Zijn niet-gereglementeerde spaarrekeningen een lucratief alternatief voor het spaarboekje?

KBC heeft bedrijfsklanten met een spaarrekening ‘Pro' en Plus laten weten dat ze vanaf 23 oktober moeten overstappen naar een niet-gereglementeerde spaarrekening. De bank-verzekeraar doet dat naar eigen zeggen omdat de huidige marktsituatie de rentemarges stevig onder druk zet.

Door de omschakeling kan de bank de verplichte spaarrente van 0,11 procent ontwijken en die laten zakken tot 0 procent. Volgens de sectorfederatie Febelfin doet de bank niets onwettelijk. “De klanten zijn vrij om hun spaarrekening te sluiten”, klinkt het.

Niet-gereglementeerde spaarrekening

De niet-gereglementeerde spaarrekening is niets nieuws onder de zon, maar KBC is wel de eerste bank die die spaarformule gebruikt om haar klanten geen interesten uit te betalen. Banken gebruiken doorgaans de niet-gereglementeerde spaarrekening om hogere tarieven aan te bieden dan het traditionele spaarboekje. MeDirect is daar een van. Wie bij de bank de zogenaamde ME3-spaarrekening opent krijgt 1,37 procent brutorente. En daar zit net het grote verschil met het gewone spaarboekje. Op niet-gereglementeerde spaarrekeningen bent u de fiscus 27 procent roerende voorheffing verschuldigd op je rente-inkomsten. Dat betekent dat u bij MeDirect netto 1 procent overhoudt.

Bij een gereglementeerde spaarrekening geniet u van een fiscaal voordeel op de eerste 1880 euro interesten. Wie meer verdient aan zijn spaarcenten moet vadertje staat 15 procent roerende voorheffing betalen. Net zoals bij de gereglementeerde spaarrekeningen vallen u spaardeposito’s op een niet-gereglementeerde rekening onder het depositogarantiestelsel. Dat dat betekent dat uw kapitaal tot 100.000 euro is beschermd als de financiële instelling de boeken neerlegt.

Een aantal voorwaarden

Wie een niet-gereglementeerde spaarrekening  wil openen, houdt best rekening met de voorwaarden. In tegenstelling tot de gereglementeerde spaarrekening zijn de banken vrij om te bepalen of ze al dan niet een getrouwheidspremie of een basisrente geven.  Medirect trekt bijvoorbeeld volop de kaart van de basisrente. De bovenvermelde rente van 1 procent is eveneens de volledige basisrente. U krijgt met andere woorden geen getrouwheidspremie. Daarenboven moet u drie maanden op voorhand een aanvraag indienen als u uw spaardeposito's wilt opvragen.  Op onze site kunt u alle spaarrekeningen, gereglementeerd en niet-gereglementeerd, vergelijken.