Hoeveel interesten loop je mis door je geld op een zichtrekening te laten staan?

Het spaarboekje moet aan populariteit inboeten. Maar is het wel verstandig om je geld op een zichtrekening te laten staan? En hoeveel interesten lopen we daardoor mis? 

Onze landgenoten doen hoe langer, hoe minder inspanningen om geld over te zetten van hun zichtrekening naar hun spaarboekje. De jongste cijfers van de Nationale Bank leren dat wij in oktober 80,6 miljard euro op onze zichtrekeningen hadden staan. Dat is 5 miljard euro meer dan in het derde kwartaal van 2016.

Dat de spaarders nu zoveel geld op hun zichtrekening laten staan is ook de banken niet ontgaan. KBC zag in oktober het saldo op de zichtrekeningen met 6,05 procent stijgen ten opzichte van december 2016.

Deposito’s op zichtrekeningen nemen toe

Ook bij AXA Bank dikken de bedragen op de zichtrekeningen stevig aan. Het gemiddeld saldo per klant op de zichtrekening is daar het afgelopen jaar met 11 procent gestegen (november 2017 tegenover november 2016). Die trend was vorig jaar ook al zichtbaar, reageert de bank.

“In 2016 steeg het gemiddelde saldo op de zichtrekening met 12 procent (november 2016 tegenover november 2015). Ter vergelijking: het gemiddelde saldo per klant op de spaarrekeningen steeg met 6 procent in 2017 en met slechts 1 procent in 2016”, aldus AXA Bank. Ook de andere banken benadrukken dat de deposito’s op de zichtrekeningen jaarlijks toenemen. Enkel Belfius stelt sinds midden 2017 een stabilisatie vast.

Tot 36 euro aan interesten op spaarboekjes

Door die onverschilligheid lopen de spaarders jaarlijks tientallen euro’s aan interesten mis. Volgens Febelfin telt ons land 16,9 miljoen zichtrekeningen. Als we voortgaan op die cijfers leren we dat er gemiddeld 4769 euro op een zichtrekening staat.  Dat terwijl er verscheidene alternatieven zijn. Wie dat kapitaal op een traditioneel spaarboekje (0,11% rente) parkeert, is na een jaar sparen 5,2 euro rijker.

Wie vergelijkt, kan dat bedrag gemakkelijk vermenigvuldigen. Zo heeft MeDirect onlang de ME12-spaarrekening gelanceerd. Op dat spaarboekje krijg je netto 1 procent rente. Wie het bovenstaande bedrag op zo’n spaarboekje zet, strijkt na een jaar sparen 47,69  euro aan interesten op.

En de spaarverzekeringen?

Spaarders met een ruimere spaarhorizon kunnen de spaaropbrengsten nog verder verhogen. Wie zijn geld minstens acht jaar opzij kan zetten, kan overwegen een spaarverzekering te onderschrijven. Al hebben ook die spaarproducten een deel van hun glans verloren. Onder meer KBC en BNP Paribas Fortis merken op dat de spaarverzekeringen aan populariteit hebben moeten inboeten als gevolg van de lage rente. Daarom bieden almaar meer verzekeraars producten aan die een spaarverzekering combineren met een beleggingsverzekering.

Tot ruim 50 euro aan interesten

Onze vergelijking leert dat de beste verzekering in die categorie, Life Plan van Argenta, een gewaarborgde rentevoet geeft van 1,15 procent. Een deel van de opbrengsten wordt weliswaar opgepeuzeld door de premietaks van 2 procent en de kosten. De eventuele winstdeelname kan je spaaropbrengsten wel gevoelig opkrikken.

Als we even geen rekening houden met die eventuele winstdeelname zien we dat die 4769 euro na een jaar sparen 52,65 euro opbrengt (inclusief premietaks en instapkosten).

Meer risico’s nemen

Wie nog hogere opbrengsten nastreeft, moet meer risico’s nemen. Beleggers kunnen in zo’n geval bijvoorbeeld kiezen voor een beleggingsfonds of een tak23-verzekeringen. In tegenstelling tot de bovenstaande producten geniet je in zo’n geval niet van een gewaarborgde interestvoet.

Daarenboven wordt je niet beschermd door het depositogarantiestelsel. In het geval van een spaarboekje of een spaarverzekering wordt je kapitaal beschermd tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling indien je verzekeraar of bank de boeken neerlegt.

Niels Saelens