Prive geld lenen particulier

20 product(en) gevonden

Bank
Naam van rekening
Maandelijkse aflossing
Totale interest
Rente (JKP)

Privé geld lenen particulier

Als je geld nodig hebt, kan je bij één van de vele kredietgevers in ons land een privé lening aanvragen. Dat is een lening op maat van de consument. Afhankelijk van de financiële nood zal je adviseur een specifiek product naar voren schuiven. Leningen op afbetaling zijn er immers in alle maten en vormen.

Er zijn verschillende soorten privé leningen

Om te beginnen is er de persoonlijke lening. Dat is een privé lening zonder een voorwerp. Dat betekent dat je die lening mag gebruiken voor de financiering van elk project. Het is weliswaar verboden om een privé lening af te sluiten voor de financiering van een illegale activiteit of de aankoop van een huisdier. Wie een persoonlijk lening wil afsluiten, hoeft doorgaans niet te bewijzen waarom hij de lening nodig heeft.

Autoleningen, renovatieleningen en groene leningen zijn privé leningen met een voorwerp. Als je bijvoorbeeld een autolening aanvraagt, moet je kunnen bewijzen dat je de aankoop van een nieuwe wagen wil financieren. Je kan dat bijvoorbeeld doen door een verkoopovereenkomst voor te leggen. Hetzelfde geldt voor een renovatielening, groene lening, fietslening en hypothecaire lening.

Privé lening is een soepel product

Een privé lening is voor iedereen. Al moet je wel meerderjarig zijn om een lening te krijgen. Kredietgevers mogen andere leeftijdsgroepen niet discrimineren. Een privé lening is bovendien uitsluitend voor particulieren. Je kan vandaag via verschillende wegen een privé lening afsluiten. Een bezoek aan een lokaal kantoor geniet echter nog steeds de voorkeur van veel Belgen. Je kan je als kredietnemer laten bijstaan door een adviseur. De adviseur zorgt ervoor dat de lening perfect is afgestemd op jouw wensen en behoeften. Je bent er in dat geval zeker van dat je de juiste lening krijgt. Als je de verkeerde lening afsluit, loop je immers het risico dat je te veel betaalt voor je lening. Een persoonlijke lening is bijvoorbeeld veel duurder dan een autolening of een renovatielening.

Het is eveneens mogelijk een privé lening online aan te vragen. Wie een lening online aanvraagt, moet zelf inschatten hoeveel geld hij nodig heeft en binnen welke loopperiode hij de privé lening wil terugbetalen.  In het merendeel van de gevallen is het perfect mogelijk om een simulatie te doen alvorens een lening aan te vragen. Daarenboven is het altijd mogelijk om telefonisch advies in te winnen van een expert of adviseur. Bij sommige kredietgevers is het uitsluitend mogelijk om online een lening af te sluiten. Het duurt meestal enkele werkdagen vooraleer je een reactie krijgt van de kredietgever. Elke aanvraag is hoe dan ook onder voorbehoud van aanvaarding.

Tot slot kunnen zij die dat willen een privé lening vervroegd terugbetalen. Wie dat doet, moet wel rekening houden met een wederbeleggingsvergoeding. Die vergoeding is wettelijk begrensd.

Prijskaartje privé lening

Een privé lening is niet gratis. Als je een lening afsluit, moet je immers interesten betalen. Dat is een vergoeding voor de banken ter compensatie van het risico dat ze nemen. Hoe groter het risico, hoe hoger de interest en hoe hoger de vaste maandelijkse kosten. Alle kosten zitten overigens vervat in het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Dankzij het JKP kan je perfect alle leningen in ons land vergelijken. Zo is het perfect mogelijk om alle beschikbare kredieten op onze site te vergelijken. Wij laten onder meer ons licht schijnen over het JKP, de totale interesten en de maandelijkse aflossingen.

Het JKP is niet enkel afhankelijk van het risico. Ook de looptijd en het leenbedrag hebben een impact op het JKP. Soms verhogen de banken het JKP als de consument de lening veel te snel of veel te traag wil terugbetalen. Daarom is het belangrijk om te spelen met de simulaties die de kredietgevers op hun site aanbieden. De looptijd van een privé lening bedraagt minimaal 12 maanden en maximaal 240 maanden. Het leenbedrag schommelt meestal tussen 1.250 en 100.000 euro.

Risico’s een privé lening

Een privé lening is niet zonder risico’s. Wie een lening niet op tijd terugbetaalt, komt op de zwarte lijst van de Nationale Bank terecht. Kredietgevers zijn verplicht die lijst te raadplegen vooraleer ze iemand een privé lening geven. Na de vereffening van de schuld blijft de naam van de wanbetaler één jaar op de lijst staan. Wie zijn schuld niet binnen het jaar regulariseert, ziet zijn naam tien jaar op de zwarte lijst staan.

De kredietgevers kunnen op hun beurt de lening volledig stopzetten, of het JKP verhogen. Bij een stopzetting is de kredietnemer alsnog verplicht de lening volledig terug te betalen, inclusief eventuele extra kosten. Kredietgevers mogen ook één van de beschikbare borgen aanspreken.

Op onze site kan je alle leningen vergelijken. Wij baseren ons daarbij op uiteenlopende persoonlijke projecten, zoals een lening zonder voorwerp of een lening voor de aankoop van een wagen. Voorts is het in sommige gevallen mogelijk om via onze site een lening online af te sluiten. Let op geld lenen, kost ook geld!  

Concreet voorbeeld: Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 6,99 % (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 6,99%) , voor een lening op afbetaling van € 7.300 met een looptijd van 42 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal € 195,72 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van € 8.220,24. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. Lening op afbetaling voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd. Bankshopper.be is zelf geen kredietmakelaar noch kredietgever.

Let op, geld lenen kost geld