Hoe het maximale belastingvoordeel halen uit uw schuldsaldoverzekering

U kunt op verschillende manieren een belastingvoordeel krijgen via uw schuldsaldoverzekering. Dit moet u weten.

Wie een woning koopt, moet allerlei verzekeringen afsluiten om zeker te zijn dat hij volledige is ingedekt wanneer het noodlot toeslaat. Naast een brandverzekering sluit u meestal ook een schuldsaldoverzekering af bij uw woonlening. Dat laatste is niet bij wet verplicht, maar de banken manen hun klanten toch aan zo’n verzekering te nemen. Dankzij schuldsaldoverzekering is de bank er immers zeker van dat ze het uitgeleende bedrag volledig terugkrijgt. Daarenboven moeten de erfgenamen niet opdraaien voor de verdere afbetaling van de woning.

Belastingvoordeel

Voorts kan een schuldsaldoverzekering u een fiscaal voordeel opleveren. De meest gekende optie is, is de verzekering opnemen in de Vlaamse woonbonus, waarin ook de kapitaalaflossingen van uw woonlening worden verzameld. Voor mensen die hun woonlening afsluiten in een van de laatste maanden van het jaar is het interessant om de schuldsaldoverzekering in een keer af te betalen. Zo bent u zeker dat u de korf dat jaar volledig kunt vullen. Indien u uw lening in het begin van het jaar afsluit, doet u geen voordeel door uw schuldsaldoverzekering in een keer af te betalen. De korf is tegen het einde van dat jaar waarschijnlijk toch gevuld met de kapitaalaflossingen.

Het fiscaal voordeel dat u krijgt is afhankelijk van het gewest. In Vlaanderen geldt de woonbonus. In het Vlaamse gewest kunt u tot 40 procent belastingverminderingen genieten op een maximaal bedrag van 2.280 euro gedurende de eerste tien jaar. Daarna geldt de vermindering op het maximumbedrag van 1.520 euro. Dat bedrag wordt met 80 euro verhoogd vanaf een derde kind ten laste. Wie een lening heeft afgesloten voor 1 januari 2015, geniet nog van het oude tarief. De belastinvermindering die u in dat geval krijgt, wordt berekend op het hoogste belastingpercentage dat u betaalt op uw inkomsten. U kunt tijdens de eerste tien jaar tot maximaal  3.040 euro inbrengen. Daarna wordt dat bedrag afgezwakt tot 2.280 euro.  Vanaf een derde kind ten laste mag u 80 euro extra inbrengen.

Korf van pensioensparen

Maar wat als uw korf reeds gevuld is? Dan kunt u de korf van het pensioensparen vullen met de schuldsaldoverzekering. Die optie is voornamelijk interessant voor wie nog niet aan pensioensparen doet. Voor het aanslagjaar 2018 bedraagt de fiscale vrijstelling voor het pensioensparen  940 euro. Het belastingvoordeel bedraagt 30 procent  (verhoogd met de gemeenteopcentiemen) van het vrijgestelde bedrag.  Wie deze weg inslaat moet er wel rekening mee houden dat zijn nabestaanden 10 procent belastingen moeten betalen op het uitgekeerde kapitaal bij overlijden.

Ook de erfgenamen van wie zijn schuldsaldoverzekering in de korf van het langetermijnsparen steekt, moeten langs de kassa passeren. De belasting wordt in dat geval berekend op basis van de fictieve rente. Die loopt op naarmate de erflater ouder wordt. De fictieve rente is enkel van toepassing op het bedrag dat de kredietverstrekker nog moet krijgen. Die rente varieert tussen 1 en 5 procent. Op basis van die fictieve rente moeten de erfgenamen een extra inkomen invullen op hun belastingaangifte. En dat voor een periode van dertien jaar. Enkel wanneer de erflater 65 jaar of ouder wordt, wordt die termijn teruggeschroefd tot 10 jaar. Vanzelfsprekend loopt die rente niet op vanaf het moment dat de erflater zijn lening heeft afbetaald

Stel dat de verzekerde  40 jaar of jonger is wanneer hij sterft,  dan moeten de begunstigden slechts 1 procent afdragen aan de fiscus, en dat dertien jaar lang. Dat betekent dat wie via de verzekering 100.000 euro erft dertien jaar lang een aangifte moet doen van een extra inkomen van 1.000 euro. Wordt de erflater ouder dan 65 jaar en heeft hij nog een lening lopen, dan loopt de fictieve rente op tot 5 procent. En dat voor tien jaar lang. In zo’n geval moeten de erfgenamen de daaropvolgende tien jaar jaarlijks 5.000 euro extra inkomen aangeven in hun aangifte. Al is de kans bijzonder klein dat de erflater aan die leeftijd nog 100.000 euro verschuldigd is aan de bank.