Mag een bank zomaar haar relatie met u stopzetten?

De ombudsdienst financiën heeft vorig jaar 34 klachten ontvangen van spaarders bij wie de bank de relatie plots heeft stopgezet. Mag dat? Het jaarverslag van de ombudsdienst financiën leert dat de dienst vorig jaar 3.495 klachten heeft gekregen, een recordaantal. Daarvan gingen 34 klachten over de beëindiging van de cliëntenrelatie.

Dat is allerminst opvallend omdat enkele weken geleden Bruno De Lille, een Brusselse parlementslid van Groen eveneens een klacht had ingediend over de stopzetting van een relatie door zijn bank.

Bank zegt relatie op

Uit een blogbericht bleek toen dat de grootbank BNP Paribas Fortis de relatie met de politicus plotsklaps had stopgezet. “Het loon van zijn man en mezelf wordt op de rekening gestort, de kredietaflossingen worden keurig betaald en we hebben enkele verzekeringen lopen waar de bank elk jaar meer dan 1.000 euro aan overhoudt. Het is mij dan ook niet duidelijk waarom de bank de relatie heeft stopgezet”, schreef De Lille. Maar mag een bank zomaar een klantenrelatie beëindigen?

Zijn banken in hun recht?

Eerder onderzoek van onze site toonde toen aan dat in de algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis staat dat de bank op ieder moment de relatie met de klant mag stopzetten. “De klant zowel als de Bank kunnen op elk ogenblik en zonder aanleiding een einde stellen aan alle of sommige tussen hen gesloten overeenkomsten van onbepaalde duur”, staat er in die voorwaarden.

In het jaarverslag bevestigt de ombudsdienst dat de bank zonder enige motivatie de relatie met een klant mag stopzetten. “Wij begrijpen dat het voor de cliënt soms moeilijk is om dergelijke beslissing te aanvaarden, zeker aangezien deze beslissing niet gemotiveerd dient te worden door de bank”, staat in het jaarverslag. “Maar wij kunnen een financiële instelling niet verplichten een cliëntenrelatie aan te gaan of te behouden.”

De ombudsdienst benadrukt dat de banken zich wel aan de opzegformaliteiten voorzien in hun algemene voorwaarden moeten houden. In het geval van BNP Paribas Fortis is dat twee maanden. “In zo’n geval is het voor de klant zeer moeilijk om de beslissing te betwisten”, klinkt het. Met als enige uitzondering als het gaat om een zichtrekening die is verstrekt in het kader van de basisbankdienst.

Prominenten in het vizier

De kans dat u als particulier een soortgelijke brief ontvangt is bijzonder klein. Volgens de Vlaamse media volgen de banken voornamelijk de financiële situatie van  hooggeplaatsten  zoals politici van heel dichtbij op. Als er sprake is van verdachte handelingen door hooggeplaatsten moeten de banken zelfs niet meedelen wat die verrichtingen zijn.

Al is niemand vrijgesteld van zo’n screening. Zo heeft BNP Paribas Fortis de opdracht gekregen de afgelopen twee jaar de transacties van meer dan 250.000 klanten tegen het licht te houden. Het gaat om zowel bedrijven als particulieren. De bank had tot eind april om dat te doen. Dat verklaart ook waarom De Lille nu plots een aangetekend schrijven heeft ontvangen. De bank zet een relatie meestal stop bij een vermoeden van onwettige of onethische activiteiten.

Volgens de meest recente berichten heeft BNP Paribas Fortis de relatie met De Lille stopgezet omdat hij zijn vernieuwde identiteitskaart niet op tijd was komen tonen. De bank had de politicus een mail gestuurd met de boodschap dat hij dat dringend moest doen. Een bericht die De Lille naar eigen zeggen niet heeft ontvangen.

Ombudsfin

Klanten die een stopzetting alsnog willen betwisten, kunnen eventueel een klacht indienen bij Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële geschillen. Die ombudsdienst helpt u bij het vinden van een oplossing voor een geschil met uw bank, uw beursvennootschap, uw vermogensbeheerder, beleggingsadviseur, kredietbemiddelaar of kredietmaatschappij.