Gratis zichtrekening en bonus van 100 euro bij Beobank

Beobank doet opnieuw 100 euro cadeau bij het openen van een zichtrekening. Dagelijks veranderen circa 200 Belgen van bank. Ze doen dat omdat ze vinden dat ze te veel betalen voor hun zichrekening. Beobank speelt handig in op die trend en schenkt nieuwe klanten 100 euro.

Wilt u recht hebben op die bonus, dan moet u wel aan twee voorwaarden voldoen. U moet uw loon laten domiciliëren op de gratis Voordeel Plus zichtrekening en uw maandelijkse inkomsten moeten minstens 1.250 euro bedragen. Het aanbod is geldig tot en met tot en met 31 oktober 2014 voor maximum één (nieuwe) domiciliëring van beroeps- of vervangingsinkomen per natuurlijke persoon. Het moet inkomsten betreffen die nog niet gedomicilieerd waren bij Beobank en de eerste domiciliëring moet effectief op de rekening gestort worden binnen de drie maanden na de opening van de Voordeel Plus rekening.

Het bedrag van 100€ wordt op de rekening gestort vóór het einde van de kalendermaand volgend op de eerste volledige overschrijving van het beroeps- of vervangingsinkomen van minimum 1.250€/maand. Aanbod beperkt tot 1 bonus per persoon.

Meer informatie over deze tijdelijke actie kan u vinden op de website van Beobank.