Spaarrente Belgie 2023

De spaarrentes zijn flink aan het stijgen. Die stijging is in juli in 2022 ingezet, nadat de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst sinds elf jaar haar rente verhoogde. Inmiddels zijn we al weer een paar ECB rente verhogingen een heleboel spaarrenteverhogingen verder. Maar zetten die stijgingen door in 2023? In dit artikel lees je onze spaarrente verwachting voor 2023 en de komende jaren.

Verwachting spaarrente 2023

Bankshopper verwacht een verdere stijging van de spaarrentes in 2023. Dat de spaarrentes stijgen, komt namelijk vooral doordat de Europese Centrale Bank (ECB) sinds juli haar rentetarieven verschillende keren heeft verhoogd. Banken baseren hun spaarrentes mede hierop, waardoor ook de spaarrentes dus stegen.

Met de renteverhoging wil de ECB de hoge inflatie in Europa beteugelen. De inflatie blijft echter vooralsnog hoog en de ECB blijft daarom de rentes ook de komende tijd nog verhogen. 

Hogere rentes

Daarom verwachten wij dus ook dat dan de spaarrentes nog wat verder omhoog gaan. Inmiddels is de inflatie al wat aan het afnemen, maar dit is nog niet voldoende voor de ECB die een inflatie van net iets boven de 2 procent nastreeft. Ook in 2023 verwachten wij dus nog verdere rentestijgingen.

Vooral de spaarrentes op spaarrekeningen van buitenlandse banken zullen nog flink omhoog gaan. Denk hierbij aan BigBank uit Estland en de verschillende banken die in Europa actief zijn, zoals Renault Bank, Nordax Bank en Klarna. De hoogste spaarrente ligt bij deze bank tussen 1,05 en 1,30 procent en zal dus nog wat verder stijgen in 2023. Hierdoor kan de hoogste rente op een spaarrekening in 2023 op 2 tot 2,5 procent uitkomen.

Daarnaast zijn we dat kleinere, Belgische banken, zoals Santander, Aion, MeDirect de rentes ook flink hebben verhoogd. Die staan nu op 0,5 tot 0,8 procent.

Grootbanken blijven achter

De Belgische grootbanken, ING, BNP Paribas, Belfius en KBC hebben nog nauwelijks stappen gemaakt. Sinds 1 december krijg je bij deze banken 0,25 procent rente. Dat blijft dus nog ver achter bij de andere banken. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de grote banken al heel veel spaargeld hebben en dus ook niet zo’n hoge rentes hoeven te bieden. We verwachten ook de komende tijd hier dus geen heel hoge spaarrentes.

Deposito rente verwachting

Bij termijnrekeningen en spaardeposito’s verwachten we meer renteverhogingen dan bij de spaarrekeningen. Dat zien we ook nu al. De hoogste deposito rente ligt inmiddels al boven de 3 procent en dat zal bij nieuwe renteverhogingen van de ECB nog hoger worden. 

Spaarrente verwachting voor de lange termijn

Misschien vraag je je af wat onze spaarrente verwachting voor de komende 10 jaar is. Helaas is het heel lastig te voorspellen hoe de spaarrentes er bijvoorbeeld in 2025 of 2030 zullen voorstaan. We zitten namelijk nog steeds in een erg onzekere economische situatie door de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en nasleep van de coronapandemie.

Fors hogere spaarrente uitgesloten

Wat we wel kunnen zeggen: we verwachten dat heel hoge spaarrentes ook de komende jaren nog niet aan de orde gaan zijn. Dit heeft verschillende redenen. We hebben in Belgie met zijn allen heel veel geld op de spaarrekening staan. (hoeveel bedrag)

Hierdoor is er, zeker voor de grote banken, weinig behoefte om veel nieuw spaargeld aan te trekken en dus te gaan concurreren met hoge spaarrentes. Daarnaast sparen mensen door de vergrijzing steeds meer voor hun pensioen en is er aan de andere kant vanuit bedrijven steeds minder vraag naar kapitaal. 

Dus banken kunnen het vele spaargeld ook moeilijk aantrekkelijk uitlenen aan bedrijven. Ook voorspelde de NBB (Nationale Bank van Belgie) hierom al dat de rentes in Belgie nog lange tijd laag zullen blijven. Weliswaar zien we momenteel hogere rentes, maar afgezet tegen de hoge inflatie zal sparen de Belg nog steeds geld kosten.