Pensioenspaarfondsen

25 product(en) gevonden

Bank
Naam van de rekening
Aankoopkosten
Rend. % 3j.
Rend. % 5j.
Rend. % 10j.

Vergelijk pensioenspaarfondsen

Er komen steeds vaker signalen vanuit de overheid dat we langer zullen moeten werken en minder pensioen zullen ontvangen. Het is momenteel niet eens zeker of ons pensioen wel zal volstaan om onze oude dag comfortabel te kunnen doorbrengen. Daarom neemt u beter al initiatieven om uw pensioen op latere leeftijd te waarborgen.

Drie pijlers

Vaak wordt gezegd dat ons pensioen uit drie pijlers bestaat: de eerste is het wettelijke pensioen van de overheid, de tweede is het aanvullend pensioen in de vorm van een extralegaal voordeel van de werkgever en de derde pijler is het individuele pensioensparen via een pensioenspaarfonds. Op deze derde pijler gaan we nu dieper in.

Een langetermijnbelegging

Een pensioenspaarfonds is in principe een soort langetermijnbelegging. Net zoals andere beleggingen zijn er geen gegarandeerde rendementen, want de opbrengst hangt af van de evolutie op de beurs. Met het geld in het fonds worden immers aandelen en obligaties gekocht.

U heeft de keuze tussen eerder risicovolle of een meer defensieve pensioenspaarfondsen. Wie jong is kan beter kiezen voor de dynamischere pensioenspaarfondsen, omdat die meer kunnen opbrengen. Ze bestaan voor het grootste deel uit aandelen en voor een klein deel in obligaties. Eventuele verliezen kunnen nog gecompenseerd worden door winsten later in de periode van de belegging. Nadert u uw pensioen, dan bent u meer gebaat bij defensievere pensioenspaarfondsen omdat u zeker wilt zijn van uw geld. Deze pensioenspaarfondsen bestaan voor het overgrote deel uit veilige obligaties. U kan ook kiezen voor een 50/50 formule.

Pensioenspaarders kunnen jaarlijks genieten van een belastingvermindering ter waarde van maximaal 30% van de betaalde premie. Dat voordeel wordt weliswaar voor een stuk teniet gedaan door de belastingen die u aan het eind van het pensioenspaarfonds moet betalen.

Waar vind ik het beste pensioenspaarfonds?

Op deze website kan u heel makkelijk zien welke pensioenspaarfondsen er momenteel aangeboden worden. Vergelijken kan makkelijk: u kan de resultaten sorteren van het beste pensioenspaarfonds naar het slechtste afhankelijk van de periode: 3, 5 of 10 jaar, of naargelang de instapkost.
Let wel: de rendementen van pensioenspaarfondsen zijn op geen enkel moment gegarandeerd.

U vindt ook telkens een link terug naar de webpagina van de bank, waar u meer details over het desbetreffende pensioenspaarfonds kan ontdekken.

We raden aan om goed de details van de pensioenspaarfondsen te bekijken vooraleer u een beslissing neemt. Wat voor u het beste pensioenspaarfonds is zal immers in de eerste plaats afhangen van de vraag of u eerder dynamisch (met risico) of defensief (veilig) wenst te beleggen.

Rentepercentages en productvoorwaarden veranderen regelmatig. Omdat betrouwbare vergelijkingen slechts mogelijk zijn op basis van actuele gegevens, wordt de productinformatie (zoals rentegegevens) die we verstrekken in veel gevallen dagelijks, of zo vaak als nodig, geactualiseerd.