Welke spaarverzekeringen zijn uw aandacht waard?

Zijn spaarverzekeringen een interessante investering? Of zet u uw kapitaal toch beter op een spaarboekje? De verzekeraar Ethias onderneemt een laatste poging om zoveel mogelijk klanten te overtuigen hun First-spaarverzekering van de hand te doen.

Wie zo’n spaarverzekering bij Ethias heeft, krijgt een levenslang rendement van 3,4 procent. Maar in tijden van lage rente is zo’n tarief onhoudbaar geworden voor de verzekeraar. Daarom krijgen klanten die ingaan op het voorstel een uitstappremie van 25 procent.

Tegelijk onderzoekt Ethias of het de verzekering kan doorverkopen aan een ander partij. Al lopen mensen die de verzekering aanhouden het risico dat hun inlagen niet langer beschermd worden door het depositogarantiestelsel als een buitenlandse verzekeraar de portefeuille overneemt. Daarom raadt consumentenorganisatie de klanten die liever geen risico’s nemen aan in te gaan op het voorstel.

Opbrengst spaarverzekeringen

Maar hoeveel brengen andere spaarverzekering in het laatje? Om te beginnen is het belangrijk om weten dat een spaarverzekering uit twee delen bestaat. De rentevoet op moment van de storting, blijft voor u gewaarborgd tijdens de volledige looptijd van uw contract. Bij een wijziging geldt het nieuwe tarief voor de nieuwe stortingen.   De eventuele winstdeelname kan elk variëren op basis van de resultaten. Hoe beter de resultaten, hoe hoger de eventuele winstdeelname. U moet bovendien geen roerende voorheffing betalen als u langer dan acht jaar spaart op die manier. En net zoals het spaarboekje worden je inlagen beschermd tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling.

Hoogst gegarandeerde rentevoet

Onze vergelijking leert dat u momenteel de hoogst gegarandeerde rentevoet krijgt bij Patronale Life. Op de spaarverzekering Secure21 krijgt u tot eind 2017 een gewaarborgde rentevoet van 1,05 procent. Als we kijken naar de eventuele winstdeelname van vorig jaar leren we dat de verzekeringnemers met zo’n product op hun naam in totaal toen 2,05 procent rente hebben gekregen. In 2015 was dat nog 2,55 procent. Op onze site kunt u alle tak21-verzekering tegen het licht houden.

Impact dalende rente

Die daling is te verklaren door de dalende rente. Vraag is dan ook hoe hoog de opbrengsten tegen het einde van dit jaar zullen zijn. De verzekeraars hebben al verscheidene keren laten blijken dat ze gebukt gaan onder de lage rentevoeten. Daarom hebben sommigen de afgelopen maanden al het mes gezet in de gewaarborgde rentevoet. Ook de eventuele winstdeelname valt lager uit als de rente op een laag pitje staat. Desalniettemin leveren dergelijke spaarproducten (inclusief eventuele winstdeelname) meer op dan de spaarboekjes.

Gerelateerde artikelen