Hoe krijg je meer grip op je uitgaven?

Weinig mensen weten hoe belangrijk persoonlijk financieel management is. Dat is geen wonder, want het is geen lesmateriaal op school. Recente cijfers laten zien hoe zorgelijk dit is:

  • 80% van de Belgen heeft nog nooit een financieel plan gemaakt.
  • 70% van de Belgen weet niet wat de hoogte van hun wettelijk pensioen zal zijn of hoeveel geld ze nodig heeft voor hun pensioen.
  • 14% van de (werkende) Belgen kan geen maand overbruggen zonder inkomen
  • Het aantal personen met een betalingsachterstand op een uitstaand krediet bedraagt 2,9% van de Belgische bevolking.
  • Bijna 0,7% van de Belgische meerderjarige bevolking zit in een lopende procedure van collectieve schuldenregeling.

Hieronder bespreken we 5 stappen die je kunt nemen om meer inzicht en grip te hebben op je financiële situatie.

1. Hou een maand lang al je huidige uitgaven bij

Het is belangrijk om te weten waar je je geld elke maand aan uitgeeft. Daarom is het verstandig om een ​​maand lang al je huidige uitgaven bij te houden en je bonnetjes te bewaren.

2. Maak een overzicht van je uitgaven

Na een maand maak je een ​​overzicht van je uitgaven. Maak daarbij een overzicht van verschillende categorieën, zoals huisvesting, vaste lasten (energie, water, internet), boodschappen, vervoer, ontspanning, etc. Dit helpt je om beter zicht te krijgen op waar je geld naartoe gaat.

Een dergelijk overzicht kan er bijvoorbeeld zo uit komen te zien:

Maandelijks inkomen: €3500

Maandelijkse uitgaven:

Huisvesting: €900
Vaste lasten (energie/water/internet): €450
Boodschappen: €400
Uit eten: €150
Benzine: €200
Zorgverzekering en zorgkosten: €200
Overig: €400
Sparen: €800

3. Stel een budget op voor jezelf

  • Nu je een beeld hebt van je uitgaven, kun je een realistisch budget opstellen. Het opstellen van een budget is belangrijk omdat het je helpt om beter zicht te krijgen op waar je geld naartoe gaat en je uitgaven beter te beheersen.
  • Bepaal voor elke categorie een maximumbedrag en probeer je hieraan te houden. Dit betekent dat je misschien sommige uitgaven moet beperken of uitstellen, maar het helpt je ook om grip te houden op je financiën. Uiteraard zijn er niet alleen maandelijkse uitgaven, maar ook rekeningen die maar eens per jaar betaald hoeven te worden. Deze uitgaven moet je ook verwerken in je budget.
  • Je kan nu een tabel maken met per categorie de verwachte uitgaven (deze bedragen zijn in principe elke maand hetzelfde) en de gerealiseerde uitgaven (wat je daadwerkelijk hebt uitgegeven; deze bedragen kunnen per maand verschillend zijn). Dit is een handig hulpmiddel om je budget bij te houden. Zo kun je zien of je binnen je budget blijft en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn.
  • Het kan handig zijn om ook je spaargeld in je budget op te nemen. Geadviseerd wordt ernaar te streven om 10% van je netto inkomen elke maand te sparen. Red je dat niet, hanteer dan een ander (vast) bedrag per maand.

Een tabel van je budget kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien:

4. Blijf eerlijk en kritisch over je budget.

Het is belangrijk om eerlijk tegen jezelf te zijn over je budget. Als je het moeilijk vindt om bepaalde uitgaven te beperken, moet je nadenken over waarom je dit zo belangrijk vindt en of het echt nodig is. Wees daarbij kritisch. Hierdoor kun je wellicht bepaalde uitgaven verlagen om toch aan je gewenste spaarbedrag te kunnen komen. Zo kun je uiteindelijk je budget beter volhouden.

5. Bijhouden van je budget

Ten slotte is het belangrijk om je budget bij te houden, aangezien veel uitgaven elke maand weer verschillend kunnen zijn. Zorg ervoor dat je elke uitgave registreert en dat je je aan je budget houdt. Dit helpt je om je financiële situatie in de gaten te houden en bij te sturen waar nodig.Veel mensen zien pas na het opstellen van een budget in dat ze aan onnodige dingen geld uitgeven. Door deze uitgaven te schrappen of te verlagen blijft er meer over om bijvoorbeeld te sparen.

Hou rekening met onvoorziene kosten

Met een budget ben je beter voorbereid op onvoorziene kosten. Doordat je hiermee een beter beeld hebt van je uitgaven en hoeveel geld je maandelijks overhoudt, kun je ook vaststellen hoeveel geld je beschikbaar hebt voor onvoorziene kosten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld reparaties aan huis of auto, medische uitgaven of vervanging van apparatuur.

Door deze kosten in te calculeren in je budget, heb je een buffer voor onvoorziene situaties en voorkom je dat je in financiële problemen komt wanneer er daadwerkelijk onverwachte uitgaven gemaakt moeten worden.