Hoe heeft je pensioenspaarfonds vorig jaar gepresteerd?

10 januari 2020

De Belgische pensioenspaarfondsen hebben over 2019 uitstekend gepresteerd. Het gemiddeld rendement van de 19 pensioenspaarfondsen klokte in 2019 af op 15,4%. Het verlies van 8% over 2018 werd daarmee goedgemaakt.

Hoogste rendement: aandelen

  • Hoogste rendement: 20,4% – Argenta Pensioenfonds (voornamelijk aandelen)
  • Laagste rendement, 9,6% – Belfius Pension Low Equities, (slechts eenderde aandelen)

Aandelen en obligaties

De Belgische pensioenspaarfondsen zijn zogenaamde gemengde fondsen; een combinatie van aandelen én obligaties. Per fonds kunnen de verschillen fors oplopen en zijn bepalend voor het risicogehalte en het rendement.

We kunnen de 19 pensioenspaarfondsen in drie categorieën onderverdelen: dynamisch, neutraal en defensief. De dynamische pensioenspaarfondsen beleggen het grootste deel in aandelen ten koste van obligaties. Zo bestaan er elf op onze markt. De neutrale pensioenspaarfondsen (drie mogelijkheden) zoeken eerder naar een evenwicht tussen aandelen en obligaties. Een laatste categorie zijn de defensieve pensioenspaarfondsen, die vooral in obligaties beleggen en veel minder in aandelen. Defensief wil echter niet zeggen dat u kapitaalbescherming geniet.

Spreidingsregels

Het ene pensioenspaarfonds kan iets defensiever of risicovoller zijn dan het andere, maar op lange termijn liggen de rendementen vrij dicht bij elkaar. Dit komt door de spreidingsregels voor de fondsenbeheerders. Die regels bepalen de samenstelling van de portefeuille; een voorwaarde om erkend te worden als pensioenspaarfonds met belastingvoordeel. Die regels zijn te vinden in het fondsenprospectus.

De belangrijkste regels zijn:
– maximaal 75% van het fonds mag in aandelen zijn belegd en maximaal 75% in obligaties;
– maximaal 10% in cash;
– maximaal 20% in een andere munt dan de euro;
– maximaal 30% in aandelen van bedrijven met een beurskapitalisatie van drie miljard euro of minder.

De gevolgen laten zich raden. Zo wordt bij het aandelengedeelte veelal gekozen voor de grootste beurskapitalisaties binnen de eurozone. Deels omdat het grootste stuk van de portefeuille in euro belegd moet zijn (80%), maar ook door de verhandelbaarheid van dit soort aandelen. Populaire aandelen  zoals AB InBev, Santander, Sanofi, Total die gemiddeld  27% hoger noteerden.

Al die regels dwingen de beheerders uiteraard om binnen de lijntjes te kleuren. Een beheerder die positief is over Amerikaanse aandelen kan daar slechts beperkt in beleggen. Maximaal zelfs 15% (= 20% in vreemde munt van maximaal 75% aandelen). En indien dat maximum gehaald wordt, kan er bijvoorbeeld niet meer in Britse aandelen worden belegd. Pensioenspaarfondsen verliezen op die manier aan flexibiliteit, zeker in vergelijking met de gewone gemengde fondsen.

Tak 21 + tak 23 = tak 44

Ook via een levensverzekering kunt u aan pensioensparen en fiscaal langetermijnsparen doen. Daarbij zijn we vooral geïnteresseerd in een zogenaamd tak 44-contract.

Dat bestaat uit twee luiken, waarbij u de vrije keuze hebt om te storten in het luik naar wens: de spaarverzekering tak 21 (kapitaalbescherming, vast en momenteel laag rendement) en het verzekeringsfonds tak 23 (risicovol, hoog potentieel rendement). Dat laatste is in feite een beleggingsfonds in een verzekeringsjasje.

Onze voorkeur gaat uit naar Plan For Life+ van Allianz. Binnen dat plan kunt u kiezen uit een van de drie fondsen die we aanraden: Allianz Strategy Neutral (defensieve portefeuille), Allianz Strategy Balanced (neutrale portefeuille) en Allianz Strategy Dynamic (dynamische portefeuille). Bij het langetermijnsparen komt daar ook AXA Pension Plan R Valor bij.

Hoe presteerden de verzekeringen?

De spreidingsregels die de bancaire pensioenspaarfondsen in acht moeten nemen, gelden NIET voor de verzekeringsproducten. Dat is ook de reden dat een product als AXA Pension Plan R Valoreen rendement heeft behaald van 28,1% in 2019.

De levensverzekering belegt voor het volle pond in het flexibel gemengde fonds R-co Valor, beheerd door Rothschild & Co Asset Management. Eind vorig jaar stak meer dan 40% van de portefeuille in Amerikaanse en Canadese aandelen. Slechts 10% ging naar aandelen uit de eurozone.

Allianz Strategy Dynamic, dat kan worden gekocht in het kader van pensioensparen en langetermijnsparen, ging vorig jaar 23% hoger. Met dank aan de forse weging in Amerikaanse aandelen.

Opties pensioenspaarfondsen

Aan pensioensparen doen via een goedgekozen levensverzekering biedt twee grote voordelen tegenover de bancaire beleggingsfondsen. Enerzijds is er de mogelijkheid om uw kapitaal vanuit een risicovol fonds (tak 23) naar een portefeuille met kapitaalbescherming (tak 21) over te hevelen. Anderzijds hebben de beheerders van de fondsen meer vrijheid om te beleggen waar ze willen. In capabele handen is dat een voordeel.

– Bent u tevreden met uw pensioenspaarfonds en ziet u er geen graten in om uw opgebouwde kapitaal tot aan uw opvraging te laten deinen op de golven van de financiële markten, blijf dan gerust zitten waar u bent.

– Vindt u het daarentegen belangrijk dat u het risico op kapitaalverlies volledig kunt uitbannen wanneer u dat wilt, dan raden we u aan om te stoppen met storten in uw pensioenspaarfonds en voortaan verder te storten in een tak 44 in het kader van pensioensparen. Dat zal uiteraard des te meer nut hebben des te jonger u bent. Zo kunt u het gros van uw kapitaal opbouwen mét beurspotentieel (en -risico) om het vervolgens risicoloos te maken.

– 55-plussers die al begonnen zijn met pensioensparen of langetermijnsparen raden we aan om niet te beginnen met tak 44 om fiscale redenen.

Langere termijn: pensioenspaarfondsen loont

De pensioenspaarfondsen zijn al op onze markt sinds 1987. Gemiddeld boekten ze een winst van 6,7% per jaar. In de 33 jaar dat ze al bestaan, verloren ze in slechts tien gevallen terrein op jaarbasis. 2008 was daarbij het slechtste jaar in de geschiedenis met een verlies van 24% gemiddeld. En 2019 was uiteindelijk het op zeven na beste jaar. Uitstekend dus.

De 8 beste jaren waren de volgende:
1998 (31,9%),

1997 (23,4%),

1993 (21,8%),

1988 (18,8%),

1996 (17,2%),

2009 (16,2%),

2005 (15,7%) en

2019 (15,4%).

————————————————————

Rendement pensioenspaarfondsen 2018

10 januari 2019

Voor beleggers was 2018 een turbulent jaar. Wie belegt via een pensioenspaarfonds, zal dit over het algemeen kunnen beamen.  Hoe presteerden de pensioenspaarfondsen? Bankshopper zet de prestaties over 2018 per fonds op een rij.

Volgens de meest recente cijfers van de beroepsorganisatie Beama sparen maar liefst 1,6 miljoen Belgen via een pensioenspaarfonds voor hun oude dag. Na jaar op jaar te kunnen terugblikken op positieve rendementen, kregen die pensioenspaarders het vorig jaar bijzonder zwaar te verduren. Voornamelijk tijdens de tweede jaarhelft zagen ze een deel van hun kapitaal in rook opgaan.

2018: teleurstellend beursjaar

Door de tegenvallende beursresultaten kleuren de resultaten van alle pensioenspaarfondsen rood. Voornamelijk de pensioenspaarders die via een dynamisch pensioenspaarfonds beleggen deelden vorig jaar bijzonder zwaar in de klappen.  De dynamische fondsen verloren in 2018 gemiddeld 9,39 procent van hun waarde. Pension Fund van de spaarbank VDK is met een verlies van 11,84 procent de slechtste leerling van de klas.

Dynamisch en neutraal Rendement 2018Rendement 10 jaar  
Dierickx Leys Inter-Beurs-Hermes-7,55%+5,73%
BNP Paribas B Pension Balanced-7,85%+6,69%
ING Star Fund-7,93%+5,01%
Metropolitan Rentastro Balanced-8,01%/
Crelan Pension Fund Balanced-8,05%/
Belfius Pension Fund Balanced Plus-8,76%/
Delen-Private Bank Hermes-9,56%+5,04%
Crelan Pension Fund Growth-9,6%+7,89%
KBC Pricos-10,38%+6,25%
BNP Paribas Fortis B Pension Growth-10,50%+7,78%
Metropolitan Rentastro Growth-10,67%+7,89%
Belfius Pension Fund High Equities-10,68%+5,93%
Argenta Pensioenspaarfonds-10,80%+7,09%
VDK Pension Fund-11,84%+4,54%

Defensiever ingestelde beleggers kregen het minder zwaar te verduren. Deze fondsen moesten gemiddeld 5,42 procent aan waarde inboeten.  Het kleinere verlies valt te verklaren doordat defensieve pensioenspaarfondsen voornamelijk beleggen in obligaties en daardoor dus minder gevoelig zijn voor de bewegingen van de aandelenmarkten. Het grootste verlies bij de defensieve pensioenspaarfondsen zien we bij KBC. Het fonds Pricos Defensive tekende in 2018 een verlies op van -6,46 procent.

Defensieve pensioenspaarfondsen Rendement 2018Rendement 10 jaar 
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive-4,3%/
Metropolitan Rentastro Stability-5,57%/
Crelan Pension Fund Stability-5,62%/
Belfius Pension Fund Low Equities-5,75%3,80%
BNP Paribas Fortis B Pension Stability-5,9%5,15%
KBC Pricos Defensive-6,46%4,48%

Moeten we in 2019 volop de kaart van de defensieve fondsen trekken?

Pensioenspaarders in een beleggingsfonds zijn vrij om op eender welk moment over te stappen naar een ander pensioenspaarfonds. Menig adviseur raadt aan om vanaf hun 55ste verjaardag over te stappen naar een defensiever pensioenspaarfonds teneinde het bijeen gespaarde kapitaal te beschermen tegen de grillen van de beurzen. Overstappen naar een ander fonds bij dezelfde bank is meestal gratis. De meeste banken rekenen kosten voor wie overstapt naar een concurrent.

Maar wat als je 50 jaar of jonger bent? Er is geen enkele reden om na één slecht beursjaar meteen over te schakelen naar een defensief fonds. Op lange termijn zien we dat de koersen van dynamische pensioenspaarfondsen nog altijd mooi groen kleuren. Zeker jonge pensioenspaarders kunnen goed herstellen van een slecht beursjaar.

De keus voor een pensioenspaarfonds dien je af te stemmen op je eigen profiel. Wie risicoschuw is, kiest beter niet voor een dynamisch pensioenspaarfonds. Voor sommigen loont het een pensioenspaarverzekering te onderschrijven. De opbrengst van pensioenspaarverzekering bestaat doorgaans uit een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname.

Pensioenspaarfonds inruilen voor een pensioenspaarverzekering?

Terwijl het mogelijk is om het ene pensioenspaarfonds in te ruilen voor een ander, wordt het switchen tussen een pensioenspaarfonds en pensioenspaarverzekering fiscaal afgestraft.

Het is wel mogelijk om gelijktijdig zowel een pensioenspaarfonds als een pensioenverzekering aan te houden. In dat geval moet je elk jaar kiezen waarin je je kapitaal belegt.