Winststijgingen van meer dan 20% aannemelijk in 2010

In detail 

Niettemin verwacht ING IM dat er in de loop van 2010 enkele forse tegenslagen de kop opsteken: het vooruitzicht van een strakkere regelgeving, beëindiging van het ruime monetair beleid en bezorgdheid over de veerkracht van de consumptieve bestedingen. ING IM is ervan overtuigd dat de sterke rally op de aandelenmarkten in de afgelopen zes maanden werd aangedreven door een herwaardering van de koers-winstverhouding, wat een typisch kenmerk is voor de eerste fase van een herstelperiode. Nu die herwaardering grotendeels voltooid lijkt te zijn, zullen de bedrijfswinsten het moeten overnemen als belangrijkste gangmaker van (en rechtvaardiging voor) de toekomstige prestaties van de aandelenmarkten. De krachtige winsten die in de eerste helft van 2009 afkomstig waren van de operationele marges en de verbeterde economische indicatoren die frequent beschikbaar komen, wijzen op een conjunctureel dieptepunt voor winsten in de ontwikkelde wereld in het tweede/derde kwartaal van 2009. De opkomende wereld heeft zich daarentegen veel veerkrachtiger getoond, met een sterk V-vormig herstelverloop van economische en marktvariabelen. Deze landen stimuleren hun economie met zeer krachtige monetaire en fiscale maatregelen. Een belangrijk verschil met de ontwikkelde wereld is het relatief ontbreken van balansproblemen in de particuliere en financiële sector. Patrick Moonen, Senior Aandelenstrateeg van ING IM: “De belangrijkste stuwende kracht achter de gezonde bedrijfsmarges zijn banenverlies, lagere rentelasten en lagere afschrijvingen. Bedrijven hebben in ongekend hoog tempo hun personeelsbestand ingekrompen – en dat gaat nog steeds door. Voor de komende periode worden verdere efficiencyverbeteringen verwacht, zij het in mindere mate dan in de eerste helft van 2009.” Na 2010 kan winstgroei problematischer blijken nu zich een aantal tegenvallers aandient, in het bijzonder de zwakke consumentenbestedingen. ING IM voorziet een evenredige stijging van de consumentenbestedingen en de inkomsten. De vooruitzichten voor de inkomsten zien er somber uit aangezien een verwacht ondergemiddeld economisch herstel de loon- en banengroei zal schaden. Andere tegenvallers zijn onder meer: geleidelijke afzwakking van (het positieve effect van) de kostenreducties, het terugdraaien van maatregelen die samenhangen met een ruim Investment View Brussel, 23 september 2009 monetair beleid (beperkte uitgaven, belastingverhogingen, lage korte rente en kwantitatieve verruiming) en de invoering van een strakkere regelgeving en kapitaalseisen voor banken. Moonen besluit: “Wij voorzien een hoger waarderingsniveau en dus een hoger prestatievermogen op de Europese aandelenmarkten ten opzichte van de grote concurrenten in ontwikkelde markten zoals de VS en Japan. Op basis van onze huidige verwachting van een winstgroeicijfer van 23% voor Europa in 2010, staat de koers-winstverhouding (K/W) op de Europese markt op een verwacht niveau van 11, ruim onder de gemiddelde K/W op lange termijn van 13,5. Dat is weliswaar een goed voorteken voor de richting waarin de marktrendementen zich bewegen, maar gezien de recente performance zijn de winsten waarschijnlijk bescheiden.”

Bron

Persbericht Ing België

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be