Autoverzekeringen

Autoverzekeringen vergelijken

Zodra je in ons land een nieuwe wagen koopt, ben je verplicht een autoverzekering af te sluiten. De gewone (BA-) autoverzekering dekt de schade aan derden wanneer de verzekeringnemer of zijn passagier een ongeval veroorzaakt. BA staat dan ook voor burgerlijke aansprakelijkheid. Wie geen BA-autoverzekering afsluit, mag de weg niet op. Een BA-autoverzekering is hoe dan ook in het voordeel van beide partijen. De persoon die het ongeval veroorzaakt hoeft in dat geval niet volledig op te draaien voor de kosten. De tegenpartij is er dan weer zeker van dat hij vergoed wordt.

Soms is het mogelijk een contract online af te sluiten. Dankzij de digitalisering kan je de kosten van een autoverzekering berekenen alvorens je online of in een kantoor een contract wilt afsluiten. In het merendeel van de gevallen vraagt de simulatie om je persoonlijke gegevens achter te laten. Op die manier kan de simulatie de persoonlijke premie van de autoverzekering berekenen.

Niet alle autoverzekeringen zijn hetzelfde

De ene BA-autoverzekering kan er anders uitzien dan de andere. Al zijn er wel een aantal gelijkenissen.  De verzekeraars moeten zich namelijk houden aan een aantal wettelijke verplichtingen. Zo moet een BA-autoverzekering zowel de medische kosten als de materiële kosten van de tegenpartij dekken. De verzekeraars zijn wel vrij om de BA-autoverzekering uit te breiden met allerlei extraatjes, zoals een vervangwagen na een ongeval.  Je vindt die informatie in de algemene voorwaarden.

Een gewone BA-autoverzekering dekt de schade aan de eigen wagen niet. Ook de eigen lichamelijke letsels worden niet gedekt door die autoverzekering. De wettelijke bepalingen verplichten de verzekeraars niet om die schadegevallen te dekken. Letsels aan de passagier worden dan wel weer gedekt door de BA-autoverzekering. De verzekeraar vergoedt overigens enkel de schade veroorzaakt door de bestuurder of de passagier. De verzekering komt dus niet tussenbeide als een ander partij de schade veroorzaakt heeft.

In een BA-verzekering is er meestal geen franchise voorzien. Al kan de verzekeraar dat in bepaalde situaties wel eisen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een jonge bestuurder achter het stuur kruipt.

Tot slot wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gewone autoverzekering en een kilometerverzekering. Bij een kilometerverzekering wordt er ook gekeken naar hoeveel kilometers een chauffeur per jaar aflegt. Dergelijke verzekeringen zijn in het bijzonder voordelig voor een chauffeur die weinig kilometers per jaar aflegt. Corona Direct is één van de verzekeraars die een kilometerverzekering aanbiedt.  

Veilig reizen door de Europese Unie met een autoverzekering

Je kan niet enkel een beroep doen op een autoverzekering bij een ongeval in België. De bestuurder met een BA-autoverzekering is namelijk verzekerd in alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Ook wie met de wagen reist naar Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen is beschermd door zijn verzekering. Twijfel je in welke landen de autoverzekering geldig is? Controleer dan zeker de groene kaart of het internationaal verzekeringsbewijs. Op die groene kaart vermeldt de verzekeraar meestal ook tot welke instanties de verzekerde zich kan wenden bij pech, ongeval, ruitbreuk en diefstal, zowel in het binnen- als buitenland.

Wees altijd eerlijk met de verzekeraar

Het is aangeraden om altijd zo eerlijk mogelijk te communiceren met de verzekeraar. De verzekeraars mogen immers de uitbetaalde vergoeding (volledig of gedeeltelijk) terugeisen als er sprake is van foutieve informatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de verzekeringnemer niet eerlijk was over wie achter het stuur zat bij een ongeval. Dat kan ook het geval zijn wanneer iemand dronken een ongeval veroorzaakt of het ongeval veel te laat aangeeft. Het is ook aangeraden om de verzekeraar op de hoogte te brengen als er sprake is van een jonge bestuurder.

Extra bescherming dankzij deze autoverzekeringen

Wie van een extra bescherming wil genieten, kan zijn gewone autoverzekering verder uitbreiden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een volledige omniumverzekering of een full omnium af te sluiten.

Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn bij de aankoop van een gloednieuwe wagen. Voor tweedehandswagens is een gewone autoverzekering meestal ruimschoots voldoende. Een full omnium dekt in elk geval de schade aan het voertuig. Hoe ruim die full omnium is, is afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Zo wordt bijvoorbeeld schade door vandalisme niet door alle omniumverzekeringen gedekt. Vergelijken is hoe dan ook de boodschap. Indien nodig vind je meer informatie over de verzekering in de algemene voorwaarden.

Het is overigens ook mogelijk om een mini-omnium af te sluiten. In dat geval gaat het om een beperkte omniumdekking. Die autoverzekering dekt dan ook schade aan de wagen waarvoor niemand aansprakelijk is. Die verzekering dekt meestal de volgende schadegevallen: brand, glasbreuk, schade door natuurramp, botsing met dieren en diefstal.

Hou er overigens rekening mee dat bepaalde dekkingen in de bovenstaande autoverzekeringen vaak gekoppeld zijn aan een franchise. Hoe groot die franchise is, is afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Er bestaan hoe dan ook verscheidene berekeningswijzes. Sommige verzekeraars werken met een vast bedrag, terwijl anderen zich baseren op het percentage van het totaalbedrag van de schade. In nog andere gevallen moet de verzekeringnemer een franchise betalen als het bedrag van de schade een bepaald minimum bereikt.

Het bonus-malussysteem

De meeste verzekeraars belonen bestuurders die een geruime tijd niet betrokken zijn geraakt bij een ongeval. De verzekeraars baseren zich daarbij op het bonus-malussysteem. Dat systeem beloont enerzijds goede bestuurders en straft anderzijds onvoorzichtige bestuurders aan de hand van een gradensysteem. De premies worden berekend op basis van dat systeem. Hoe hoger de graad in dat systeem, hoe hoger de premie. De graad kan dan weer verlaagd worden bij een jaar zonder ongevallen. Meer informatie over het bonus-malussysteem vind je terug in de algemene voorwaarden.

Tot slot loont het de moeite om te onderhandelen over het verzekeringscontract. Sommige verzekeraars zijn bereid de voorwaarden aan te passen als men elder een beter contract krijgt. Anderen geven een aantal maanden gratis aan nieuwe klanten.

Op zoek naar de goedkoopste autoverzekering? Op onze site kan je elke autoverzekering vergelijken met een ander. Zo ben je zeker dat je de juiste prijs krijgt. Wij vergelijken onder meer de autoverzekeringen van DVV Verzekeringen, Touring Verzekeringen en Corona Direct.