarief van de bank afwijken van wat wij op onze site publiceren.

Geen interesse in een hypothecair krediet, maar wil je voor een ander project geld lenen? Vergelijk dan zeker de persoonlijke leningen, groene leningen of het samenvoegen van leningen op onze site. 

Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd.

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 6,99 % (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,99%) , voor een lening op afbetaling van € 7.300 met een looptijd van 42 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 195,72 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 8.220,24. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld