Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Bankshopper. Door het gebruik van de site accepteert u onze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Bankshopper doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site, inclusief alle productinformatie en de resultaten van vergelijkingen, geen fouten bevat. Deze site is echter mensenwerk en dus kunnen fouten altijd voorkomen.

Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op deze site, zijn geheel voor hun eigen rekening en risico. Komt u ergens een fout tegen, dan zouden we het fijn vinden mocht u ons daarvan op de hoogte brengen. Dan zullen we niet aarzelen om de informatie meteen aan te passen.

Stuur daartoe een e-mail naar info@bankshopper.be

Rechten

Bankshopper, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bankshopper.

Wijzigingen

Bankshopper mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.