Wisselmarkten: nieuwe verzwakking van de dollar

In detail

De oorzaak van deze nieuwe verzwakking van het groene biljet ligt niet in de fundamentele factoren (verschillen inzake economische groei en rentevoeten)? deze zouden immers de dollar omhoog moeten stuwen. De oorzaak bevindt zich in andere factoren die ook nog in de volgende weken de dollar verder zouden kunnen doen verzwakken: Zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone (speciaal in Duitsland), als in Azië, versterkt de economische heropleving. Het verlaten van de recessie wereldwijd en de extreem lage Amerikaanse rente stimuleren de zin voor risico en zetten de investeerders er toe aan dollars te verkopen en er activa mee te kopen in munten die meer risico dragen (vooral van opkomende landen). Dit economische herstel is nog meer uitgesproken in de Aziatische opkomende landen. De Aziatische centrale banken zouden aldus nog voor de Fed hun rente kunnen verhogen, wat een overheveling van fondsen van de dollarzone naar de Aziatische munten tot gevolg heeft. De euro geniet indirect van deze verzwakking van de dollar tegenover de Aziatische munten. De tekorten op de begroting en op de lopende rekening, die in de eurozone relatief kleiner zijn dan in de Verenigde Staten, spelen in het nadeel van de Amerikaanse munt. Ten slotte kan het Chinese ongenoegen over de dominante positie van de dollar op de koers van de Amerikaanse munt wegen. De stijgende trend van de euro die hieruit voortvloeit, zou door de ECB kunnen afgeremd worden, die een te sterke stijging van de euro schijnt te willen vermijden, want dit zou het herstel van de export tegenwerken, die de rol van motor van de groei zal moeten spelen. Overigens zou een nieuwe duik van de dollar de internationale investeerders er kunnen toe aanzetten betere rendementen te eisen op hun beleggingen in de VS, wat de obligatierente omhoog zou duwen. De komende maanden kan de koers van de euro tegenover de dollar wispelturig blijven, naargelang de gepubliceerde economische indicatoren in de Verenigde Staten en in de eurozone boven of onder de verwachtingen van de financiële markten liggen. Vanaf de tweede trimester van 2010 zullen de drijvende krachten van richting veranderen en zal de Amerikaanse dollar appreciëren tegenover de euro. De Amerikaanse centrale bank zal haar basisrente immers sterker optrekken dan de ECB. Bovendien zal het economische herstel in de VS sneller verlopen dan in Europa.

Bron

Maandelijkse Economische vooruitzichten Dexia

Persbericht Dexia

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be