Wij doen niet mee aan de risicovolle prijzenoorlog onder de banken!

Dankzij een eenduidige strategische positionering en een gestage groei gecombineerd met een sterke focus op verantwoorde bedrijfsvoering groeide Delta Lloyd Bank op enkele jaren tijd uit tot een sterke en gezonde bank met voldoende liquiditeiten. Delta Lloyd Bank heeft momenteel een solvabiliteitsratio van 12% terwijl de vereiste Cookratio 8% is, de Tier One-ratio bedraagt bijna 9%, terwijl 4% de vereiste is. De bank kende ook in 2008 een mooi groeiparcours. Ook in de huidige crisisomstandigheden op de markt houdt de bank meer dan stevig stand, Delta Lloyd Bank heeft geen zogenaamde toxische kredieten in portefeuille en dient dan ook geen afschrijvingen te boeken of herstructureringen door te voeren. “De tariefzetting op de markt wordt momenteel zwaar vertekend door prijsbrekers: de huidige hoge rendementen op spaarrekeningen, maar ook op kasbons en termijnplaatsingen kunnen slechts worden ingedekt door financiële instrumenten met een hoge risicograad. We hebben recent gemerkt waartoe dat kan leiden. Uiteindelijk moet men terugvallen op Staatssteun,” zegt Piet Verbrugge, voorzitter van het directiecomité van Delta Lloyd Bank. Met een gezonde financiële structuur, ingebed in de sterke Delta Lloyd Groep en haar duurzaam businessmodel ziet Delta Lloyd Bank de toekomst met vertrouwen tegemoet, ook al is het einde van de financiële crisis nog niet in zicht.“Delta Lloyd kiest zeer bewust voor de andere weg. Eerder dan te zoeken naar de hoogste rendementen, zoeken spaarders, de recente ongevallen indachtig, naar vertrouwen, ‘ouderwetse’ zekerheid en een relatiebankier die bereikbaar en beschikbaaris. Ik ben er van overtuigd dat onze manier van bankieren het best beantwoordt aan de verwachtingen van de klanten. Vorig jaar hebben we al gemerkt dat het aantal klanten sterk toenam. Onze portefeuille sparen groeide 13%! Trouwens ook langs de kant van de kredieten – inclusief de bedrijfskredieten – groeiden we 12%. Een evolutie die zich overigens in januari doorzette,” aldus nog Piet Verbrugge.

Meer info

De website van Delta Lloyd Bank

Overzicht van de rentestanden van alle spaarrekeningen

Delta Lloyd Bank valt onder het Belgisch depositogarantiefonds.

Bron

Persbericht Delta Lloyd Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Nieuwsberichten bookmarken.

Elk nieuwsbericht op deze website bevat nu een bookmark-knop om deze pagina aan je favorieten toe te voegen of te delen met anderen. Je kan dit door dit nieuwsbericht toe te voegen aan je favorieten in je browser;een link naar het artikel te versturen naar het emailadres van een kennis of door deze link toe te voegen op een social bookmarking website. Social bookmarking websites laten je toe om je favoriete links op te slaan op het internet en te delen met anderen.Ook kan je van op om het even welke computer je links oproepen. Al deze sites zijn gratis, maar je dient je meestal wel te registreren.Als je dus een interessant artikel leest op bankshopper.be kan je het op deze manier signaleren aan anderen.

 Bookmark and Share

©Bankshopper.be