Wordt de termijnrekening de nieuwe klantenlokker van de Banken?

Door de hervorming van het spaarboekje op 1 april van dit jaar kan je als spaarder momenteel nog maximum 3 procent basisrente krijgen voor uw spaargeld vermeerderd met een getrouwheidspremie van maximum 1,5 procent. Tot op heden voelt geen enkele bank zich echter geroepen om dit maximum aan te bieden, en moeten we ons tevreden stellen met een nettorendement van hooguit 3 procent. Hebben de banken het lokmiddel van weleer begraven? En hoe gaan ze nu spaarders aantrekken? Bij Kbc halen ze alvast de termijnrekening terug van onder het stof. Zo kan je er tot en met 30 mei 2009 (behoudens vervroegde afsluiting) intekenen op twee hoogrentende termijnrekeningen: een termijnrekening op 4 jaar met een brutorente van 4 procent en een termijnrekening op 6 jaar met een brutorente van 5 procent. Rekeninghoudend met een roerende voorheffing van 15 procent geeft dit nog een nettorendement van respectievelijk 3,40 en 4,25 procent. Kbc legt wel enkele voorwaarden op:  zo kan je enkel inschrijven met nieuw geld ( nieuw geld is volgens Kbc geld dat op 30 april 2009 niet bij Kbc Bank Nv op rekening stond of niet belegd was in produkten aangeboden door of via Kbc Bank Nv).Ook moet u rekening houden met een minimuminlage van duizend euro. De concurrentie reageert voorlopig niet. Enkel Credit Europe Bank en Dhb Bank bieden voorlopig nog meer aan voor een termijnrekening op 4 jaar (respectievelijk 4,50 en 4,10 procent bruto), maar zagen recentelijk hun rating (Moody's Ba2) verlaagd naar speculatief. Met de termijnrekening op 6 jaar staat Kbc aan de kop van het klassement. Een unieke buitenkans of het begin van een nieuwe renteoorlog?

Meer info

De website van Kbc Bank

Overzicht van de rentestanden van termijnrekeningen

Kbc valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Kbc

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be