Wijziging rentevoeten AG Insurance Top Safe Invest

In detail

Vanaf 12/03/2012 wijzigt de gewaarborgde rentevoet van Top Safe Invest van AG Insurance. De nieuwe rentevoet voor Top Safe Invest Medium bedraagt 1,70 %. De nieuwe rentevoet voor Top Safe Invest Long bedraagt 2,50 %. Alle premies die vanaf 12 maart 2012 op rekening van de maatschappij gestort worden, zullen dus deze gewaarborgde rentevoet genieten.