Inschrijvingsbewijs auto

Alvorens met je auto de openbare weg op te mogen,  dien je jouw auto eerst in te schrijven bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) .  Bij de inschrijving ontvang je naast de nummerplaat ook het inschrijvingsbewijs, ook wel kenteken genoemd. Pas dan kun je een autoverzekering afsluiten.

Hoe ziet het inschrijvingsbewijs er uit?

Het document heeft een grijs en gele kleur en bestaat uit twee delen:

 • Auto symbool: dit deel moet altijd in de auto blijven
 • Huis symbool: dit deel moet je thuis bewaren

Waarvoor dient het inschrijvingsbewijs?

Het is een bewijs dat je op de openbare weg mag rijden en dus bij DIV is ingeschreven. Het is het formele bewijs voor de identiteit van je auto. De vermeldde gegevens zijn:

 • het VIN- of chassisnummer,
 • het type voertuig,
 • de naam en het adresgegevens van de eigenaar evenals het kenteken,
 • Is er sprake van meerdere eigenaars, dan wordt de datum van de eerste inverkeerstelling vermeld.

Tip: zojuist een nieuwe wagen gekocht? Vind jouw ideale autoverzekering in slechts 3 minuten en bespaar tot wel € 500 per jaar.

Vergelijk je autoverzekering

Inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs)

België kent 3 soorten kentekenbewijzen. In de loop der tijd zijn de kentekenbewijzen namelijk veranderd. Heb je de auto vanaf september 2013 in bezit dan heb je waarschijnlijk versie 3 in bezit.

Kentekenbewijs actueel (versie 3)

Dit inschrijvingsbewijs bestaat uit 2 delen, welke beide nodig zijn om de auto te verkopen. Hieronder zie je hoe het kentekenbewijs er uitziet.

Deel 1
Dien je verplicht bij je te hebben als bestuurder. Veel bestuurders laten dit deel in de auto liggen; op dit deel staat een auto afgebeeld (symbool).

Deel 2
bewaar je NIET in de auto maar thuis. Op dit deel staat een huisje afgebeeld (symbool).

Kentekenbewijs Belgie deel 1 en 2, actueel

In welke situatie moet je beide delen voorleggen?

 • Tweedehands keuring
 • (Her-)inschrijving van het voertuig
 • Verkoop van het voertuig
 • Aanvragen nieuw inschrijvingsbewijs
 • Adreswijziging op het inschrijvingsbewijs
 • Overdracht na overlijden

Kentekenbewijs versie 2, formaat A4

Het kentekenbewijs (versie 2) is geel/zandkleurig en op dit document staat onder andere de woorden ‘kentekenbewijs’, ‘koninkrijk België’, en ‘certificat d’immatriculation’ vermeldt. Het formaat is A4, zoals hieronder.

Kentekenbewijs roze (versie 1)

Heb je de auto al heel lang in bezit, dan kan het zijn dat je een roze kentekenbewijs hebt. De roze versie is breder dan dat hij hoog is, en is een dubbelgevouwen document. Zie hieronder de afbeelding.

roze kentekenbewijs België

Twee gom banden dienen om het formulier bij het opsturen in de vorm van een omslag dicht te kleven en om het bij ontvangst door de DIV mechanisch te kunnen openen.

 1. Eerst en vooral moet je het roze formulier ‘Aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ invullen.
 2. Dit formulier kun je verkrijgen bij de firma die de auto heeft geleverd, de DIV, een keuringscentrum of de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

  • Breng dit formulier naar jouw verzekeraar, makelaar of leasingbedrijf. Zij zullen je auto online inschrijven via WebDIV.
  • Na een wachttijd van 24 uur na de inschrijving, krijg je jouw inschrijvingsbewijs en nummerplaat via de postleverancier bpost.
  • Een nummerplaat zal 30 euro kosten en is contant af te betalen aan bpost wanneer ze deze leveren.
 3. Tenslotte moet je simpelweg deze officiële kentekenplaat op je voertuig van achteren bevestigen. En een reproductie van uw inschrijvingsplaat aanbrengen:
  • Op je auto vooraan (Dit geldt evenwel niet voor motorfietsen.);
  • Op je aanhangwagen achteraan (minder dan 750kg);
  • Op fietsendragers; op bagagekoffers achteraan op autobussen of autocars.

Voor meer info over de afmetingen, vorm, opschrift, kleur en opmaak van de reproductie, zie de rubriek “voorplaten”.  

Hoe kom ik aan het inschrijvingsbewijs?

Het formulier voor het inschrijvingsbewijs is verkrijgbaar bij:

 • De verkopende partij van jouw auto
 • Je verzekeraar
 • De technische controle
 • DIV te Brussel

Je auto online inschrijven via WebDIV

Bij de invoering van de wet van 08a12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het verplicht om een Belgische auto of een tweedehands auto die voordien in België ingeschreven was, online te laten inschrijven. Dit kan heel gemakkelijk via WebDIV, een geautomatiseerde gegevensbank die momenteel 80% van alle inschrijvingen behandelt.

Je moet je inschrijving auto aanvragen via het roze formulier auto “aanvraag tot inschrijving” dat uitgereikt wordt door FOD Mobiliteit en Vervoer.

Elk inschrijvingsformulier auto heeft een voorgedrukte barcode (vak X12). Die ziet er als volgt uit:

Met deze barcode kan gebruikt worden om het inschrijvingsbewijs in andere talen aan te vragen en kan met extra informatie of plakstrookjes aangevuld worden.

Vergeet nadat je jouw auto online hebt ingeschreven, niet gelijk je verzekering te regelen. Dit doe je het beste via Bankshopper.be. Vergelijk het grootste aanbod met 15 aanbieders en vind jouw ideale autoverzekering in slechts 3 minuten.

Vergelijk je autoverzekering

Welke voertuigen online inschrijven

Dit inschrijvingsformulier biedt de mogelijkheid de inschrijving voertuig van alle types en categorieën uit te voeren: 

 • Motorvoertuigen
 • Aanhangwagens
 • Motorfietsen
 • Nieuwe voertuigen
 • Gebruikte voertuigen
 • Ingevoerde voertuigen

Uitzonderingen van voertuigen die niet online kunnen worden ingeschreven

Er zijn echter een aantal gevallen waar de inschrijving voertuig niet online kan gebeuren:

 • Tweedehands motorfietsen
 • Taxi’s
 • Huurvoertuigen die bestuurd worden door een chauffeur
 • Voertuigen met een chassisnummer van minder dan 17 letters en cijfers
 • Voertuigen waarvan aard, chassisnummer, datum van eerste ingebruikname, … gewijzigd is.

Als het gaat om één van bovenstaande voertuigen en platen dan zal je deze moeten inschrijven via deze procedure.

 1. Vul eerst het roze formulier ‘Aanvraag tot inschrijving van een voertuig’ in.
 2. Dit formulier kan je verkrijgen bij de firma die jouw auto heeft geleverd de DIV, een keuringscentrum of de verzekeringsmaatschappij die jouw burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
 3. Hierna moet je het formulier (met eventueel bijkomende bijlagen) per post opsturen naar de DIV of zelf aan een DIV-loket (in Brussel of in uw provincie) afgeven. 

Pas op: Het inschrijvingsbewijs van je auto wordt via bpost opgestuurd. Tijdens de wachttijd krijg je van de DIV een kopie van jouw aanvraag tot inschrijving van een voertuig, deze blijft 3 dagen geldig.

Je kunt de status van je dossier online opvragen.

Let op! Voor de inschrijving auto die je hebt gekocht in het buitenland, moet je eerst naar een douanekantoor.

Wat zijn de kosten van het inschrijvingsbewijs?

Het inschrijvingsbewijs kost 26 euro. Voor de bijkomende officiële nummerplaat bedraagt dit 30 euro. Deze zijn allebei cash te betalen aan de postbode.

Wie levert het inschrijvingsbewijs auto?

Via bpost wordt jouw officiële nummerplaat (kostprijs 30 euro) die achteraan op jouw voertuig moet aangebracht worden geleverd. Vooraan op het voertuig moet een reproductie van de nummerplaat hangen. Dit geldt niet voor motorfietsen.

In geval van afwezigheid is het bewijs gedurende 15 dagen af te halen in het postkantoor of postpunt. Daarna wordt het teruggestuurd naar DIV Brussel en dien je het af te halen door een Bancontact betaling.

Hoelang moet ik wachten op het inschrijvingsbewijs van mijn auto?

Binnen 24 uur na de inschrijving van je auto zal deze opgestuurd worden met bpost.

Na de inschrijving auto: inschrijvingsbewijs

Na de inschrijving auto bij de DIV zal je je inschrijvingsbewijs ontvangen, dat je in alle gevallen aan boord van je auto moet bewaren.

Vanaf het moment dat je inschrijvingsbewijs is toegekomen, kun je een BA-autoverzekering afsluiten. Meer informatie over autoverzekeringen vind je hier

Wat moet je doen met jouw nummerplaat en jouw inschrijvingsbewijs?

 1. Ga na of het plaatnummer op het inschrijvingsbewijs volledig overeenkomt met het nummer op de nummerplaat
 2. Bekijk dan of de gegevens kloppen. Let vooral op bij de kenmerken van het voertuig en de naam en het adres van de bezitter. Wanneer iets niet overeenkomt of onjuist is, contacteer dan best onmiddellijk het callcenter van de DIV: (tel: 02 277 30 50 – Mail: help.div@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail)). Een onmiddellijke rechtzetting van deze eventuele onnauwkeurigheden zal je later eventuele moeilijkheden besparen.
 3. Bij verkoop, afstand of schenking: houdt het inschrijvingsbewijs bij tot de nieuwe goedkeuring.
 4. Bij afbraak van het voertuig: overhandig het inschrijvingsbewijs aan dek koper-sloper. De inschrijvingsplaat blijft op je voertuig maar moet er af in geval van verkoop, afstand, slopen,…

Waar staat het nummer van mijn inschrijvingsbewijs van mijn auto?

Het nummer van je inschrijvingsbewijs auto kun je vinden in het midden van het document (zie het blauwe kader).

Regel direct je autoverzekering

Welke gegevens staan op het inschrijvingsbewijs?

Er zijn een aantal technische gegevens over het voertuig die ingevuld moeten worden op het inschrijvingsbewijs. Deze kunnen:

 • Of overgenomen worden van het oud inschrijvingsbewijs,
 • Of vermeld worden op een vignet van een instelling voor de technische keuring.

De aanvrager

Om een aanvraag tot inschrijving in te dienen moet je minstens 16 jaar zijn. Je kunt op verschillende manier een inschrijving van je auto aanvragen:

Als particulier

Dien je een aanvraag in van een normale Belgische nummerplaat, dan vul je jouw naam en adres in. Dit doe je in de vakken C, zoals ze voorkomen op je identiteitskaart. Je tweede verblijf hoef je niet te vermelden. Vermeld ook je nationaal Rijksregisternummer. 

Als derde

Als je voor een derde handelt, zal je ook een door de aanvrager getekende volmacht moeten voorleggen (in vakje “X10”), alsook allebei jullie Rijksregisternummers.

Als rechtspersoon

Is de aanvrager een rechtspersoon, vermeld dan de naam van het vennootschap, het adres van de maatschappelijke zetel, de statutaire juridische vorm en de eventuele officiële afkorting van de naam. 

Als vennootschap

Het KBO-nummer moet je verplicht vermelden in vak “C9”. Indien je aan het loket optreedt in naam van een vennootschap, breng dan een identiteitsbewijs mee, alsook de statuten van het vennootschap, waaruit duidelijk blijkt dat je een mandataris bent.

Er wordt geen enkele aanvraag op naam van een feitelijke vereniging of voor meerdere personen aanvaard. Als een aanvraag toch op de naam van meerdere personen werd ingediend, dan zal het formulier als volgt verbeterd moeten worden:

 • Schrap de overbodige na(a)m(en)
 • Laat elke persoon wiens naam werd geschrapt, zijn handtekening plaatsen in vakje “X10” (Met eventuele bijkomende inlichtingen), voorafgegaan door zijn of haar naam in drukletters en de vermelding “voor akkoord”

Opmerking

Dien je de aanvraag op naam van een feitelijke vereniging, dan zal je de exacte naam van de aanvrager moeten vermelden in het vak “X10”. Bovendien plak je er een tweede verzekeringsvignet bij, zonder het eerste vignet te bedekken.

De bouwer/verdeler

Voor de inschrijving van een nieuw voertuig, vak “X2=1, moet het vak “Y” een attest van de bouwer/verdeler bevatten, met: 

 • Naam, 
 • Adres,
 • BTW- of KBO-nummer,
 • Datum, 
 • Handtekening
 • Dit allemaal zonder doorhalingen

Indien je zelf het voertuig ingevoerd hebt, dien je een attest van de buitenlandse bouwer/verdeler voor te leggen, waarin vermeld wordt dat het voertuig in nieuwe staat geleverd werd. 

Voeg ook de aankoopfactuur bij. Deze factuur moet de volgende gegevens vermelden:

 • Het feit dat het gaat om de levering van een nieuw voertuig.
 • De naam, voornaam of juridische vorm van de verkoper.
 • De kenmerken van het voertuig.

Bijzonder geval: demonstratiewagen

Het attest van de garagist moet aantonen dat het voertuig in nieuwe staat met een “handelaarsplaat” in het verkeer gebracht werd. Het attest moet ook het nummer van deze plaat en de datum van de eerste ingebruikname vermelden.

De periode gaande van het bouwjaar van het voertuig tot de datum van de eerste inschrijving moet ook gerechtvaardigd worden door attesten van de verschillende garagisten.

De verzekeraar

Vak “Z” is bestemd voor het attest van de verzekeraar. Dit houdt in: een vignet (gedeponeerd model met barcode) met: 

 • Naam in drukletters
 • Handtekening van de verzekeraar
 • Eventueel telefoonnummer 
 • Dit alles zonder doorhalingen

Dit attest bewijst dat een verzekeringscontract overeenkomstig is met de wettelijke bepalingen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid over de motorrijtuigen. 

Voor een taxiplaat (TX…) of een verhuring met chauffeurplaat (TXL…), zijn 2 vignetten vereist.

Weten welke verzekeraar te kiezen? Wellicht heb je al verschillende offertes opgevraagd, maar vergelijken op voorwaarden is lastig en je ziet door de bomen het bos niet meer

Vergelijk nu het grootste aanbod met 15 aanbieders en sluit je verzekering direct online af. Je bespaart tot wel € 500 per jaar in slechts 3 minuten.

Vergelijk je autoverzekering

Verzorg je aanvraag tot inschrijving voertuig

Let erop dat:

 • Alles zo leesbaar mogelijk is
 • Gebruik drukletters
 • Per vakje slechts 1 cijfer of letter
 • Vermijd schrappen of overschrijven (vooral bij de naam van de aanvrager en in het chassisnummer van de auto)

Wil je voor dezelfde aanvraag een tweede formulier wilt indienen, bind dan beide formulieren aan elkaar vast en vermeld in vak X10 “bijkomende inlichtingen” het nummer van dit andere formulier.

Vermeld alsook het nummer van het formulier in de rechterbovenhoek van elke bijlage.

Wanneer de aanvraag tot inschrijving van een voertuig andere bijlagen bevat, voeg dan enkel KOPIEËN toe aan alle documenten. Breng ze samen in een omslag en verzendt ze naar DIV. 

Bewaar zeker ook het refertenummer van het formulier. Maak best ook een fotokopie van jouw aanvraag.

Wat doe je indien de gegevens onleesbaar zijn?

Zijn de gegevens van de aanvrager doorgehaald of onleesbaar? Zorg er dan voor dat:

 • De gegevens verbeterd worden
 • Je je handtekening plaatst in vak “X10”
 • De verzekeraar een tweede verzekeringsvignet naast de verbeteringen plakt (bewijs verzekering)

Staat er in vak “W” al een stempel van een BTW-controlebureau, dan moet dit bureau ook de echtheid van de verbeterde naam bevestigen.

Ter herinnering: dit blijft verplicht:

 • Rijksregisternummer in geval van een natuurlijk persoon
 • KBO-nummer in geval van rechtspersoon

Inschrijvingsbewijs auto kwijt?

Wanneer je je inschrijvingsbewijs auto kwijt bent of die gestolen is, kun je een kopie van je inschrijvingsbewijs auto aanvragen. 

Deze kopie zal je 26 euro kosten. Je zal echter nog steeds een aangifte moeten doen bij de politie om een attest van diefstal of verlies te krijgen.

Opgelet:

 • Bij een gestolen document in jouw voertuig bijvoorbeeld, moet je beide delen van je kentekenbewijs voorleggen.
 • Bij beschadiging van je inschrijvingsformulier auto moet je het beschadigd exemplaar bijvoegen bij de aanvraag tot je inschrijving voertuig. Op het aanvraagformulier kleef je een sticker die je van jouw verzekeraar krijgt. 

Ik heb een auto gekocht zonder inschrijvingsbewijs: wat nu?

Dan moet u de verkoper contacteren. Het inschrijvingsbewijs is verplicht om mee te geven aan de koper. Als hij deze heeft verloren, moet hij bij de DIV een nieuw inschrijvingsbewijs aanvragen.

Als hij dit weigert te doen of niet in staat is om dit te doen, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een auto diefstal. Meld dit bij de politie!

Welke autopapieren heb je nodig wanneer je een auto wilt verkopen? Hieronder lees je welke documenten essentieel zijn en je moet overdragen aan de koper. 

 • Inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs)
 • Gelijkvormigheidsattest
 • Keuringsbewijs
 • (Optioneel: onderhoudsboekje)

Alvorens een auto te kopen, kan het lonend zijn om eerst de tarieven voor een autolening te bekijken.

Wil je je auto niet verkopen, maar je auto inschrijven op een andere naam? 

Wil je je auto inschrijven op andere naam? Dan kan dat in enkele gevallen:

 • Bij overlijden
 • Bij levende personen uit hetzelfde gezin

Wat is een gelijkvormigheidsattest?

Wat staat er in een gelijkvormigheidsattest en hoe herken je hem? Het gelijkvormigheidsattest, ook wel certificate of conformity (coc) genoemd, is een Europees document dat technische informatie bevat van de auto.

 • Vaak is het een dubbelgevouwen A4 en kan verschillende kleuren hebben
 • Soms is het logo van het automerk zichtbaar;
 • Normaliter is het attest voorzien van een handtekening en stempel;
 • Het document vermeldt geen persoonlijke gegevens;
 • Er zijn enkel voertuiggegevens aanwezig waaronder het chassisnummer, merk, en type van de wagen.

Keuringsbewijs

Het keuringsbewijs heb je in principe (bijvoorbeeld via een inkoop of professioneel handelaar) nodig om de auto te verkopen. Bij particulier verkoop is het keuringsbewijs altijd nodig.

Goedgekeurd

Is de auto goedgekeurd (groene balk bovenaan op keuringsbewijs) + gekeurd voor verkoop (roze formulier), dan ben je in bezit van dus 2 documenten. Het roze papier kan gebruikt worden door de koper om de auto vervolgens in te schrijven.

Afgekeurd

Is de auto afgekeurd bij de keuring dan heeft het keuringsdocument een rode balk bovenaan. Particulier verkopen is erg lastig want de nieuwe koper zou de auto eerst moeten laten repareren, vervolgens laten herkeuren. Pas wanneer de auto goedgekeurd wordt is het mogelijk de wagen in te schrijven.

Keuringsbewijs Belgie goedgekeurd groen en afgekeurd rood

Autoverzekering vergelijken, bespaar tot wel € 500 per jaar

Nadat je voertuig is goedgekeurd en gekocht / verkocht worden, is de volgende stap je autoverzekering aanvragen. Zonder deze verzekering mag je de baan niet op. Vergelijk hier je autoverzekering en bespaar tot wel 500 euro per jaar in slechts 3 minuten.