Woonleningen met variabele rente: worden die vandaag duurder?

Nu de rentetarieven uit het dal klimmen vrezen de woningeigenaars met een woonlening met een variabele rente dat hun krediet duurder wordt. Maar is dat wel zo? 

Wilt u weten bij welke bank u de voordeligste lening krijgt? Maak hier de vergelijking. 

“Banken moeten sommige klanten betalen voor hun woonlening”, kopten de media vorig jaar nog. Verschillende financiële instellingen waren hun klanten die vroeger een woonlening met een variabele rente hadden afgesloten interesten verschuldigd. Dat was onder meer het geval bij BNP Paribas Fortis, Argenta en Belfius. Die laatste weigert vandaag nog altijd een negatieve rente toe te kennen aan klanten die daar recht op hebben. Hoe dan ook is het vandaag niet langer mogelijk om een negatieve rente te krijgen. Het leeuwendeel van de banken heeft ondertussen een clausule opgenomen in hun contracten die expliciet vermeldt dat de rente op een woonlening niet langer in het rood kan duiken.

Het is hoe dan ook gedaan met de historische lage rentes. Al zullen sommige bij een herziening van hun lening het tarief alsnog zien dalen. De banken baseren zich op de zogenaamde referte-indexen om te bepalen hoe zij hun tarieven bijstellen. De FOD Economie publiceert maandelijks een lijst met die indexen. Welke index van toepassing is op uw contract is afhankelijk van de termijn waarin uw tarief wordt aangepast. Index J, de evolutie van de lineaire obligaties op 10 jaar, klokt deze maand af op 0,67 procent.

Rekenformule 

Om te weten hoe groot de impact is van het nieuw tarief maken de banken het verschil tussen de nieuwe index en oorspronkelijke index. Wie in februari 2007 een lening afsloot deed dat op het moment dat de referte-index afklokte op 4,10 procent. Vandaag bedraagt die index 0,673 procent. Het verschil tussen beide bedraagt -3,427 procent. Ook wie zijn lening twee jaar geleden afsloot profiteert nog van de lage tarieven. De index B, die de evolutie van de lineaire obligaties op 2 jaar volgt, daalde tussen februari 2015 en februari 2017 van -0,316 naar -0,56. Dat is een verschil van -24 basispunten.

Minder goed nieuws is er voor zij die een hypothecaire lening hebben met een rentevoet die jaarlijks wordt herzien. Zij konden tot nu toe volop profiteren van de rentedalingen, maar daar komt nu verandering. Voor het eerst in twee jaar stijgt de index A, die de evolutie volgt van de lineaire obligaties op 12 maanden.  Hetzelfde geldt voor wie pakweg in de zomer een lening met een variabele rente heeft afgesloten. Kans is bijzonder groot dat de referte-indexen de komende maanden verder gaat stijgen. Dat betekent dat het verschil tussen de huidige index en oorspronkelijke index positief zal zijn.

Onder meer BNP Paribas Fortis sluit niet uit dat de rentes dit jaar nog verder gaan stijgen. Ook blijft het de vraag of de Europese Centrale Bank haar beleid alsnog gaat verstrakken dit jaar. De inflatie zit in de lift, al is dat volgens de voorzitter Mario Draghi nog niet voldoende. Dat terwijl Janet Yellen, voorzitter van de Federal Reserve, deze week liet uitschijnen dat een renteverhoging op til is. En dat zou wel eens een geringe impact kunnen heb op de rente op lange termijn in onze contreien. Al zijn fikse renteverhoging nog niet aan de orde zolang de ECB haar beleid blijft handhaven.