3 eenvoudige tips om gedisciplineerd te sparen

De ene persoon slaagt er al beter in dan de andere om elke maand wat geld opzij te zetten. Wij geven enkele eenvoudige tips om meer te kunnen sparen.   

Volgens een recent onderzoek van iVox in opdracht van Beobank spaart de Belg gemiddeld 213 euro per maand. Dat is 28 euro meer dan vorig jaar. Voornamelijk de jongeren slagen er in om elke maand een deel van hun opbrengsten opzij te zetten.

Ondanks de stijging van het gemiddelde spaarbedrag kan slechts 52 procent van onze landgenoten elke maand sparen. Dat is een daling van 2 procentpunten in vergelijking met vorig jaar. De stijging van het gemiddelde spaarbedrag is het gevolg van een toename van het aantal spaarders dat maandelijks meer dan 500 euro kan sparen. Dat aantal is het afgelopen jaar gestegen van 15,4 tot 20 procent.  Wie streeft naar soortgelijke doelstellingen, kan misschien één van de volgende tips gebruiken.

1. Zet regelmatig een klein bedrag opzij

Sommige financiële experts raden spaarders aan op regelmatige tijdstippen een bescheiden bedrag van de zichtrekening over te schrijven naar de spaarrekening. Wie regelmatig met zijn bankkaart betaalt, kan op het einde van de dag het geld na de komma overschrijven naar de spaarrekening. Op het eerste gezicht gaat het slechts over enkele tientallen eurocenten, maar na een jaar sparen is het perfect mogelijk om op die manier tot 100 euro of meer te sparen.

Een spaarder die bijvoorbeeld elke dag 35 eurocent stort op zijn spaarrekening, heeft na een jaar sparen welgeteld 127,75 euro bijeen gespaard (zonder interesten).

2. Open een spaarrekening met een opzeggingstermijn

Het vergt enige discipline om elke maand een vast bedrag opzij te zetten. Daarom is het aangeraden om bij de start van iedere maand een vast deel van het inkomen op een spaarboekje te parkeren. Door bij de start van iedere maand een bedrag vast te klikken op een spaarrekening kunnen spaarders bijvoorbeeld gemakkelijker weerstaan aan de verleiding van impulsieve aankopen. Ze moeten zich immers aan een vooraf bepaald budget houden.

Zij die een extra stimulans nodig hebben, kunnen overwegen om een spaarrekening met een opzeggingstermijn te openen. Dergelijke spaarformules verplichten de spaarder om de bank op voorhand te verwittigen als ze hun spaardeposito’s wensen aan te spreken. MeDirect is momenteel de enige bank in ons land die spaarformules met een opzeggingstermijn aan de man brengt.

Afhankelijk van de gekozen formule varieert de opzeggingstermijn tussen 1 maand en zes maanden. In ruil voor die extra verplichting krijgen spaarders een aantrekkelijke rentevoet. Wie kiest voor de zogeheten ME6-Spaarrekening, krijgt een nettorendement van 0,40 procent. Zoals de naam van de spaarrekening doet vermoeden, hanteert de bank in dat geval een opzeggingstermijn van zes maanden.

3. Regelmatig sparen dankzij een spaarabonnement

Een andere oplossing om op een gedisciplineerde manier maandelijks te sparen is het spaarabonnement. Die spaarformule is de afgelopen jaren aan een stevige opmars bezig. Het merendeel van de spaarabonnementen bestaat doorgaans uit een aantrekkelijke getrouwheidspremie. Wie die premie wil opstrijken, moet zijn spaarkapitaal minstens twaalf maanden op zijn spaarrekening laten staan.  Daarom is een spaarabonnement het ideale spaarproduct voor mensen die een extra spaarstimulans nodig hebben.

Vergelijk hier alle spaarrekeningen.