Beleggingsfondsen

Wat zijn beleggingsfondsen?

Een beleggingsfonds is een beleggingsinstrument dat bestaat uit een mix van verschillende aandelen of andere beleggingsinstrumenten. Beleggingsfondsen kenmerken zich dus als een mandje met verschillende aandelen. Door in meerdere en verschillende bedrijven of sectoren te investeren, streeft men er naar de risico’s te beperken. Daarnaast is beleggen in  beleggingsfondsen relatief eenvoudig. Zo kun je op een laagdrempelige manier aan vermogensgroei werken.

Kenmerken van beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen bieden een goede spreiding plus de expertise van fondsbeheerders. Ook bieden beleggingsfondsen de kans om te beleggen in sectoren en thema’s die normaal gezien moeilijker bereikbaar zijn. Tot slot betaal je eenmalig transactiekosten en dus niet voor elk individueel aandeel. Om deze redenen zijn beleggingsfondsen erg populair. Let wel goed op de beheerskosten en kosten voor administratie.

Naast een beleggingsfonds in aandelen zijn er ook obligatiefondsen en mixfondsen. De verschillende fondsen onderscheiden zich vaak doordat zij zich op een bepaald thema of bepaalde sector bevinden. Zo kan je bijvoorbeeld beleggen in een fonds dat zich concentreert op milieu en technologie. De meeste beleggingsfondsen keren ook dividend of rente uit.

Drie soorten beleggingsfondsen

Er zijn grofweg drie soorten beleggingsfondsen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en mixfondsen.

1. Aandelenfondsen

Aandelenfondsen beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Dit kunnen bedrijven uit België, Europa, de VS of elders zijn. Aandelenfondsen kunnen in iedere sector beleggen, zoals gezondheidszorg, opkomende economieën of technologie. Zo belegt het welbekende OBAM fonds van BNP Paribas wereldwijd naar bedrijven die de grootbank kansrijk acht.

2. Obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen in obligaties van overheden, semi-overheden of bedrijven. Vaak zijn de risico’s van deze fondsen ebeperkt: overheden zullen zelden hun verplichtingen niet na kunnen komen. Toch zijn er altijd risico’s.
Het te verwachten rendement van obligatiefondsen is goed in te schatten; veelal concentreren obligatiefondsen zich op staatsobligaties, bedrijfsobligaties dan wel een mix van beiden.

3. Mixfondsen

Mixfondsen zijn fondsen die een combinatie aandelen en obligaties in zich hebben en worden dus aangeduid als ‘mixfonds’. Het kenmerk van een mixfonds is dat de risico’s meer zijn gespreid doordat in verschillende soorten beleggingsfondsen wordt belegd. In een mixfonds kunnen zowel aandelen, obligaties, vastgoed als valuta zitten.

Open-end fondsen en closed-end fondsen

Beleggingsfondsen kunnen worden onderverdeeld in open- end en in closed-end fondsen. De meeste beleggingsfondsen zijn open-end. Dit betekent dat wanneer er nieuw geld in het fonds stroomt, de fondsbeheerder het mandje met aandelen mag uitbreiden. Ook is de beheerder verplicht om de stukken op verzoek van de deelnemer in te kopen of terug te kopen.
Open-end fondsen noteren daarom altijd rond hun intrinsieke waarde, de waarde van het aandelenmandje gedeeld door het aantal fondsaandelen. Bij een closed-end fonds staat het aantal aandelen vooraf vast, waarbij de prijs wordt bepaald door de vraag en aanbod in het fonds.

Waarom beleggen in beleggingsfondsen?

Beleggingsfondsen zijn een uitgelezen beleggingsinstrument om als beginnende belegger mee te starten, mits je kiest voor een fonds met een laag risicoprofiel. Via beleggingsfondsen kun je op een laagdrempelige manier vermogensgroei opbouwen door middel van de expertise van fondsbeheerders. Daarnaast is het mogelijk te beleggen in sectoren die normaliter nauwelijks bereikbaar zijn

Disclaimer: de informatie op deze pagina is bedoeld ter algemene informatie en niet bedoeld als enig advies. Ondanks het feit dat Bankshopper alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, kan Bankshopper niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien je zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doe je dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren je om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan je de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.