Wijziging tarieven voor kasbons en termijnrekeningen bij Kbc

In detail

Termijnrekeningen Kbc

  • Termijnrekening op 1 jaar gaat van 2.50% naar 1.50%
  • Termijnrekening op 2 jaar gaat van 1.80% naar 2.50%
  • Termijnrekening op 3 jaar gaat van 3.50% naar 3.25% (tijdelijke uitgifte!)
  • Termijnrekening op 4 jaar blijft op 2.25%
  • Termijnrekening op 5 jaar blijft op 2.45%

Steeds roerende voorheffing van 15%

Kasbons Kbc

  • Kasbon op 1jaar gaat van 1.80% naar 1.50%
  • Kasbon op 3 jaar aan 3.25% (tijdelijke uitgifte!)
  • Kasbon op 5 jaar blijft op 2.45%

Steeds roerende voorheffing van 15%

Meer info

De website van Kbc Bank

Overzicht van de rentestanden van termijnrekeningen

Kbc valt onder het Belgisch depositogarantiefonds

Bron

Website Kbc

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be