Wat riskeert u als u uw lening niet op tijd terugbetaalt

Het aantal wanbetalers neemt af. Maar wat riskeert u als u uw lening niet op tijd terugbetaalt?

Cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank leren dat het totale bedrag waarop kredietnemers achterstalligheid vertonen is gedaald van 3,165 miljard euro tot 3,079 miljard euro. Bij de hypotheekleningen gaat het om daling van 1,379 miljard euro naar 1,369 miljard euro, bij de consumentenkredieten om een daling van 1,786 miljard euro naar 1,728 miljard euro.

Voorts tonen de cijfers aan dat de jongste twaalf maanden het aantal contracten waarop de kredietnemers hun verplichtingen niet nakomen is gedaald met 13,8 procent tot 35.005. Voor de woonleningen tekende de centrale een daling op van 29,3 procent tot 2.604 en voor consumentenkredieten met 12,3 procent tot 32.401.

De gevolgen

Maar wat staat er u te wachten wanneer u uw lening niet op tijd terugbetaalt?  Banken zijn in zo’n geval verplicht u naam door te spelen aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank van België. Eenmaal u op die lijst staat, zult u moeilijker bijvoorbeeld een persoonlijke lening kunnen krijgen bij een andere kredietgever. Zij kunnen de zwarte lijst op eender welk moment raadplegen. Na vereffening van uw schuld is de kredietgever wettelijk verplicht de betaling binnen acht dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden. Daarna blijft de wanbetaling wel nog 1 jaar geregistreerd.

De bank zal u ook aangetekend een aanmaning sturen. Indien u daar niet op ingaat, kan de kredietgever beslissen beslag te laten leggen op uw loon of om een einde te stellen aan de kredietovereenkomst. Een bank kan enkel beslag op uw loon leggen wanneer die daar de toelating heeft voor gekregen van de rechter of een vonnis is bekomen waarin u wordt veroordeeld.

In het geval van een hypotheeklening volgt een procedure van uitvoerend onroerend beslag.  Dat betekent dat uw onroerend goed waarvoor u een lening heeft afgesloten in beslag wordt genomen. De bank kan het nu verkopen en met het geld je krediet vereffenen.

Hoe vermijden?

Vanzelfsprekend kunt u zelf enkele stappen nemen vooraleer een bank dergelijke maatregelen neemt. Om te beginnen kunt u uw kredietgever contacteren om samen naar een oplossing te zoeken. U kunt bijvoorbeeld om uitstel van betaling vragen. Sommige banken zijn ook bereid uw krediet over een lagere periode te spreiden. Zet de gemaakte afspraken wel op papier.

Indien u niet tot een overeenkomst komt met uw kredietgever, kunt u naar een schuldbemiddelaar stappen. Die zal samen met u uw situatie bekijken en nagaan hoe u uw schulden verder kunt afbetalen. De bemiddelaar onderhandelt dan in uw plaats met uw kredietgever over een nieuw afbetalingsplan.

Als laatste redmiddel kunt u voor een collectieve schuldregeling kiezen. Dat is een procedure voor de arbeidsrechtbank waarmee u tijd krijgt om er financieel terug bovenop te komen. Hier zijn echter wel strenge regels en voorwaarden aan verbonden.