Is het verstandig een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij een autolening?

De schuldsaldoverzekering bij een consumentenkrediet ligt onder vuur. Wanneer is zo’n verzekering nuttig? Wie een woonlening afsluit bij een bank moet doorgaans een schuldsaldoverzekering afsluiten. Wie zo’n verzekering afsluit, zorgt ervoor dat zijn nabestaanden de lening niet verder moeten afbetalen wanneer hij het leven laat.

Fiscaal voordeel

De kredietgevers zijn op hun beurt dan weer zeker dat de lening deels of helemaal wordt terugbetaald door de verzekeraar. Voorts kunt u als verzekeringnemer genieten van een fiscaal voordeel als u een schuldsaldoverzekering afsluit. Al hangt dat voornamelijk af van wanneer u uw woonlening afsluit.

Maar zo’n verzekering is niet alleen voor wie een woning koopt. Mensen die bijvoorbeeld een wagen kopen en daarvoor een lening afsluiten, kunnen eveneens een schuldsaldoverzekering afsluiten. Al is zo’n verzekering niet voor iedereen interessant. Uit een onderzoek van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) blijkt dat  schuldsaldoverzekeringen bij consumentenkredieten doorgaans veel te duur zijn in verhouding met de producten waarvoor ze een dekking bieden.

De verzekering is voornamelijk nuttig voor wie op korte termijn een hoog overlijdensrisico heeft lopen. Voor de overige consumenten is zo’n verzekering eerder duur. Daarom is het ook aangeraden niet blindelings een schuldsaldoverzekering af te sluiten wanneer u bijvoorbeeld een autolening afsluit. Het is in ieder geval altijd verstandig om je schuldsaldoverzekering te berekenen.

Waarom wel voor een woning?

Een schuldsaldoverzekering voor een woning daarentegen is veel nuttiger. Zo’n lening heeft al snel een looptijd van 20 jaar, waardoor de overlijdensrisico’s nagenoeg veel hoger liggen. Daarenboven lenen wij een veel hoger bedrag dan wanneer we bijvoorbeeld een autolening afsluiten. Volgens recente cijfers van de Beroepsvereniging voor het Krediet lenen we gemiddeld 153.000 euro voor de aankoop van een nieuwe woning. Indien we in zo’n geval geen schuldsaldoverzekering hebben afgesloten, zadelen we onze erfgenamen op met een gigantische schuldenberg als we vroegtijdig sterven. Op onze site kunt u alle hypothecaire kredieten vergelijken. 

De cijfers van de FSMA leren overigens dat tussen 2011 en 2015 verzekeraars slechts in 0,24 procent van de bestaande contracten (consumentenkredieten) een schadevergoeding uitkeerden. In die periode ontvingen de onderzochte verzekeraars jaarlijks gemiddeld ongeveer 65 miljoen euro aan premies. Slechts 12 procent daarvan werd uitgekeerd. Ter vergelijking: bij brandverzekeringen is dat 52 procent.

Uit de analyse blijkt ook dat 35 miljoen euro, of 53 procent van de premiebedragen naar de betaling van kosten en commissielonen gaat. De resterende 35 procent is winst voor de verzekeringsonderneming. Bij brandverzekeringen bedraagt dat cijfer 18 procent.