Hoe veilig is een belegging met kapitaalbescherming?

Mensen die willen beleggen zonder veel risico’s te nemen, kunnen kiezen voor een beleggingsproduct met een kapitaalbescherming. Maar hoe veilig is dat?

Er zijn beleggingsproducten voor iedereen. Beleggers die het heft liever in eigen handen nemen, bepalen zelf hoe hun portefeuille eruit ziet. Daarbij zijn ze vrij om te kiezen hoeveel aandelen, obligaties of andere activa ze bezitten.

Geen ervaring of tijd

Wie weinig ervaring heeft met beleggen of geen tijd heeft om zelf een portefeuille samen te stellen, kan een beleggingsfonds onderschrijven. In zo’n geval wordt het kapitaal beheerd door een externe partij. Die beheerder verdeelt het kapitaal over uiteenlopende effecten op basis van het profiel van de klanten.

Beleggingsportefeuille van dynamische beleggers zullen daarbij de focus leggen op aandelen, terwijl defensievere beleggingsfondsen voornamelijk investeren in obligaties.

Terugbetaling investeringskapitaal

Wie het risico tot het minimum wil beperken kan overwegen om te investeren in een beleggingsproduct met kapitaalbescherming. Zoals de naam doet vermoeden, krijg je je inleg op het einde van de beleggingsperiode volledig terugbetaald. Althans daar streven de beheerders naar.

Depositogarantiestelsel

In ons land zijn er drie beleggingsproducten waarvan je zeker bent dat je je geld hoe dan ook op het einde van de rit terug in handen krijgt: de tak21-verzekering, de kasbons en de termijnrekeningen.

Die drie producten worden namelijk beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat het kapitaal tot 100.000 euro wordt terugbetaald wanneer de beheerder over de kop gaat.

En andere beleggingsproducten met kapitaalbescherming?

Obligaties en gestructureerde producten met kapitaalbescherming op vervaldag behoren eveneens tot de familie van beleggingsproducten met kapitaalbescherming. Al ben je bij dergelijke beleggingsproducten nooit zeker dat je het volledige investeringskapitaal op het einde van de rit terugkrijgt.  

Investeren in obligaties

Wie investeert in obligaties, geeft bedrijven een lening. In ruil krijgen de beleggers een schuldbewijs. Aan zo’n obligatie is een coupon gekoppeld. Die coupon is geldig voor de volledige looptijd van de obligatie. Die looptijd wordt bij de start van het contract vastgelegd.

Wie de obligatie tot het einde van de looptijd in zijn portefeuille houdt, krijgt op het einde van de rit zijn kapitaal terug. Al is dat geen garantie. Zo riskeren obligatiebeleggers een deel van hun investering te verliezen als het bedrijf waarvan  ze schuldpapier bezitten de boeken neerlegt. Hoe hoger de coupon, hoe groter het risico.

Kapitaalbescherming op vervaldag

Gestructureerde producten met kapitaalbescherming op vervaldag geven de indruk dat je investering veilig is, maar dat is niet altijd het geval. Dergelijke producten zijn te vergelijken met een obligatie: ze hebben een vaste looptijd, en als alles goed gaat, krijg je op het einde je geld terug. Dergelijke producten zijn samengesteld uit verschillende financiële instrumenten.

Belegging verkopen

Een belangrijk kenmerk van obligaties en gestructureerde producten met kapitaalbescherming op vervaldag is dat wanneer je je belegging verkoopt op de secundaire markt, je geen garantie hebt dat je je volledige kapitaal terugverdient.

Obligaties zijn bijvoorbeeld minder waard wanneer de rente stijgt. Wie zijn obligaties tijdens een rentestijging verkoopt, zal minder geld krijgen voor het schuldpapier.

Indien je vragen hebt over een product, aarzel niet om die te stellen aan een adviseur. Investeer daarom nooit in een product dat je niet begrijpt.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.