Samenvoegen van leningen

3 product(en) gevonden

Bank
Naam van rekening
Maandelijkse aflossing
Totale interest
Rente (JKP)

Samenvoegen van leningen

Het samenvoegen van leningen kan financieel voordelig zijn. Wanneer hergroeperen van leningen, er nu sprake is van een persoonlijke leningen en woonkrediet voor een renovatie tot hypothecaire leningen. De kredietgever baseert zich op de doelstellingen van de klant om een bepaalde lening naar voren te schuiven. Voor wie meerdere leningen is aangegaan, kan het samenvoegen van leningen financieel voordelig uitpakken.

Door leningen samen te voegen, ook wel het consolideren van leningen genoemd, komen de verschillende soorten kredieten terecht onder één dak. Hierdoor zijn afzonderlijke schulden tegen uiteenlopende tarieven, maar kun je dus leningen hergroeperen tot één schuld tegen één enkel tarief. Via onze simulatie is het mogelijk om alle tarieven van meerdere financiële instellingen, waaronder DHB Bank, Beobank en andere banken te vergelijken. Via Bankshopper kan men een gratis aanvraag voor het samenvoegen van kredieten opvragen.

Waarom het samenvoegen van leningen?

Wie leningen samenvoegt, kan met de kredietgever het tarief en de leentermijn afspreken. Zo is het mogelijk om de lening te spreiden over meerdere maanden. Hierdoor is het mogelijk de maandelijkse last te verlichten. Wie voor een kortere leenperiode kiest, ziet de rente dan weer stijgen. Het blijft in de eerste plaats belangrijk om na te gaan of je de maandelijkse lasten kan dragen.

Lening simuleren

Door de uiteenlopende tarieven worden samengevoegd tegen een vast tarief, behoud je financieel overzicht. Maak de vergelijking met je huidige situatie wanneer een kredietgever voorstelt om leningen samen te voegen. Alleen zo ben je zeker of de aangeboden oplossing ook de goedkoopste oplossing is.

Het maximale jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van een lening is bovendien bij wet vastgelegd. Voor leningen tot en met 1.250 euro mag dat percentage niet hoger liggen dan 18,5 procent. Voor bedragen tussen 1.250 en 5.000 euro geldt een JKP van 12,5 procent. Voor alle hogere bedragen is een JKP van 10 procent van toepassing. Het JKP omvat alle kosten die komen kijken bij een lening.

Problemen met terugbetalen lening?

Ondanks het samenvoegen van leningen kan het gebeuren dat consumenten alsnog problemen hebben om hun leningen tijdig terug te betalen. Het is zowel in het voordeel van de consument als de kredietgever dat een lening correct wordt terugbetaald.

Indien er geen oplossing uit de bus komt, kan de kredietgever de overeenkomst beëindigen. De schuldenaar moet in dat geval alsnog de lening volledig inlossen. De kredietverstrekker kan daarbij de waarborg aanspreken als die er is, of extra vergoedingen aanrekenen. Daarenboven komt de naam van de wanbetaler terecht op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de NBB. Kredietgevers zijn verplicht die lijst te raadplegen, wanneer iemand een lening wenst af te sluiten.

De naam van de wanbetaler blijft hoe dan ook één jaar op de lijst staan, zelfs wanneer hij zijn verplichtingen achteraf is nagekomen. Wie er niet in slaagt de lening binnen één jaar af te lossen, ziet zijn naam tien jaar lang op die lijst staan.

Let op, geld lenen kost geld

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 6,99 % (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,99%) , voor een lening op afbetaling van € 7.300 met een looptijd van 42 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 195,72 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 8.220,24. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld