Is je spaargeld altijd beschermd tot 100.000 euro?

Je kan via verschillende producten sparen voor later. Maar welke spaarproducten bieden de beste bescherming? Ongeacht de lage rente is het spaarboekje de veiligste bestemming voor je spaargeld. Toch is het goed te weten hoe het depositogarantiestelsel werkt.

Indien je bank de boeken neerlegt zijn je spaardeposito’s beschermd tot 100.000 euro per financiële instelling en per klant. Het maakt in zo’n geval niet uit of het spaargeld op een gereglementeerde of niet-gereglementeerde spaarboekje staat. Het maakt bovendien niet uit of u een spaarboekje heeft bij een binnenlandse of buitenlandse bank (binnen de Europese Unie). 

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel geldt immers in alle lidstaten van de Europese Unie en is sinds 2010 vastgesteld op 100.000 euro. Het kapitaal op je spaar-zicht-en termijnrekeningen worden beschermd door het garantiefonds. Op onze site kun je alle spaarrekeningen vergelijken. 

In België wordt dat stelsel in sommige gevallen uitgebreid tot 500.000 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je net je woning hebt verkocht. Tijdens de eerste zes maanden na de verkoop geniet je van de extra bescherming. Het garantiefonds betaalt  binnen de twintig dagen uit wanneer je bank over de kop gaat. Vanaf 2024 zal die termijn 7 werkdagen zijn.

Wie meer dan 100.000 euro op zijn spaarboekje heeft staan, spreidt zijn kapitaal best over meerdere banken. Zo ben je zeker dat je deposito’s volledig zijn beschermd wanneer een van de instellingen failliet gaat. Indien al je kapitaal bij één bank zit, riskeer je een deel van de spaardeposito’s te verliezen.

Levensverzekeringen

Maar wat met de andere spaarproducten? De tak21-spaarverzekering is daar een van. Dat product is bijzonder populair bij mensen die via een veilige weg willen sparen voor hun oude dag. Wie zijn geld acht jaar onaangeroerd laat, is de fiscus bovendien geen 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Net zoals de spaarboekjes vallen de tak21-spaarverzekeringen onder het depositogarantiestelsel.  

Verzekeringnemers moeten tot maximaal 3 maanden op hun kapitaal wachten als hun verzekeraar failliet gaat. Het garantiefonds kan dat termijn tot drie keer toe verlengen.

De bescherming van levensverzekeringscontracten is overigens niet Europees geharmoniseerd. Dat betekent dat je verzekering, in tegenstelling tot de spaarboekjes, van een andere bescherming kan genieten als je die hebt afgesloten bij een levensverzekeringsonderneming naar buitenlands recht.

Wanneer geniet je geen bescherming?

Belangrijk om weten is dat enkel de pensioenspaarproducten die onder de derde pijler vallen worden beschermd door het depositogarantiestelsel. Wie via zijn werkgever aan pensioensparen doet, of via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) loopt het risico dat zijn kapitaal verdampt indien de verzekeraar failliet gaat.

Tak23-verzekeringen vallen eveneens uit de boot. Dat komt omdat zo’n verzekering belegt in fondsen. In zo’n geval ga je ermee akkoord dat de verzekeraar enkele risico’s neemt in ruil voor hogere rendementen. Al ben je van dat laatste nooit zeker.