Wie draait op voor de bankencrisis?

Artikel overgenomen uit de november editie van geldtips van Rabobank.be  

Het stond in alle kranten: de banken moeten meebetalen aan de crisis! De huidige begroting bepaalt dat alle Belgische banken de komende jaren 200 tot 600 miljoen euro betalen aan de overheid. In ruil voor deze ‘verzekeringspremie' stelt de overheid zich garant voor het spaartegoed tot 100.000 euro op spaarrekeningen van de Belgische banken.

Een goede zaak, meent u?

Oordeel niet te snel. Want niets is wat het lijkt. Deze lineaire maatregel treft namelijk al het spaargeld in de Belgische markt, ongeacht het risico dat de eigenaar of de bank ermee hebben gelopen. De kost over vele banken (en hun spaarders) spreiden mag dan billijk lijken, dat de overheid met die maatregel volledig voorbijgaat aan het principe van goed beheer is dat niet. Waarom zou een spaarder die zijn geld heeft toevertrouwd aan een veilige en stabiele bank exact evenveel moeten betalen als wie de lokroep van de (onverantwoord) hoge rentes niet kon weerstaan? Goedbedoelende critici zullen aanhalen dat het publiek zich in het verleden niet of onvoldoende bewust was van het risicogedrag van bepaalde financiële instellingen. En dat het niet aan de individuele spaarder is om de veiligheid van een bank na te gaan. Dat klopt voor het verleden. Maar ik voeg er in één adem aan toe: moeten we deze lijn dan aanhouden in de toekomst? Dat een brokkenmaker meer betaalt voor zijn autoverzekering dan een voorbeeldig chauffeur, vindt iedereen vanzelfsprekend. Is het onderhand geen tijd om dat principe door te trekken naar de banksector? Banken die geen nood hadden aan reddingsmaatregelen en banken die consistent hoog scoren op het vlak van veiligheid – zoals Rabobank.be – zouden minder moeten bijdragen aan deze ‘verzekeringspremie' dan banken die niet aan die voorwaarden beantwoorden. Dat principe beloont de verstandige spaarder. Want de banken die minder getroffen worden, dienen ook minder kosten door te rekenen aan hun klanten. Ik heb de indruk dat jammer genoeg noch de grote banken (die de kleinere graag mee in bad nemen), noch de ministers oren hebben naar deze argumentatie. Niet verwonderlijk: het opgebouwde reservebedrag van 600 miljoen euro dat vandaag in de garantiepot steekt, wordt doodleuk verdeeld tussen de staat en de banken. Zou het misschien kunnen dat het hier dan toch om een ‘gewone' belasting gaat op rug van de spaarder en niet om een verzekeringspremie? Knack maakt gewag van "een geraffineerde, uitgekookte, weldoordachte manier om de rekening geruisloos door te sluizen naar alle mensen" (Knack, 22 oktober 2009, blz. ). Rabobank.be deelt die analyse en roept op tot herziening van deze begrotingsmaatregel.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be