Ethias autoverzekering

Wie is Ethias?

Met de Ethias autoverzekering is Ethias de tweede autoverzekeraar van België.  In 1919 is Ethias is ontstaan uit een aantal gemeente- en provinciebesturen die de “Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen” (OMOB) hebben opgericht.

Tegenwoordig telt Ethias meer dan 1 miljoen verzekerden, verspreid over 41 kantoren. Ethias werkt nog steeds vanuit een mutualistisch verband, ondanks dat zij sinds 2008 een NV is.

Ethias autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid

In België ben je verplicht een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Ook wel beter bekend als de BA autoverzekering. Die verplichting tot het aangaan van een BA autoverzekering staat gedefinieerd in de wet.

De Ethias autoverzekering is bestemd voor personen die wettelijk in België zijn gedomicilieerd, die bestuurder zijn van een in België ingeschreven voertuig en die houder zijn van een voorlopig of definitief rijbewijs. Ook dien je te beschikken over een kentekenbewijs.

Wat dekt de Ethias autoverzekering BA?

 • de materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan andere personen;
 • de lichamelijke schade veroorzaakt aan de passagiers in het voertuig.
 • goed om te weten: de Ethias (gratis) Mobility-service garandeert je mobiliteit bij ongeval

De betrokken bestuurders Ethias autoverzekering BA

 • De hoofdbestuurder van de auto moet de persoon zijn die de overeenkomst sluit, ofwel de “verzekeringnemer”;
 • Elke toegelaten bestuurder is eveneens gedekt;
 • Ben jij of is iemand anders BOB?  Ethias dekt gratis de schade aan je auto vanaf € 500;

Welke schade is niet gedekt bij de BA Ethias verzekering auto?

 • de schade aan het verzekerde voertuig: zie de Ethias Omnium-waarborgen onderaan;
 • voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, ook die van anderen;
 • schade van veroorzaker van het ongeval: inkomensverlies, gezondheidszorg, schade aan goederen, etc.

Geografische zone

De Ethias autoverzekering geeft dekking in België en in  landen vermeld op de internationale motorrijtuigverzekeringskaart, ook wel bekend als groene kaart.

De Ethias verzekering auto  kent naast de Burgerlijke Aansprakelijkheid 4 varianten Omnium:

Ethias Omnium

Ethias Omnium biedt een uitgebreidere dekking en dus een  betere bescherming bij schade. Zo biedt Ethias 4 Omnium autoverzekeringen:

1. Ethias Mini Omnium

 • Je auto is al wat ouder en heeft een lagere actuele waarde
 • Ethias Mini Omnium dekt:
  • glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren

2. Ethias Mini Omnium Plus

 • Leeftijd auto: 3- 5 jaar
 • Mini Omnium Plus dekt:
  • glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
  • totaal verlies van de auto, ook bij eigen schuld

3. Ethias Omnium

 • Je auto is jonger dan 3 jaar, je wil veel 
 • Ethias Omnium dekt:
  • glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren
  • totaal verlies van de auto, ook bij eigen schuld
  • Schade aan de wagen, ook in fout

4. Ethias Omnium Plus

 • All-in formule voor je nieuwe auto
 • Ethias Omnium Plus dekt:
  • glasbreuk, diefstal, brand, natuurkrachten en aanraking met dieren.
  • totaal verlies van de auto, ook bij eigen schuld.
  • Schade aan de wagen, ook in fout.
  • Terugbetaling nieuwwaarde tot en met de 30ste maand.
  • Diefstal uit de auto tot €1000.
  • Vervangende auto, ook bij verlies of diefstal.

 

Ethias autoverzekering

 

Wat dekt géén van de vier Ethias Omnium verzekeringen?

 • diefstal gepleegd met een sleutel die verloren of achtergelaten is in of op de auto.
 • als er sprake is van diefstal door familie of personeel.
 • schade aan banden alleen in het kader van de waarborgen “natuurkracht” en “aanraking met een dier”.

Of wanneer schade ontstaan is als er sprake is van: 

 • alcohol of drugmisbruik op moment van het ongeval.
 • deelname aan een snelheidswedstrijd
 • het ontbreken van een rijbewijs
 • een auto die niet voldoet aan de technische controle

Ethias Mobility (gratis)

De Mobility-service is een standaard Ethias-service in elke Ethias  autoverzekering meekomt. De Ethias Mobility is GRATIS en 24 uur per dag toegankelijk.

Je mobiliteit is gegarandeerd bij een ongeval in België, Luxemburg en tot 50 kilometer buiten de Belgische landsgrenzen:

 • depanneren of het takelen van je auto, ook wanneer je veroorzaker van het ongeval bent:
 • vervoer van de bestuurder en de passagiers naar hun woonplaats;
 • vervangwagen tijdens de duur van de herstelling of gedurende 6 dagen in geval van totaal verlies als je in recht bent of verzekerd voor Materiële Schade en je de herstelling uitvoert bij Ethias-herstellers

Ethias Autoverzekering contact

De Ethias Autoverzekering is een jaarcontract volgens Belgisch Recht. Deze wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij er minstens 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Lees de Ethias infofiche en de algemene voorwaarden vooraf. Deze documenten zijn gratis beschikbaar.

Ethias Hasselt

Bij klachten over je Ethias autoverzekering kun je je wenden tot:

Ethias
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
mail: klachtenbeheer@ethias.be.

Ben je niet goed geholpen? Richt je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as)

Over Ethias Assurance

Ethias is opgericht in 1919 en is de 4e verzekeringsmaatschappij van België.

De holding Vitrufin zit bovenaan de groep met 4 aandeelhouders: de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en EthiasCo.  Aangezien Ethias NV alle verzekeringsactiviteiten groepeert, vormt zij de belangrijkste entiteit binnen de groep.