Welke rendementen voor tak-21 van DVV in 2010?

In detail

  • Voor Atlantica Invest, Atlantica Plan en Futura is het totaalrendement 3,50%. 
  • Voor Atlantica Maxima bedraagt het rendement 2010 4,00%.
  • Voor Save 3 bedraagt het rendement 2010 3,75%.
  • Voor ArcoLife bedraagt het rendement 2010 3,75% of meer als het contract geniet van een waarborg op hogere rentevoet. Voor de verzekeringsproducten ‘klassiek' Leven is het minimumrendement 3,75% of meer als de klant een hogere gewaarborgde rentevoet geniet.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be