Krijgt u uw geld terug als een buitenlandse bank haar licentie verliest?

De Maltese bank Nemea is haar licentie verloren. Krijgt u in zo’n geval uw geld terug? 

Nemea Bank trok in 2014 de aandacht van de Belgische spaarder. De Maltese bank zette toen voet aan wal in ons land met hoogrentende termijnrekeningen. Spaarders die toen hun spaargeld één jaar vastklikten kregen welgeteld 3,25 procent rente. Wie zijn geld vijf jaar kon missen, kon zelfs rekenen op een rendement van 4,35 procent per jaar. Op zo’n temrijnrekening bent u wel 30 procent roerende voorheffing. Desalniettemin waren dat rendementen waarvoor de Belgische spaarder niet ongevoelig bleef. 

Maar het mooie liedje was maar van korte duur. In april 2016 kwam de bank al in de problemen en werd het onder toezicht geplaats omdat er ernstige tekortkomingen werden vastgesteld. Vorige week zakte uiteindelijk het doek voor de Maltese. De Europese Centrale bank beslistte toen om de licentie van Nemea Bank in te trekken. Maar wat betekent dat voor de spaarders als zoiets gebeurt? En bent u uw geld kwijt als dat op een buitenlandse spaarrekening staat? 

Maltese bank

Klanten van Nemea Bank vallen onder het Maltese depositogarantiestelsel. Dat betekent dat hun spaargeld, net zoals in België, beschermd is tot 100.000 euro per klant en per financiële instelling. Volgens een van onze lezers zijn de spaarders bij de bank reeds uitbetaald. Enkel zij die meer op hun spaarboekje hebben staan, riskeren een deel van hun spaargeld te verliezen. Nemea Bank is overigens niet de enige Maltese bank in ons land. 

Izola Bank, een internetbank met een Maltese licentie is een van de laatste banken die onder druk van de huidige marktsituatie de rente op haar niet-gereglementeerde spaarboekje Saver Account heeft verlaagd van 1 naar 0,6 procent. Daarop int de fiscus 30 procent roerende voorheffing. Net zoals bij Nemea Bank vallen de spaardeposito’s bij Izola Bank onder het Maltese depositogarantiestelsel. Binnen de Europese Unie krijgt u in ieder lidstaat tot 100.000 euro (per instelling en per persoon) terug als uw financiële instelling failliet gaat, of de licentie verliest. 

Het Maltese depositogarantiestelsel is weliswaar niet zo uitgebreid als dat in België. In ons land geniet u van de extra bescherming die onlangs door de Belgische ministerraad is goedgekeurd. Volgens dat akkoord wordt het depositogarantiestelsel in sommige gevallen uitgebreid tot 500.000 euro. Die uitbreiding is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u een woning verkoopt. In dat geval is uw kapitaal de eerste zes maanden na de verkoop beschermd tot 500.00 euro indien de bank failliet gaat. 

MeDirect, een internetbank met Maltese roots, valt wel onder het Belgische depositogarantiestelsel. In de zomer van 2015 heeft die bank een Belgische banklicentie aangevraagd. Daarvoor opereerde de bank als bijkantoor van de Maltese Mediterranean Bank. 

Franse en Duitse banken

De bankenwereld staat bovendien niet stil in ons land. Een van de laatste wapenfeiten in de sector was de fusie van de Franse bank Arkéa Direct Bank SA (het voormalige Fortuneo SA) met KeyTrade Bank. De tegoeden van die laatste bank zijn sinds november 2016 in handen van Fortuneo Belgium, het Belgische bijkantoor van de Franse groep.  Door die samensmelting vallen de spaartegoeden bij Keytrade Bank niet langer onder het Belgische, maar onder het Franse depositogarantiestelsel. Net zoals in België zijn de Franse spaardeposito’s beschermd tot 100.000 euro.

In sommige landen geniet u zelfs van een extra bescherming. Dat is zo een Duitsland. Een van de bekendste Duitse banken met een filiaal in ons land is het belaagde Deutsche Bank. Wie een spaarrekening op zijn naam heeft staan bij de Duitse bank geniet eveneens van een bescherming tot 100.000 euro. Naast de wettelijke minimumgarantie heeft het fonds, de Entschädigungseinrichtung deutscher Banken  een bijkomend, vrijwillige luik dat het depositogarantiestelsel uitbreidt. Hoe groot die vrijwillige bijdrage is, hangt af van het eigen vermogen van de bank. De extra bescherming per klant mag in theorie niet hoger zijn dan 20 procent van het vermogen van de failliete bank. Voor Deutsche Bank, die een vermogen heeft van 62 miljard euro, geldt een plafond van 12,4 miljard euro.