Hoe minder belastingen betalen?

Nergens is de belastingdruk zo hoog als in België. Is er een manier om minder belastingen te betalen?

Cijfers uit het recente ‘Taxing Wages’ rapport van de OESO tonen aan dat de alleenstaanden nergens in de wereld zo zwaar belast worden als in België. 53,7 procent van hetgeen een alleenstaande verdient (inclusief werknemers-en werkgeversbijdragen), vloeit naar de staatskas. Toch moeten de belastingplichtigen in ons land niet lijdzaam toekijken hoe de fiscus een aanzienlijk deel van hun inkomen opslorpt. Er zijn namelijk uiteenlopende manieren om minder belastingen betalen.

1. Pensioensparen

Wie spaart voor zijn oude dag, kan dat op een fiscaal vriendelijke manier doen. Sinds kort is het in ons land mogelijk om aan duaal pensioensparen te doen. Dat betekent dat pensioenspaarders elk jaar de keuze krijgen tussen twee pensioenspaarstelsel. Zo kunnen ze als vanouds jaarlijks 960 euro opzijzetten voor later. In ruil krijgen de spaarders een belastingvermindering van 30 procent.

Al is het voortaan ook mogelijk om jaarlijks 1230 euro te sparen. Wie dat doet, ziet de belastingvermindering dalen tot 25 procent. Dat vertaalt zich wel naar een extra belastingvoordeel van 19,5 euro per jaar. Opgelet: de belastingvermindering daalt tot 25 procent van zodra je meer dan 960 euro per jaar spaart. Het is daarom fiscaal pas interessanter om te kiezen voor de nieuwe vermindering van zodra je jaarlijks minstens 1152 euro spaart. Op het eerste gezicht kiezen niet veel spaarders voor het nieuwe stelsel, leert een onderzoek van AXA Bank.

Wie aan pensioensparen doet, kan uit twee formules kiezen: een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Veilige pensioenspaarders kunnen via een pensioenspaarverzekering rekenen op rendementen tot 2 procent of meer. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het Flexibel Saving Plan van Fidea. De opbrengsten van een pensioenspaarfonds zijn afhankelijk van wat er zicht afspeelt op de financiële markten en het gekozen fonds.

2. Langetermijnsparen

Wie naast het pensioensparen nog meer geld opzij wil zetten voor later, kan overwegen een contract langetermijnsparen af te sluiten. Langetermijnsparen doe je via een tak21-verzekering. Net zoals bij het pensioensparen kunnen de spaarders van een belastingvoordeel genieten. Dat voordeel wordt als volgt berekend: 169,20 euro + 6 % van het netto belastbaar beroepsinkomen (maximaal: 34.846,66 euro).

Wie van dat belastingvoordeel wil genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te beginnen moet het contract minstens 10 jaar lopen. Daarenboven moet het contract afgesloten worden voor de 65ste verjaardag van de verzekeringnemer.

Het langetermijnsparen zit overigens in dezelfde korf als de kapitaalaflossingen van een woonkrediet.  Daardoor kunnen veel mensen die een hypothecaire leningen hebben lopen geen beroep doen op de belastingvermindering.

Het langermijnsparen is het ideale spaarproduct voor mensen die hun hypothecair krediet reeds hebben afgelost. Net zoals bij het pensioensparen zijn rendementen tot 2 procent of meer geen utopie. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Insurance Save Plan van Baloise.

3. Woning kopen

Wie in Vlaanderen een woning koopt, kan een beroep doen op de Vlaamse geïntegreerde woonbonus. Wie een eigen, maar niet-enige woning koopt kan op die manier tot 1.520 euro fiscaal inbrengen. Op dat bedrag wordt dan een tarief van 40 procent toegepast om de concrete belastingvermindering te berekenen. Dat is een reëel voordeel van 608 euro.

Wie een eigen en enige woning koopt in Vlaanderen ziet het bovenstaande tarief gedurende de eerste tien jaar na zijn aankoop stijgen tot 2.280 euro. Op dat bedrag geldt eveneens een vermindering van 40 procent. Dat vertaalt zich naar een effectief voordeel van 912 euro.

Gezinnen met 3 kinderen of meer krijgen gedurende de eerste tien jaar na de aankoop van een woning een extra verhoging van 80 euro.  Vergelijk hier alle hypothecaire kredieten. 

4. Hypothecaire lening opnieuw gebruiken

Wie zijn woning wil renoveren kan daarvoor een renovatielening afsluiten. Al is het in sommige gevallen veel interessanter om een woonlening opnieuw te gebruiken. Wie dat doet, neemt een deel van het kapitaal dat hij aan de bank terug heeft betaald (zonder de interesten) opnieuw op. Op die manier wordt de looptijd van de hypothecaire lening verlengd waardoor je langer kan genieten van het daaraan gekoppeld fiscaal voordeel.

5. Aankoop tweede (niet-eigen) woning

Nu de rente bijzonder laag staat, overwegen meer en meer mensen om een tweede woning te kopen als investering. Ook zij kunnen aanspraak maken op een belastingvoordeel. Het betreft in dat geval een federale belastingvermindering (voor mensen die de woning niet zelf bewonen). Die bedraagt 30 procent en wordt berekend op 169,20 euro + 6 procent van het netto belastbaar beroepsinkomen, met een globaal maximum van 2.310 euro.

6. Schenken aan een goed doel

Wie minstens 40 euro schenkt aan een goed doel krijgt een fiscaal extraatje van de staat. Gulle schenkers genieten namelijk van een belastingvermindering van 45 procent op het geschonken bedrag. De gift moet wel gedaan zijn aan een erkende instelling. Denk bijvoorbeeld aan de stickeractie van het Rode Kruis.

Extra: Moet spaargeld worden aangegeven in de belastingaangifte?

Wie veel spaargeld heeft, moet in sommige gevallen 15 procent roerende voorheffing betalen op de ontvangen interesten. In sommige gevallen loopt de roerende voorheffing zelfs op tot 30 procent. Maar wanneer is dat het geval? En houdt de bank die roerende voorheffing automatisch in? Lees er hier meer over.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.