Hoe diep snijden de instapkosten in het rendement van een tak21-verzekering?

Wie belegt in een spaarverzekering, ontsnapt er doorgaans niet aan: de instapkosten. Al kan je die kosten gevoelig verlagen door te onderhandelen of te vergelijken.

De spaarverzekeringen zijn het ideale spaarproduct voor spaarders die iets hogere rendementen willen opstrijken nu de spaarrente bijzonder laag staat. Maar in tegenstelling tot de spaarboekjes, moet je bij zo’n tak21-verzekering rekeninghouden met allerhande kosten.

Premietaks en kosten

Om te beginnen roomt de fiscus telkens 2 procent belastingen af per storting die je doet. Daarnaast rekenen de banken instap-beheers-en uitstapkosten aan. Voornamelijk de instapkosten nemen een stevige hap uit het totaalrendement.

Die kosten worden immers meteen van je premie afgehouden en leveren met andere woorden geen rendement op.  Maar hoe groot is de impact van die kosten op het uiteindelijk rendement?

Geen roerende voorheffing

We nemen als voorbeeld de spaarverzekering Credo Safe 21 van de verzekeraar Credimo. Wie kiest voor die spaarverzekering krijgt een gewaarborgd rendement van 0,75 procent.

Een contract van een typische tak21-verzekering heeft doorgaans een looptijd van acht jaar. Op die manier ontsnap aan je aan de roerende voorheffing (30%).

Beperkte winsten door instapkosten

In onze analyse gaan we uit van een spaarder die jaarlijks 1000 euro stort in een spaarverzekering. Houden we daarbij rekening met de premietaks (2%) en de instapkosten (3% bij Credimo), dan vloeit er elk jaar 950 euro naar de verzekering.

Voorts gaan we ervan uit de eventuele winstdeelname het totaalrendement elk jaar optrekt tot 1,15 procent bruto.  Na acht jaar sparen heeft de verzekeringnemer op die manier 8004 euro bijeen gespaard, of een rendement van 4 euro.

Instapkosten verminderen

Je kan als verzekeringnemer dat rendement gevoelig verhogen door te onderhandelen over de instapkosten. Of door op onze site een spaarverzekering af te sluiten. Zo betaal je geen instapkosten als je je via onze site inschrijft op de spaarverzekering van Credimo.

In de bovenstaande situatie moeten we enkel rekening houden met de premietaks. Daardoor stroom ter jaarlijks 980 euro naar je spaarverzekering. Doordat er jaarlijks 30 euro minder verdwijnt, stijgt het rendement tot 257 euro, of ruim 64 keer meer dan wanneer je de instapkosten betaalt.

En de toekomst?

De bovenstaande analyse is weliswaar een schatting gemaakt op basis van de prestaties van de verzekering in 2016. Er zijn geen garanties dat de spaarverzekering de komende jaren eveneens een totaalrendement van 1,15 procent. Afhankelijk van de situatie op de financiële markten kan dat rendement hoger of lager liggen.