Spaargeld aangeven op de belastingaangifte?

Binnenkort moeten wij allemaal opnieuw onze belastingbrief invullen. Maar wat met ons spaargeld?

Vanaf dit inkomstenjaar roomt de fiscus sneller een deel van ons spaargeld af. De federale regering heeft beslist om de fiscale vrijstelling op het gereglementeerde spaarboekje te halveren tot 960 euro (na indexering). Spaarders moeten 15 procent roerende voorheffing betalen op hetgeen ze meer verdienen aan hun spaarinspanningen. Voor het inkomstenjaar 2017 (en dus dit aanslagjaar) geldt nog het plafond van 1.880 euro.

Een bevrijdende taks

Mensen die vorig jaar minder dan 1.880 euro aan interesten hebben ontvangen, moeten hun spaardeposito’s niet aangeven. Hetzelfde geldt voor zij die één (of meerdere) spaarrekening(en) hebben bij dezelfde bank en toch meer interesten hebben ontvangen. De bank houdt die roerende voorheffing bij de bron af. In dergelijke gevallen spreken we van een bevrijdende taks.

Wie meerdere spaarrekeningen heeft bij verscheidene banken, moet zelf uitrekenen of hij 15 procent roerende voorheffing moet betalen. Dat kan door alle interesten bij elkaar op te tellen, en die som te verminderen met 960 euro. Het verschil tussen die twee bedragen is hetgeen wat moet aangegeven worden op de belastingaangifte.

En niet-gereglementeerde spaarrekeningen?

Tot slot zijn er de niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Voor dergelijke spaarformules gelden er andere spelregels. Spaarders die een niet-gereglementeerde spaarrekening hebben, moeten 30 procent roerende voorheffing betalen vanaf het moment dat hun spaargeld rendeert. Die belasting is eveneens een bevrijdende taks. Die opbrengsten moeten met andere woorden niet worden aangegeven op de belastingaangifte.

Enkel wanneer de bank de roerende voorheffing niet bij de bron afhoudt, moet de belastingplichtige alsnog zijn spaaropbrengsten aangeven.

Zijn niet-gereglementeerde spaarrekeningen dan wel interessant?

Veel spaarders stellen zichzelf de vraag of het interessant is om een niet-gereglementeerde spaarrekening te openen. Zij moeten immers meer belastingen betalen dan iemand die kiest voor een gereglementeerde spaarformule.

Desondanks de hogere roerende voorheffing brengen niet-gereglementeerde spaarboekjes netto meer geld in het laatje dan hun gereglementeerde tegenhangers. De internetbank MeDirect biedt bijvoorbeeld een niet-gereglementeerd spaarboekje aan dat  netto bijna tien keer meer opbrengt dan een traditioneel spaarboekje: de ME12-Spaarrekening. Wie deze spaarrekening opent, krijgt een nettorendement van 1,00 procent.

De internetbank koppelt de spaarrekening wel aan een aantal voorwaarden. Wie zijn spaardeposito’s wil opvragen moet MeDirect twaalf maanden op voorhand verwittigen. De eerste opzegging kan ten vroegste drie maanden na opening van de rekening.