Waar moet u op letten als u een bankoverstap doet?

Wanneer u bijvoorbeeld een woonkrediet afsluit, is de kans bijzonder groot dat u van bank moet veranderen. Waar moet u rekening mee houden als u een ?

Wie een woonlening afsluit en van een voordelig wilt genieten, moet doorgaans zijn loon domiciliëren bij de bank waar hij het krediet afsluit. Bij zo’n bankoverstap neemt de nieuwe bank het merendeel van de paperassen op zich. Via de zogeheten bankoverstapdienst regelt uw nieuwe bank de overdracht van al uw doorlopende opdrachten en actieve domicilieringen binnen de 8 dagen. Daarenboven is deze dienstverlening volledig gratis.

Ook wie zonder bijzondere reden van bank verandert, kan een beroep doen op de bankoverstapdienst. Wanneer u overstapt naar een andere bank moet u enkel een bankoverstapformulier invullen. Nadat u het document heeft ingevuld, zal uw nieuwe bank de zichtrekening bij de huidige bank afsluiten. Wie een kredietlijn heeft op een zichtrekening, moet die wel eerst aanzuiveren vooraleer de nieuwe bank die rekening kan afsluiten.

Zelf stappen zetten

Al moet u zelf ook een aantal stappen zetten om alles in goede banen te leiden. Zo moet u zelf contact opnemen met de partijen die geld naar uw rekening overschrijven. Denk bijvoorbeeld aan uw werkgever. Op die manier weten de werkgever bijvoorbeeld op welke rekeningnummer hij u loon moet storten. Ook is het aangeraden om contact op te nemen met de schuldeisers die werken met domiciliëring. Al kunt u aan uw  nieuwe bank vragen om dat te doen. De bank bezorgt u hoe dan ook een overzicht van de ingevoerde betalingsopdrachten en van uw bestaande Europese domiciliëringen. Wie zelf een aantal instanties op de hoogte moet brengen van de nieuwe rekeningnummer kan bij zijn bank checklist en voorbeeldbrieven vragen.

Indien u geen andere (zicht)rekeningen meer heeft,  kunt u uw bankkaart doorknippen. U gaat die immers niet meer gebruiken. U kunt ook uw kredietkaart waarvan de afrekening automatisch gebeurt via de vorige zichtrekening vernietigen.  Bij het afsluiten van een zichtrekening bij u nieuwe bank krijgt u vanzelfsprekend een nieuwe bankkaar. Hou er wel rekening mee dat het even kan duren vooraleer u de nieuwe kaart ontvangt. Bij het merendeel van de banken duurt dat ongeveer een werkweek.

Binnenkort wordt het bovendien nog eenvoudiger om een bankoverstap te regelen. Zo moet u vanaf 1 februari 2018 de personen die u regelmatig geld overschrijven niet langer zelf verwittigen. Die taak komt in handen van de bank waar u een nieuwe rekening opent. Daarenboven geeft de nieuwe bank ook een melding aan de schuldeisers van domicilieringen zoals nutsbedrijven. Enkel wanneer u een domiciliëringsopdracht geblokkeerd hebt op uw vorige zichtrekening, zal deze schuldeiser geen melding ontvangen. Het blijft hoe dan ook mogelijk om zelf contact op te nemen met de schuldeisers.