Hypotheek simulatie

Formule

34 product(en) gevonden

Bank
Naam van de rekening
Kwotiteit
Maandelijkse aflossing per €25000
Rente

Hypotheek simulatie

Wie een woning of een appartement wil kopen of bouwen, doet doorgaans eerst een hypotheek simulatie. Het afsluiten van een hypotheek gaat weliswaar gepaard met een prijskaartje. Zo rekenen de banken een interest aan wanneer iemand een lening bij hen afsluit. Hoe hoog die interest is, is afhankelijk van uiteenlopende factoren. Aan de hand van een hypotheek simulatie kan je per bank bekijken hoe hoog die kosten zijn. 

De kredietgevers baseren zich onder meer op de professionele situatie van de kredietnemer. Ze kijken daarbij naar het loon en het type contract. Wie een voltijds contract heeft, kan bijvoorbeeld een gunstiger tarief krijgen. Daarnaast kijken de kredietgevers hoeveel de klant wenst te lenen. Daarbij speelt de quotiteit een belangrijke rol. Die quotiteit is de verhouding tussen het geleende bedrag en de marktwaarde van de woning. Hoe lager de quotiteit hoe groter de kans dat de kredietgevers het tarief naar beneden bijstellen. Dit telt ook allemaal mee in de hypotheek simulatie. 

Bij het merendeel van de kredietgevers is het mogelijk online een hypotheek simulatie te doen. Via die simulatie kunnen de kredietnemers te weten komen hoe zwaar de maandelijkse aflossingen zijn. Kredietgevers vragen doorgaans het leenbedrag en het leentermijn alvorens de kredietnemers een hypotheek simulatie kunnen doen. Op onze site is het eveneens mogelijk om een hypotheek simulatie te doen.

Vaste of variabele rentevoet

Wie een hypotheek simuleert, kan kiezen uit verscheidene formules. Je kan bijvoorbeeld beslissen om te werken met een vaste rentevoet. Die vaste rentevoet wordt vastgeklikt voor de volledige looptijd van de hypothecaire lening. In dat geval krijg je de garantie dat de maandelijkse afbetalingen ongewijzigd blijven. Als je kiest voor een variabele rente, dan ga je ermee akkoord dat de financiële instelling de rente op vaste tijdstippen wijzigt. Dat kan bijvoorbeeld tweejaarlijks of vijfjaarlijks zijn. Dat betekent dat de maandelijkse afbetalingen soms kunnen stijgen of dalen. De financiële spelers baseren zich op de marktrente om te bepalen hoe sterk de stijging of de daling is. Dit kan je ook meenemen in de simulatie van je hypotheek.

Sommige kredietgevers bieden een mix van beide rentevoeten. Zij werken met een rentevaste periode gevolgd door variabele rentevoeten tot aan het einde van het contract. Zo kunnen zij voorstellen om de rente de eerste tien jaar van het contract ongewijzigd te laten. Eenmaal de rentevaste periode is afgelopen, zal de rente bijvoorbeeld jaarlijks wijzigen (afhankelijk van de rentesituatie). Die periodes worden bij de start van het contract vastgelegd. 

Andere kosten

Wie een woonlening afsluit, moet niet alleen rekening houden met de interesten. De kredietgevers vragen doorgaans om eveneens een brandverzekering, een familiale verzekering of een schuldsaldoverzekering bij hen af te sluiten. Kredietnemers die op die vraag ingaan, krijgen meestal een lagere rentevoet. Al de kosten van de woonlening en die extra producten worden samengevat in het jaarlijks kostenpercentage.

De banken heffen doorgaans een hypotheek op de woning. Op die manier kunnen ze de woning verkopen als de kredietnemer zijn lening niet kan of wenst af te betalen. De kredietnemer moet de kosten die komen kijken bij de inschrijving van een hypotheek in het hypotheekkantoor betalen. Denk daarbij aan onder meer de notariskosten en de registratierechten.

Die kosten liggen lager wanneer de kredietgevers kiezen voor een hypothecair mandaat. In dat geval gaat de kredietnemer ermee akkoord dat de financiële instelling niet meteen een hypotheek op de woning neemt. Pas wanneer de kredietnemer zijn schulden niet kan aflossen, zal de financiële instelling alsnog een hypotheek nemen op de woning. De kredietnemer moet in dat geval opdraaien voor de (latere) kosten. Een hypothecair mandaat moet niet worden ingeschreven in een hypotheekkantoor. Dat is dan ook de reden waarom de kosten die komen kijken bij het afsluiten van een woonlening lager liggen bij een hypothecair mandaat.

Hypotheek simulatie  

Wie een woonlening zoekt, kan op onze site gebruikmaken van onze hypotheek simulatie. Via die simulatie kan je je licht laten schijnen over alle financiële spelers die een hypothecaire lening aanbieden in ons land. In onze hypotheek simulatie houden wij onder meer rekening met zowel de variabele als de vaste rentevoeten en de voorwaarden. Het is eenvoudig en overzichtelijk.

De tarieven die wij op onze site publiceren, zijn de geafficheerde rentevoeten. Dat betekent dat de banken je een andere rentevoet kunnen aanbieden. De rentevoet kan voor iedereen anders zijn. Een lening aanvragen staat dan ook synoniem met vergelijken. Hoe meer kredietgevers je vergelijkt, hoe groter de kans dat je een voordelig tarief krijgt. Wie meer wil weten over de details van een woonlening bij een specifieke bank kan online de voorwaarden en tarieven raadplegen. Hou er hoe dan ook rekening mee dat geld lenen ook geld kost! 

Op zoek naar een andere lening op afbetaling? Vergelijk dan zeker de persoonlijke leningen en het samenvoegen van leningen op onze site. Meer interesse in andere bankproducten? Bekijk dan hier de gratis zichtrekeningen.

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 2,20 % , voor een lening op afbetaling van € 155.000 met een looptijd van 25 jaar. De maandelijkse terugbetaling zal € 670,50 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 201.149,53. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Een hypothecaire lening voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld