Hoeveel korting krijgt u op uw woonlening als u aan bepaalde voorwaarden voldoet?

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, ziet het prijskaartje van zijn woonlening drastisch dalen. Maar bij welke bank krijgt u het grootste voordeel?

Een tijdje geleden kwamen de hypothecaire kredieten in opspraak nadat de Nationale Bank van België de kredietgevers aanmaande om maximaal 80 procent van de marktwaarde van een woning te lenen. Banken die meer grotere kredieten geven moeten daarom hogere kapitaalbuffers aanleggen van de toezichthouder. Daarom krijgen de mensen die bereid zijn 20 procent van de marktwaarde van hun woning zelf op tafel te leggen een gunsttarief.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de internetbank Keytrade Bank. Wie bij de bank een lening op 20 afsluit krijgt een rente van 2.15 procent. De bank is bereid die rente te verlagen naar 1.83 procent als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo vraagt de internetbank onder meer dat u, zoals we hierboven vermelden, maximaal 80 procent van de marktwaarde van uw woning leent. Daarnaast vraagt de bank dat de klanten een ruime buffer overhouden.

En bij de andere banken?

Maar ook de grootbanken komen gunsttarieven over de brug als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Daarbij valt het op dat een maximale leenbedrag van 80 procent niet is opgenomen in de officiële voorwaarden.  Wie bij de staatsbank Belfius een loondomiciliëring  plaatst en daar zijn schuldsaldo-en brandverzekering afsluiten, geniet van een korting van 0,5 procentpunt op zijn woonlening. Wie enkel een van de twee bovenstaande verzekering (zonder domiciliering)  afsluit zit de korting zakken met 0.2 procentpunt. Wie beide verzekering afsluit zonder domiciliering geniet van een tarief dat 0,4 procentpunt lager ligt dan de normale rente.

De voorwaarden om van een gunsttarief te genieten variëren dus van bank tot bank. ING geeft tot 0,75 procentpunt korting aan klanten die minstens 10 debetverrichtingen per maand doen op de rekeningen bij de grootbank. Daarnaast vraagt de bank dat de kredietnemers een schuldsaldoverzekering nemen die het totale kredietbedrag dekt. Voorts vraagt ING, net zoals bij Belfius, dat de kredietnemers een brandverzekering afsluiten.

Een bezoekje aan de site van KBC leert dat die grootbank eveneens met een gunsttarief over de brug komt als u een schuldsaldo-en een brandverzekering afsluit, en uw loon laat storten op een KBC-zichtrekening. Indien u aan deze voorwaarden voldoet ziet u de rente dalen met 0,4 procent. BNP Paribas Fortis is minder duidelijk over welke kortingen het toekent aan de klanten. Al leren enkele reacties van onze lezers dat de grootbank bereid is de rente te verlagen als u daar eveneens een brand-en schuldsaldoverzekering afsluit.

Hoe dan ook raden wij u aan om zoveel mogelijk banken te vergelijken wanneer u een woonlening wenst af te sluiten. Op die manier kunt u verscheidene banken tegen elkaar uitspelen en alsnog een lagere rente bekomen. Op onze site kunt u hoe dan ook alle tarieven tegen het licht houden.