Hoe veilig zijn de alternatieven voor een traditioneel woonkrediet?

Wie in ons land een woonkrediet wil afsluiten, kan soms kiezen voor een bulletkrediet. Maar hoe veilig is zo’n lening?

De aankoop van een woning is een van de belangrijkste momenten in iemand zijn leven. Dergelijke projecten gaan in de meeste gevallen gepaard met een woonkrediet. De kredietgevers schuiven doorgaans twee formules naar voren: een lening met een vaste of variabele rentevoet. Al kan het soms gebeuren dat de kredietgevers voorstellen om een zogeheten bulletkrediet af te sluiten.

Enkel interesten afbetalen

Bij een bulletkrediet moet de kredietnemer enkel de interesten maandelijks aflossen. Het verschuldigde kapitaal betaalt hij op het einde van het contract in één keer terug. Om die terugbetaling te ‘vereenvoudigen’ stellen de kredietgevers voor om het uitgespaarde kapitaal gedurende de looptijd van het contract te investeren in een tak21-of een tak23-verzekering.

Volgens de financiële toezichthouder FSMA worden dergelijke formules soms voorgesteld als een voordelige oplossing waarbij de cliënten maandelijks minder moeten afbetalen dan bij een klassiek hypothecaire lening.

Extra kosten

En daar knelt nu net het schoentje, waarschuwt de toezichthouder. Om te beginnen gaan dergelijke verzekeringsproducten gepaard met een hele resem kosten: de instap-beheers-en uitstapkosten. Daarenboven int de fiscus een premietaks van 2 procent.

Het grote gevaar van dergelijke investeringen schuilt voornamelijk in de risico’s die de klanten nemen. Bij een tak21-verzekering blijft het risico ietwat beperkt dankzij het depositogarantiestelsel. De inlagen worden immers beschermd tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling bij een faillissement van de verzekeraar.

Niet zonder gevaar

Dat is niet het geval bij een tak23-verzekering. Daarenboven wordt het beleggingskapitaal geïnvesteerd in onderliggende fondsen. Dergelijke investeringen gaan met andere woorden gepaard met extra risico’s. Als het rendement van het verzekeringsproduct onvoldoende hoog blijkt, bestaat de kans dus dat de cliënt zijn krediet niet kan terugbetalen op de eindvervaldag.

Wie er niet in slaagt het ontleende kapitaal terug te betalen, riskeert zijn woning te verliezen. De kredietgever kan in zo’n geval een beslag leggen op de woonst van de kredietnemer.

Kennis en ervaring vereist

Volgens FSMA en de FOD Economie is het dan ook van cruciaal belang dat de mensen die voor zo’n krediet kiezen voldoende kennis hebben over de levens-en beleggingsverzekeringen. Bovendien moet de financiële situatie van de kredietnemer toelaten dat hij het hoofd kan bieden aan de gelopen risico’s. De producten moeten daarenboven bij zijn beleggingsdoelstellingen aansluiten.

Ook wij bij Bankshopper.be benadrukken om niet blindelings een bulletkrediet af te sluiten. Net zoals FSMA en de FOD Economie raden wij je aan eerst na te gaan of je over voldoende middelen beschikt vooraleer je zo’n krediet afsluit. Dat geldt overigens ook voor mensen die overwegen om een tak23-verzekering te onderschrijven. Beleg enkel met kapitaal dat je kan missen.

Verantwoordelijkheid kredietgever

Tot slot moeten kredietgevers hun klanten correct informeren. Doen ze dat niet, dan kan dat aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen of administratieve sancties. Mensen die soortgelijke producten hebben gekocht op basis van ongeschikt advies, kunnen dit melden via meldpunt.belgie.be. Zij kunnen ook aankloppen bij Ombudsfin of de Ombudsman van de Verzekeringen.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.